Programacions del servidor, la programació i els continguts, que tenen a veure amb el posicionament de pàgines, i de botigues on-line

El posicionament consisteix en aplicar diverses estratègies, la finalitat de les quals és que la pàgina obtingui millor puntuació a Google per les cerques d’interès per la pàgina, o la botiga on-line.

Si ens limitem als aspectes interns de la pàgina web o la botiga virtual, és a dir, aquells que nosaltres podem adaptar directament. El posicionament de pàgines web s’aconsegueix millorant diverses característiques variades de la pàgina, o la botiga on-line.

I que es divideixen en tres àmbits, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Algunes característiques que milloren el posicionament de pàgines web i botigues online que es troben al servidor:

Google considera que la velocitat en la navegació com una millora per l’experiència de l’usuari, i per tant aquest és un dels primers requeriments a tenir en compte. Seria injust dir que la velocitat depèn únicament del servidor, però que el servidor sigui ràpid és un requeriment ineludible pel posicionament de pàgines web.

Activar la compressió de fitxers estàtics al servidor: Si els fitxers estàtics que s’han de descarregar del servidor per veure una pàgina o una botiga on-line estan comprimits, i encara més en cas de connexions amb poc ample de banda, es redueix notablement el temps necessari per descarregar-la. I mentre el dispositiu acaba de descarregar la resta d’elements, es descomprimeixen i comencen a mostrar els que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Per al posicionament de pàgines web, Google té en compte un bon nombre aspectes que agilitzen que es mostrin les pàgines web o botigues on-line. I una altra de les maneres que permet augmentar la velocitat de navegació, és estalviar-se descarregar el màxim de fitxers possible. Això s’aconsegueix conservant els elements estàtics a la memòria caché de l’ordinador durant un temps determinat.

CDN. La seva funció també és carregar més ràpid la pàgina, tot i que el funcionament consisteix en repartir les imatges CSS i altres elements estàtics una xarxa de diversos servidors que hi ha arreu del món. Quan un usuari visita la pàgina o botiga virtual, els elements estàtics li arriben des del servidor que els hi pot proporcionar més ràpid.

Activar el certificat SSL. Als servidors, hi ha certificats de seguretat, que es poden activar gratuïtament. Quan s’activa el certificat SSL la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar que aquesta seguretat és una millora per l’experiència del visitant, permet millorar el posicionament de pàgines web.

Oferir continguts únics a la pàgina web: És prioritari evitar que es mostri un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a la url. Si es dóna aquesta situació a més d’altres inconvenients, als cercadors hi haurà indexades les mateixes pantalles diverses vegades, i la pàgina web o botiga on-line rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Algunes característiques que afecten al SEO que es troben a la programació:

Un dels criteris més destacats per Google en valorar la qualitat de la programació de les pàgines web i botigues online, és que incorporin i tinguin en compte el que els cercadors consideren bones pràctiques. Podem interpretar que consisteixen en tractar algunes informacions d’una manera determinada, o afegir camps per incloure una informació en un lloc concret. Cal tenir presents aquestes necessitats de metainformació, perquè només així Google pot saber com valorar el millor possible la pàgina web.

També cal prestar atenció i evitar tenir més d’una adreça per accedir a la mateixa informació, i encara més en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues online. Això es pot fer indicant URL’s canòniques.

Altres detalls a controlar en la programació d’una pàgina web o botiga online, són que tingui un sitemap.xml, i arxiu robots.txt. Aquests arxius serveixen per fer que els cercadors indexin millor i més adequadament les pantalles. Perquè tot i que trobaran igualment les pantalles de la pàgina web, si es facilita que els cercadors els els trobin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina o botiga on-line.

Un detall que és indispensable tenir en compte, especialment perquè és dels més perjudicials per al posicionament de qualsevol pàgina web o botiga virtual, són els enllaços trencats indistintament de si enllacen a scripts, CSS, o qualsevol altre element que s’hagi de mostrar, o bé executar en una pantalla. Perquè els enllaços trencats alenteixen la càrrega, i Google penalitza aquests errors amb força severitat.

En ser cada cop un percentatge més gran la quantitat d’usuaris que naveguen des de mòbils i terminals amb pantalles de petites dimensions, un altre dels punts que no es pot oblidar per al posicionament de pàgines i botigues virtuals, és que estiguin preparades per dispositius mòbils, no només tenir un disseny adaptatiu, també és molt recomanable, per exemple, fer els possibles per tal que els botons quedin prou separats entre ells com per no equivocar-se en clicar-ne un o bé un altre.

Algunes característiques que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Tot el que hem explicat fins ara té com a objectiu aconseguir que el contingut de les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines i botigues virtuals possible.

Per estar entre els resultats, allò pel que volem que ens trobin ha de ser a la pantalla que tracta d’allò a dins de la pàgina o botiga on-line, I a més hi ha de ser amb una preeminència que ho deixi clar a Google. Per aquest motiu, s’han de els termes clau tant als camps especials de la pantalla, com a l’espai de continguts, al text, als títols…

A les pantalles hi ha d’haver diversos espais, que serveixen per indicar la temàtica. En aquests camps cal incorporar-hi les paraules clau que s’han establert en planificar l’estructura de cadascuna (un terme per pantalla). Així pel terme exacte pel que es potenciï la pantalla, i per una variada gamma de combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web apareixerà en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Una darrera recomanació s’ha de tenir en compte la quantitat de text, per dos motius; El primer és que si hi ha poc text, inevitablement hi haurà poques combinacions de paraules, i en cas de posicionar una pantalla per un terme determinat, apareixerà a poques cerques. La segona és que els cercadors recomanen com a mínim 500 paraules per cada pantalla, perquè així es considera que hi ha prou quantitat d’informació com per explicar el que sigui.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui a nivell de servidors, com de pàgines web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a les necessitats de cada projecte. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les web i botigues online dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Sentmenat:

Registrar dominis a Sentmenat:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar els registres de dominis des d‘una sola àrea privada. ​ En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. ​ Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sentmenat:

Com a complement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets de hosting, que igualment permeten una administració completa dels serveis. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit rau en fer les adaptacions necessàries al seu servei d’allotjament per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga virtual per tal que sigui més segura i millorar-ne les característiques SEO. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sentmenat:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Sentmenat:

A més del hosting de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir els plugins i programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam des de la pàgina web que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sentmenat:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu dissenyador de pàgines web de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


× +info?