Detalls relacionats amb el servidor, la programació i els continguts, que afecten al posicionament de pàgines web, i de botigues online

La finalitat del posicionament és aconseguir que la pàgina web, o la botiga on-line aparegui als resultats dels cercadors el més amunt possible, per tal que qui faci cerques relacionades amb eltipus d’informació que hi hagi a la pàgina web, o la botiga on-line, la trobin fàcilment.

Hi ha tres àmbits que podem adaptar directament, que permeten millorar el posicionament de pàgines web. Per fer-ho es poden aplicar treballs per optimitzar el SEO aconseguir el millor posicionament possible. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Alguns aspectes que modifiquen el posicionament de pàgines web i botigues virtuals que es troben al servidor:

El temps que es triga en carregar una pàgina és un dels aspectes més importants per considerar que és una bona experiència per l’usuari, i els cercadors ho valoren des d’aquesta perspectiva. Tot i que la rapidesa amb que es poden consultar, no depèn únicament del servidor, la rapidesa del servidor és una característica prioritària per ser bàsica, i indispensable en el posicionament de pàgines web.

Activar la compressió de fitxers estàtics al servidor: Si els fitxers estàtics que s’han de descarregar del servidor per consultar una pàgina o una botiga virtual estan comprimits, especialment amb connexions de baixes prestacions, es redueix notablement el temps necessari per descarregar-la. I mentre el dispositiu acaba de descarregar la resta d’elements, descomprimeix i mostra els elements que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Activar la memòria caché del navegador per elements estàtics: Si es visita una pàgina web o botiga online de manera sovintejada, o bé es consulten diverses pantalles del mateix lloc en la mateixa visita, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) queden desats a la memòria del dispositiu, en tornar a visitar aquella pàgina, o bé altres pantalles d’aquella pàgina web o botiga virtual, no s’haurà de descarregar novament tota la informació, i la pàgina podrà carregar més ràpid, i també serà una millor experiència per a l’usuari.

Utilització de CDN’s per navegar més ràpid: Una CDN és una xarxa de servidors repartits arreu del món, als que només s’hi conserven còpies dels elements estàtics, (principalment imatges, CSS i scripts) de pàgines o botigues on-line. Serveixen per facilitar que els usuaris que es connectin a la pàgina web, puguin descarregar els fitxers des del servidor que els hi pugui servir abans, i així milloren l’experiència de l’usuari.

Utilitzar HTTPS:// Des de fa una bona temporada, la majoria de panells de control de servidors de dominis permeten activar certificats SSL gratuïts. I per tant no hi ha cap excusa per no activar un certificat SSL, i navegar amb el protocol HTTPS://, que a més en ser navegació segura millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Oferir continguts únics a la pàgina web: És prioritari evitar que es mostri un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a la url. Si es dóna aquesta situació a banda d’altres inconvenients, als cercadors hi haurà indexades les mateixes pantalles diverses vegades, i la web o botiga on-line rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Alguns aspectes que afecten al posicionament a cercadors de pàgines i botigues virtuals que es troben a la programació:

La programació de les pàgines web, afecta al SEO de moltes maneres, entre les més destacades hi ha que per tal de que sigui possible que a la pàgina s’hi inclogui la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar els camps. També s’hauran de tractar alguns continguts concrets d’una manera determinada. Per exemple modificar els títols per generar adreces URL’s funcionals. Es tracta de processos que ha de fer la programació automàticament. I si no es preveuen aquestes necessitats, la web o botiga online, no podrà puntuar per aquests conceptes, que habitualment consideren bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

Per evitar que diverses adreces mostrin els mateixos continguts, i el contingut duplicat en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues on-line, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Els arxius robots.txt i sitemap.xml són dos fitxers molt útils. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina web o botiga virtual, i a l’arxiu robots.txt s’escriuren entre altres, les instruccions per evitar que s’indexin pantalles que no s’han d’indexar.

També, tot i que si es comet aquest error les conseqüències són molt negatives per al posicionament de pàgines web i botigues online, és prioritari enllaços trencats cap a fitxers que s’hagin de mostrar. Perquè com que el sistema no els troba, s’alenteix la càrrega de la pantalla. I en conseqüència els cercadors consideren que visitar aquella pàgina o botiga virtual no serà una bona experiència per a l’usuari.

Un altra necessitat indispensable de les pàgines web i botigues virtuals, és que siguin adaptatives. És a dir, que estiguin preparades per diferents mides de pantalla. La finalitat sempre és donar la millor experiència possible, tant a qui navega amb un ordinador de sobretaula, com a qui ho fa amb un telèfon mòbil, o una tauleta.

Algunes característiques que afecten al SEO que que es troben als continguts:

Si tot el que hem explicat fins aquí s’ha gestionat cura, arribem a l’aspecte de tots per al posicionament d’una pàgina web: L’administració dels continguts.

Per aparèixer als resultats, allò pel que volem que ens trobin ha de ser a la pantalla que tracta d’allò a dins de la pàgina web o botiga online, I a més hi ha de ser amb una preeminència que ho deixi clar als cercadors. Amb aquest objectiu, s’han de els termes clau tant als camps especials de la pantalla, com a l’espai de continguts, al text, als títols…

A totes les pantalles hi diversos espais, que serveixen per indicar la temàtica. En aquests espais cal incorporar-hi les paraules clau que s’han distribuït en planificar l’estructura de cadascuna d’elles (un terme per pantalla). D’aquesta manera pel terme exacte pel que es vulgui potenciar la pantalla, i per una variada gamma de combinacions d’arrossegament amb altres paraules de cada pantalla, la pàgina web apareixerà en una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Acabarem aquesta revisió superficial dels aspectes bàsics per posicionar pàgines web i botigues online, només una darrera recomanació; a totes les pantalles dels llocs web, hi ha d’haver una mínima quantitat de text en el total de informació de la pantalla. Concretament es recomana que a cada pantalla, S’hi escriguin un mínim de 500 paraules, tot i que depenent de la font, perquè altres en recomanen unes 1000. En blogs sí que pot resultar més eficient publicar posts d’unes 500 paraules per facilitar que es llegeixi tot el text. Tot i que quan els textos s’escriuen per captar visites des de cercadors, dóna millor resultat que siguin més llargs.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui en el relatiu a servidors, com de projectes web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més convenient a les necessitats de cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines web i botigues online dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Súria:

Registrar dominis a Súria:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. ​ En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. ​ Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Súria:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’hospedatge web, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. tots els allotjaments inclouen un extra molt interessant, aquest valor afegit consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu servei de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre les personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Súria:

Per aquells clients que necessiten hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Súria:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir complements i la programació web WordPress al dia, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam des de la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Súria:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


× +info?