Aspectes relacionats amb el servidor, la programació i els continguts, que tenen a veure amb el SEO, i de botigues virtuals

Poc o molt tothom ha sentit parlar de posicionar pàgines o botigues online. La finalitat del posicionament sembla molt evident; aconseguir que el lloc web o la botiga online aparegui en les primeres posicions de Google, per les cerques en que es poden trobar continguts de la nostra pàgina web o botiga virtual.

Per aconseguir el milor posicionament de pàgines web, i treure el màxim profit dels enllaços de qualitat des d’altres pàgines, i la resta de factors externs, és necessari que internament a la pàgina, o la botiga virtual, es respectin algunes condicions en diversos àmbits:


Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web i botigues online que tenen relació amb el servidor:

Google valora la velocitat amb que es mostren les pantalles com una millora per l’experiència de l’usuari, i per tant aquest és un dels principals aspectes a tenir en compte. És clar que la velocitat no depèn únicament del servidor, però que el servidor sigui ràpid és ineludible pel posicionament de pàgines web.

Activar la compressió d’imatges i arxius al servidor: Si els fitxers estàtics necessaris per veure una pàgina o una botiga online estan comprimits, i encara més en cas de connexions de baixes prestacions, es redueix notablement el temps necessari per descarregar-la. I mentre el dispositiu acaba de descarregar elselements, es descomprimeixen i comencen a mostrar els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Per al posicionament de pàgines web, Google té en compte un bon nombre aspectes que potencialment poden accelerar que es mostrin les pàgines web o botigues on-line. I una altra de les programacions que facilita agilitzar la velocitat de descàrrega de pantalles, és estalviar-se descarregar el màxim d’arxius possible. Això s’aconsegueix desant els elements estàtics en caché de l’ordinador durant un temps determinat.

Utilització de CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN és una xarxa de servidors repartits per tot el món, als que només s’hi conserven còpies dels elements estàtics, com fitxers d’imatge, CSS, scripts de pàgines web o botigues virtuals. Serveixen per facilitar que els visitants de la pàgina web, puguin descarregar els fitxers des del servidor que els hi pugui servir abans, i així milloren l’experiència de l’usuari.

Navegació amb HTTPS://; Actualment es poden activar certificats SSL gratuïts als servidors, el més popular és Let’s Encrypt. Així es disposa de segura sobre HTTPS, i per tant ofereix més garanties. En conseqüència, agrada als cercadors, i serveix per millorar el posicionament de pàgines web.

Evitar el contingut duplicat: En una pàgina web hi pot haver contingut duplicat accidentalment. pel fet de permetre que es consulti amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, és prioritari evitar diverses opcions per accedir a la mateixa pantalla, perquè en cas que es donin, es pot perdre posicionament als cercadors.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines i botigues online que es troben a la programació:

La programació de les pàgines web i botigues on-line, és igualment indispensable per tenir un bon posicionament possible. Entre molts altres motius, perquè per valorar, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, Google necessita alguns camps que, en cas que no siguin a la programació de la pàgina o botiga virtual, no es podran completar, i no puntuaran. Si passa això, la pàgina no tindrà totes les oportunitats de ser valorada per google, i el seu posicionament no serà tan bo com podria.

Per no tenir diverses adreces URL que retornin els mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues online, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Els arxius robots.txt i sitemap.xml són dos fitxers molt útils. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina web o botiga online, i a l’arxiu robots.txt s’escriuren, les instruccions per tal que només s’indexin les pantalles que s’han d’indexar.

Quan es programa alguna pàgina cal tenir especial cura per evitar els enllaços trencats, consistents en que des de la pàgina es va a buscar un recurs; imatge, estil, script… que no es troba a la URL a la que apunta l’enllaç. En no trobar el fitxer que necessita per mostrar la pàgina, la pàgina triga més temps abans de mostrar-se, i Google considerarà que la pàgina és molt lenta.

Entre les “noves” necessitats (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines, és que teòricament, els cercadors només ofereixen entre els resultats de consultes amb telèfons mòbils i tauletes, pàgines que estan adaptades per navegar amb terminal mòbil. És important recordar-ho, perquè aquest usuari cada vegada és una part de públic més gran, i cal arribar-hi.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues online que que es troben als continguts:

La preparació del servidor i una programació adequada per al posicionament, permeten ajudar a que els cercadors puguin llegir i interpretar el millor possible el que s’escrigui a la pàgina web o botiga virtual.

Per aparèixer a les cerques dels cercadors, és indispensable que entenguin d’alguna manera que aquella pantalla tracta d’allò que l’usuari del cercador vol trobar. I per tal d’oferir una bona experiència als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que potencialment resultaran més satisfactoris, d’acord als termes de la cerca.

Els camps destacats H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En ells s’hi troba la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, seran els conceptes principals de cada pantalla. Entre altres paraules es pot posar el terme principal a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. La paraula clau, a més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i si el contingut és prou llarg, intentar que aparegui diverses vegades als blocs de text.

Acabarem aquesta revisió ràpida dels requeriments bàsics per posicionar pàgines web i botigues on-line, només una darrera recomanació; a totes les pantalles dels llocs web, hi ha d’haver una mínima proporció de text en el total de dades de la pantalla. I es recomana que a cada pantalla, hi hagi com a mínim unes 500 paraules, tot i que depenent de la font, perquè altres en recomanen unes 1000. En blogs sí que pot resultar més eficient publicar posts d’unes 500 paraules per facilitar que es llegeixi tot el text. Tot i que quan els textos s’escriuen per captar visites dels cercadors, habitualment dóna millor resultat que siguin més llargs.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Tant a nivell de servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb garanties l’optimització SEO més adequada a les necessitats de cada client. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les web i botigues on-line dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Santpedor:

Registrar dominis a Santpedor:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. ​ En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santpedor:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic podem oferir plans d’allotjament per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. tots els hostings inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, adaptem el seu allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan descrites a les pantalles d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Santpedor:

Pensant en els clients als que els cal allotjament per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Santpedor:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santpedor:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


× +info?