Aspectes que ajuden a millorar el SEO de projectes web, pàgines web i botigues on-line, relacionats amb el servidor, la programació i els continguts.

El posicionament consisteix en aplicar diverses estratègies, que serveixen per fer que el projecte obtingui millor puntuació a Google per les cerques d’interès per la pàgina, o la botiga virtual.

Hi ha tres àmbits interns, que afecten al posicionament de pàgines web, en els que es ponden fer adaptacions per optimitzar el SEO aconseguir el millor posicionament possible. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Alguns aspectes que modifiquen el posicionament de pàgines web i botigues online que es troben al servidor:

El temps necessari per carregar una pàgina és un dels requeriments principals a l’hora de que resulta agradable, i Google ho valora des d’aquesta perspectiva. Tot i que la velocitat amb que es poden consultar, no només depèn del servidor, la rapidesa del servidor és una característica prioritària per ser bàsica, i indispensable en el posicionament de pàgines web.

Si es comprimeixen els arxius estàtics, en considerar que s’estalvia més temps en baixar-los que el necessari per descomprimir-los, els cercadors interpreten que la pàgina web és més ràpida, I en conseqüència, la compressió d’imatges i arxius és un factor a tenir en compte per aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Utilitzar la caché del navegador per elements estàtics: Si es consulta una pàgina web o botiga on-line de manera sovintejada, o bé es consulten diverses pantalles del mateix lloc una darrere l’altra, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) queden desats a la memòria del dispositiu, en tornar a visitar aquella pàgina, o una altra pantalla d’aquella pàgina web o botiga virtual, no s’haurà de tornar a descarregar tota la informació, i la pàgina podrà carregar més ràpid, i a més serà una millor experiència per a l’usuari.

Utilitzar CDN’s per agilitzar la navegació: Una CDN consisteix en una xarxa de servidors repartits arreu del món, als que només s’hi emmagatzemen còpies dels elements estàtics, (principalment imatges, CSS i scripts) de pàgines web o botigues online. Serveixen per facilitar que els visitants de la pàgina web, puguin descarregar els fitxers des del servidor que els hi pugui entregar més ràpid, de manera que també milloren l’experiència de l’usuari.

Activar el certificat SSL per la navegació. Els servidors incorporen certificats de seguretat, que els usuaris poden activar gratuïtament. Quan s’activa el certificat SSL la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar aquesta seguretat és una millora en l’experiència del visitant, permet millorar el posicionament de pàgines web.

Oferir continguts únics a la pàgina web: Cal evitar que s’accedeixi a un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a la url. Si es dóna aquesta situació a més d’altres inconvenients, s’indexaran diverses vegades les mateixes pantalles als cercadors, i la pàgina o botiga on-line rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines i botigues online que es troben a la programació:

La programació de les pàgines i botigues online, també és igualment imprescindible per tenir un bon posicionament. Entre molts altres motius, perquè per valorar adequadament, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, Google necessita diversos camps que, en cas que no siguin a la programació de la web o botiga virtual, no es podran completar, i puntuaran zero. Si passa això, la pàgina no tindrà les mateixes oportunitats de ser valorada per google, i el seu posicionament no serà tan bo com podria.

Per evitar que diverses adreces portin als mateixos continguts, i la duplicitat de pantalles en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues virtuals, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

En una pàgina web, hi ha dos elements útils per al posicionament, que es pot confirmar molt fàcilment si s’han creat; el sitemap.xml en el qual s’han de trobar totes les adreces URL del lloc web, i el fitxer robots.txt. Per consultar-los, només cal escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

També, tot i que si es comet aquest error les conseqüències són molt negatives per al posicionament de pàgines web i botigues online, cal evitar els enllaços trencats cap a imatges, tipografies, scripts o CSS que s’hagin d’execuar per mostrar la pàgina. Perquè com que el sistema no els troba, alenteixen la càrrega de les pantalles. I en conseqüència els cercadors interpreten que visitar aquella pàgina web o botiga on-line no resultarà una bona experiència per a l’usuari.

En ser cada cop un percentatge més gran la quantitat d’usuaris que utilitzen el navegador des de mòbils i terminals amb pantalles petites, un altre dels factors que cal tenir en compte per al posicionament de pàgines web i botigues on-line, és que han d’estar preparades per terminals mòbils, no únicament, també per exemple, fer els possibles per tal que els botons quedin prou separats entre ells com per evitar que per error volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines web o botigues on-line que que es troben als continguts:

Tot el que hem explicat fins aquest moment té com a finalitat facilitar que el contingut de les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines web i botigues virtuals possible.

Per aparèixer als resultats, allò pel que volem que ens trobin ha de ser a la pantalla que tracta d’allò a dins de la pàgina web o botiga online, I a més amb una preeminència que ho deixi clar a Google. Per aquest motiu, s’han de les paraules clau tant als camps especials de la pantalla, com entre els continguts, al text, als títols…

A totes les pantalles hi ha d’haver diversos espais, que serveixen per establir la temàtica. En aquests llocs cal incorporar-hi les paraules clau que s’han definit en la planificació de l’estructura de cadascuna d’elles (un concepte clau per pantalla). D’aquesta manera pel terme exacte pel que es potenciï la pantalla, i per una variada gamma de combinacions d’arrossegament amb paraules de cada pantalla, la pàgina web podrà ser als resultats d’ una gran quantitat de cerques tan exactes com relacionades.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres grups d’aspectes que afecten una pàgina i es poden adaptar directament, explicant que; hem de tenir en compte la quantitat de text. Google recomana que com a mínim hi hagi unes 500 paraules als textos de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, El motiu és que així s’interpreta que el contingut ha de ser de més qualitat. Però el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, hi ha un major nombre de combinacions de paraules, llavors es podrà sortir en moltes més cerques, i per tant, arribaran moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més adequada a cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és que el projecte sigui més robust a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines web i botigues on-line dels nostres usuaris aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de conceptes clau i també treballar per assolir totes les fites que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Terrassa:

Registrar dominis a Terrassa:

Registrar dominis amb panell de control per administrar tots els registres des d‘una sola àrea privada. ​ En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. ​ Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Terrassa:

A més dels serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de pàgines web, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho vulgui, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Terrassa:

Per aquells clients que necessiten hosting per diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa empresa o propietari, i altres aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Terrassa:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres usuaris de mantenir els complements i programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per qualsevol activitat il·lícita, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Terrassa:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


× +info?