Aspectes relacionats amb el servidor, la programació i els continguts, que afecten al posicionament, i de botigues virtuals

El posicionament consisteix en aplicar diverses regles, que serveixen per fer que el projecte que s’està preparant pugui puntuar millor a Google pels conceptes clau per la pàgina, o la botiga virtual.

Hi ha tres àmbits interns, que afecten al posicionament de pàgines web, en els que es ponden fer adaptacions per treballar el SEO aconseguir el millor posicionament possible. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web i botigues virtuals que es troben al servidor:

Per tal que el servidor ajudi en el posicionament de pàgines web, cal que permeti que lespàgines web, o les botigues online es carreguin amb prou rapidesa i seguretat, com per considerar que navegar per la pàgina web (amb qualsevol dispositiu), sigui una experiència agradable per al visitant.

En l’actualitat especialment tot i que no en exclusiva per dispositius mòbils, que són els que més sovint tenen inconvenients amb la velocitat de navegació, un dels factors que els cercadors valoren molt, és la compressió de fitxers al servidor. Aquesta valoració es basa en que s’estalvia més temps descarregant els fitxers comprimits, que el que es triga per descomprimir-los.

Utilitzar la memòria caché del navegador: Si quan es visita una pàgina web o botiga online habitualment, o bé es visiten diverses pantalles del mateix lloc una darrere l’altra, i els elements estàtics (imatges, scripts i estils principalment) queden desats a la memòria del dispositiu, en tornar a visitar aquella pàgina, o una altra pantalla d’aquella pàgina o botiga online, no s’haurà de descarregar novament tota, i per tant podrà carregar més ràpid, i a més serà una millor experiència per a l’usuari.

Content Delivery Network (Xarxa d’Entrega de Continguts), les anomenades CDN. La seva funció també és fer que la pàgina web carregui més ràpid, tot i que el funcionament consisteix en repartir les imatges CSS i altres elements estàtics una xarxa de diversos servidors que hi ha arreu del món. Quan un usuari accedeix a la pàgina o botiga on-line, els fitxers estàtics li arriben des del servidor que els hi pot proporcionar abans.

Activar el certificat SSL per la navegació. Als servidors, hi ha certificats de seguretat, que es poden activar gratuïtament. En activar el certificat de seguretat la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar aquesta seguretat com una millora per l’experiència del visitant, facilita aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Una de les penalitzacios més freqüents a Google, es deu a que hi ha diverses adreces quepermeten accedir a una mateixa informació. Això passa quan es pot accedir al mateix contingut amb i sense WWW i/o amb HTTP o HTTPS. Es pot evitar indicant quina adreça s’ha d’indexar utilitzant el tag Canonical, indicant al servidor si es vol o no utilitzar WWW, i fent una redirecció 301 de HTTP a HTTPS.

Algunes característiques que afecten al posicionament a cercadors de pàgines web i botigues online que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines web i botigues virtuals, és un altre element important per tenir un bon posicionament. Entre molts altres motius, perquè per valorar, i millorar el posicionament de pàgines web i botigues online, Google necessita diversos camps que, en cas que no s’incorporin a la programació de la pàgina web o botiga virtual, no es podran omplir, i puntuaran zero. Quan passi això, aquella pàgina no tindrà les mateixes oportunitats de ser valorada adequadament pels cercadors, i el posicionament no serà tan bo com podria.

Una altra de les utilitats per posicionar pàgines, catàlegs de productes i serveis, i botigues on-line, és utilitzar URL’s canòniques, que, si hi ha múltiples adreces que envien a la mateixa pantalla, indicaran als cercadors quina d’aquestes adreces és la que ha d’aglutinar la rellevància de totes les pantalles, i aparèixer als buscadors.

En una pàgina web, hi ha dos elements molt necessaris per al posicionament, que podem comprovar molt fàcilment si s’han creat; el sitemap.xml que ha de contenir (o portar a) un llistat amb les adreces url de tota la pàgina web o botiga virtual, i l’arxiu robots.txt. Per accedir a aquests fitxers, només s’ha d’escriure https://serveistic.com/sitemap.xml o bé https://serveistic.com/robots.txt, posant-hi el domini que correspongui.

Un aspecte que cal evitar, especialment per com perjudica el posicionament de qualsevol pàgina web o botiga online, són els enllaços trencats indistintament de si enllacen a scripts, CSS, o qualsevol altre tipus de fitxer que s’hagi de mostrar, o executar a les pantalles. Perquè els enllaços trencats endarrereixen molt la càrrega, i els cercadors penalitzen aquests errors amb força severitat.

En ser cada cop més important la quantitat d’usuaris que visiten pàgines web des de mòbils i terminals amb pantalles de petites dimensions, un altre dels detalls que cal tenir en compte per al posicionament de pàgines i botigues virtuals, és que estiguin preparades per mostrar-se correctament en terminals mòbils, no únicament, també per exemple, fer els possibles per tal que els botons estiguin prou separats entre ells com per evitar que per error volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Algunes característiques que afecten al posicionament de pàgines o botigues on-line que que tenen relació amb els continguts:

Tot el que s’ha fet fins aquest moment té com a finalitat assolir que el contingut de les pantalles es pugui valorar al màxim, i aconseguir el millor posicionament de pàgines web i botigues online possible.

Per poder aparèixer a les cerques dels cercadors, necessiten que puguin interpretar d’alguna manera que la pàgina tracta d’allò que l’usuari del cercador està buscant. I per allò d’oferir una bona experiència als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que potencialment resultaran més satisfactoris, d’acord als termes de la cerca.

Per tal d’aprofitar-los, hem de tenir present que a les pantalles hi ha uns espais en que, talment com si es tractés d’un llibre, s’hi poden escriure uns conceptes que són el fil argumental de cadascuna d’elles. Aquests camps són; els enllaços interns dels menús de la pàgina, els títols, i la metainformació de les pantalles… Per aquests motius cal que en aquests camps, s’hi afegeixin paraules rellevants per a la pantalla que s’està preparant. Per tal que tingui moltes més oportunitats de que la trobin a Google.

Per finalitzar la revisió de les característiques principals dels tres grups de característiques que afecten una pàgina i es poden adaptar directament, explicant que; hem de controlar la longitud dels textos. Els cercadors recomanen com a mínim unes 500 paraules al contingut de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, D’aquesta manera es considera que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha més textos, també hi ha un major nombre de combinacions de paraules, llavors es podrà ser en molts més resultats de cerca, i arribaran moltes més visites.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en optimització SEO. Ja sigui en el relatiu a servidors, com de projectes web. Aquest recorregut ens permet conèixer, i aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines web i botigues on-line dels nostres clients aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora es posicioni el projecte de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Ullastrell:

Registrar dominis a Ullastrell:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres des d’un sol espai. ​ En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. ​ D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Ullastrell:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament de pàgines web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest extra rau en adaptar el seu paquet de hosting per adequar-lo a la programació de la seva pàgina o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre aquestes personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es poden consultar als espais d’hospedatge de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Ullastrell:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Ullastrell:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam des de la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Ullastrell:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga virtual , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


× +info?