Detalls de servidor, programació i continguts de la pàgina web o la botiga virtual, que permeten millorar el SEO.

Més o menys tots hem sentit parlar de posicionar pàgines web o botigues virtuals. Posicionar un projecte té un propòsit; que el lloc web o la botiga on-line aparegui en les millors posicions possible de Google, per les cerques en que hi poden haver continguts de la nostra pàgina web o botiga online.

Hi ha tres àmbits que podem adaptar directament, que permeten afectar el posicionament de pàgines web, en els que es poden dur a terme tasques per optimitzar el SEO per tal que les característiques internes de la pàgina web, o la botiga online permetin millorar-ne el posicionament. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Algunes característiques que modifiquen el posicionament de pàgines i botigues online que tenen relació amb el servidor:

Per tal que el servidor ajudi en el posicionament de pàgines web, cal que permeti navegar amb prou immediatesa i seguretat, com per considerar que visitar la pàgina web (també amb el mòbil), sigui una experiència agradable per al visitant.

En l’actualitat especialment per dispositius mòbils, que són els que més sovint tenen problemes velocitat de navegació, un dels factors que els cercadors valoren molt, és que els fitxers estiguin comprimits al servidor. Això és així per considerar que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el que es triga per descomprimir-los.

Activar la caché del navegador per elements estàtics: Si quan es visita una pàgina web o botiga on-line habitualment, o bé es consulten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) queden desats a la memòria caché del dispositiu, en tornar a descarregar aquella pàgina, o una altra pantalla d’aquella pàgina o botiga virtual, no s’haurà de tornar a descarregar tota la informació, i per tant es podrà consultar més ràpid, i a més serà una millor experiència per a l’usuari.

Fer servir CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN consisteix en una xarxa de servidors repartits per tot el món, on únicament s’hi emmagatzemen còpies dels elements estàtics, (principalment imatges, CSS i scripts) de pàgines o botigues online. La finalitat d’aquestes còpies de fitxers, és que els usuaris que es connectin a la pàgina web, puguin descarregar els fitxers des del servidor que els hi pugui entregar més ràpid, de manera que també milloren l’experiència de l’usuari.

Activar el certificat SSL. Els servidors incorporen certificats de seguretat, que es poden activar gratuïtament. Quan s’activa el certificat SSL la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar aquesta seguretat com una millora en l’experiència del’usuari, facilita aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Evitar el contingut duplicat: Accidentalment es pot generar contingut dupicat en una pàgina. Això passa quan es pot navegar amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, cal evitar diverses opcions per accedir a la mateixa pantalla, perquè en cas que es donin, es perjudica posicionament als cercadors.

Algunes característiques que afecten al posicionament a cercadors de pàgines i botigues online que es troben a la programació:

La programació de les pàgines i botigues virtuals, també és un altre element indispensable per tenir un bon posicionament. Entre molts altres motius, perquè per valorar, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, Google necessita alguns camps que, en cas que no es trobin a la programació de la web o botiga on-line, no es podran omplir, i puntuaran zero. Si passa això, aquella pàgina no tindrà les mateixes oportunitats de ser valorada adequadament per google, i el seu posicionament no serà tan bo com podria.

És important estar atents per evitar que es produeixi la duplicitat d’adreces URL, i encara més en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues online. Per fer-ho, la solució és activar URL’s canòniques.

Hi ha dos fitxers molt necessaris per al posicionament, que es pot confirmar molt fàcilment si hi son; el sitemap.xml en el qual s’han de trobar totes les adreces URL del lloc web, i l’arxiu robots.txt. Per accedir a aquests fitxers, només cal escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

També, tot i que si es comet aquest error les conseqüències són molt negatives per al posicionament de pàgines web i botigues online, és prioritari enllaços trencats cap a imatges, tipografies, scripts o CSS que s’hagin d’execuar per mostrar la pàgina. Perquè com que el sistema no els troba, s’alenteix la càrrega de la pantalla. I en conseqüència els cercadors interpreten que visitar aquella pàgina web o botiga virtual no serà una bona experiència per al visitant.

En ser cada cop més important la quantitat d’usuaris que utilitzen el navegador des de telèfons mòbils i terminals amb pantalles de petites dimensions, un altre dels aspectes tenir present per al posicionament de pàgines i botigues virtuals, és que han d’estar preparades per mostrar-se correctament en dispositius mòbils, no únicament, també intentar que els botons estiguin prou separats entre ells com per evitar que per error volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que es troben als continguts:

La preparació del servidor i la programació adequada tenint en compte les necessitats del posicionament, tenen com a finalitat facilitar que els cercadors puguin llegir i valorar molt millor allò que s’escrigui a la pàgina web o botiga online.

Per aparèixer als resultats, allò pel que volem que ens trobin s’ha de poder llegir (escrit, no en una imatge!) a dins de la pàgina web o botiga on-line, I a més amb una rellevància que ho deixi clar a Google. Amb aquest objectiu, s’han de les paraules clau tant als camps especials de la pantalla, com entre els continguts, al text, als títols…

A totes les pantalles hi ha d’haver diversos espais, que serveixen per indicar la temàtica. En aquests espais cal incorporar-hi les paraules clau que s’han definit en la planificació de l’estructura de cadascuna d’elles (un concepte clau per pantalla). Així pel terme exacte pel que es vulgui potenciar la pantalla, i per combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web podrà sortir en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Com a darrera recomanació, cal tenir en compte la longitud de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, inevitablement també hi haurà poques combinacions de paraules, de manera que si es posiciona una pantalla per un terme determinat, es trobarà a poques cerques. La segona és que els cercadors recomanen com a mínim 500 paraules per pantalla, perquè així es considera que hi ha suficient informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant a nivell de servidors, com de pàgines web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més convenient a cada client. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si el que es pretén és que el projecte sigui més robust a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les web i botigues on-line dels nostres clients assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Santa Perpètua de Mogoda:

Registrar dominis a Santa Perpètua de Mogoda:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les modificacions. ​ En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santa Perpètua de Mogoda:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’hospedatge web, tots ells inclouen un panell de control per gestionar els serveis . Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan explicades a les pantalles d’hospedatge de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Perpètua de Mogoda:

Pensant en els clients que necessiten allotjament per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Perpètua de Mogoda:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquestes activitats poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Perpètua de Mogoda:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic pàgines i botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?