Característiques a tenir en compte per millorar el SEO de projectes web, pàgines web i botigues virtuals, que depenen del servidor, la programació i els continguts.

Més o menys tothom ha sentit parlar de posicionar pàgines web o botigues online. Posicionar qualsevol projecte té un propòsit; aconseguir que el lloc web o la botiga online aparegui en les millors posicions possible de Google, per les cerques en que hi poden haver continguts de la nostra pàgina o botiga on-line.

Hi ha tres àmbits interns, que permeten afectar el posicionament de pàgines web, en els que es poden dur a terme adaptacions per treballar el SEO de manera que les característiques internes de la pàgina, o la botiga virtual permetin millorar-ne el posicionament. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Alguns aspectes que milloren el posicionament de pàgines i botigues on-line que tenen relació amb el servidor:

Els cercadors valoren la velocitat amb que es mostren les pantalles perquè garanteix una millor experiència de l’usuari, i per tant aquest és un dels primers requeriments a tenir en compte. Seria injust dir que la velocitat depèn exclusivament del servidor, però que el servidor sigui ràpid és un requeriment indispensable pel posicionament de pàgines web.

En comprimir fitxers estàtics, en considerar que s’estalvia més temps en descarregar-los que el que caldrà per descomprimir-los, Google interpreta que la pàgina web és més ràpida, Per tant, la compressió d’imatges i arxius és un utilitat a tenir en compte per millorar el posicionament de pàgines web.

Per al posicionament de pàgines web, Google té en compte un bon nombre detalls que agilitzen la consulta de les pàgines o botigues on-line. I una altra de les maneres que serveix per augmentar la velocitat de descàrrega de pantalles, és estalviar-se descarregar el màxim d’arxius possible. Això s’aconsegueix conservant les dades estàtiques a la caché durant un temps determinat.

Les CDN són una altra de les utilitats que es recomanen per millorar el posicionament de pàgines web. Una CDN és una xarxa de servidors que estan per tot el món, als que hi ha còpies actualitzades dels elements estàtics de la pàgina o botiga virtual. Aquesta xarxa de servidors entrega els continguts des del lloc que els pugui enviar més ràpid a l’usuari que fa la consulta.

Utilitzar HTTPS:// Des de fa una bona temporada, la majoria de panells de control de servidors ofereixen la posssibilitat d’activar certificats SSL gratuïts. I per tant no hi ha excusa per no activar un certificat SSL, i navegar amb el protocol HTTPS://, que millora l’experiència de l’usuari, i el posicionament de pàgines web als cercadors.

Oferir continguts únics a la pàgina web: Cal evitar que s’accedeixi a un mateix contingut amb i sense WWW, i amb HTTP i HTTPS a la url. Si això passa a més d’altres inconvenients, als cercadors hi haurà indexades les mateixes pantalles diverses vegades, i la web o botiga online rebrà una penalització que en perjudicarà el posicionament.

Algunes característiques que afecten al posicionament a cercadors de pàgines web i botigues on-line que es troben a la programació:

La programació de les pàgines web, afecta al SEO de moltes maneres, entre les més destacades hi ha que per poder incloure la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar determinats espais. També s’hauran de tractar alguns continguts de maneres especials. Per exemple modificar els títols per generar URL’s funcionals. Es tracta de processos que ha de fer la programació de manera automàtica. I si no es preveuen aquestes necessitats, la pàgina web o botiga on-line, no podrà puntuar per aquests elements, que habitualment es relacionen amb les bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

És important prestar atenció per evitar que es produeixi tenir més d’una adreça per la mateixa informació, especialment en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues virtuals. Per fer-ho, la solució és utilitzar URL’s canòniques.

Altres aspectes a controlar de la programació d’una pàgina web o botiga online, són que tingui un sitemap.xml, i un arxiu robots.txt. Aquests fitxers serveixen per fer que els cercadors puguin indexar millor i més ràpid les pantalles. Perquè tot i que trobaran igualment els continguts de la pàgina web, facilitant que els cercadors els els trobin, en ser una bona pràctica, també valoraran millor la pàgina o botiga online.

Quan es programa alguna pàgina s’ha de dedicar una atenció especial per evitar els links trencats, consistents en que des de la pàgina es va a buscar un recurs; imatge, CSS, guió… que no és on apunta l’enllaç. En no trobar l’arxiu que ha de descarregar, la pàgina triga més temps abans de mostrar-se, i Google considerarà que la pàgina és molt lenta.

En ser cada cop un percentatge més gran la quantitat d’usuaris que naveguen des de mòbils i terminals amb pantalles de petites dimensions, un altre dels detalls que no es pot oblidar per al posicionament de pàgines web i botigues online, és que han d’estar preparades per dispositius mòbils, no únicament, també és molt recomanable, per exemple, fer els possibles per tal que els botons estiguin prou separats entre ells com per evitar que erròniament volent-ne pitjar un se’n pitgi un altre.

Algunes característiques que afecten al SEO que que tenen relació amb els continguts:

Preparar el servidor i una programació adequada per al posicionament, permeten ajudar a que els cercadors puguin accedir i valorar el millor possible el que s’escrigui a la pàgina web o botiga online.

Per aparèixer als resultats, allò pel que volem que ens trobin s’ha de poder llegir (escrit, no en una imatge!) a dins de la pàgina o botiga on-line, I a més amb una preeminència que ho deixi clar a Google. Per aquest motiu, s’han de els termes clau tant als camps especials de la pantalla, com a l’espai de continguts, al text, als títols…

A les pàgines hi ha uns camps destacats H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En aquests camps hi ha la primera referència per als cercadors. Les paraules que s’hi indiquin, són els conceptes més destacats de la pantalla. Es pot posar la paraula clau de la pantalla a tots els camps de metainformació per potenciar un terme clau de manera inequívoca. La paraula clau, a més, ha de sortir al primer paràgraf, al darrer, i algunes vegades al llarg del text.

Per finalitzar la revisió de les característiques principals dels tres grups de detalls que afecten una pàgina i es poden administrar directament, explicant que; hem de tenir en compte la quantitat de text. Google recomana que com a mínim hi hagi unes 500 paraules als textos de cada pantalla, algunes anàlisis van més enllà, i en recomanen 1000, D’aquesta manera es considera que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, hi ha un nombre més gran combinacions de paraules, llavors es podrà sortir en molts més resultats de cerca, i rebre moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui a nivell de servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més convenient a cada projecte. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines i botigues on-line dels nostres clients aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, però que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir tots els objectius que permet assolir el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Vallbona d’Anoia:

Registrar dominis a Vallbona d’Anoia:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i gestionar les dades dels dominis amb total llibertat. ​ En cas de qualsevol problema, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. ​ D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vallbona d’Anoia:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’hospedatge, tots ells inclouen un backoffice per administrar els serveis . En tots els plans de hostings s’hi inclou un complement molt interessant, aquest valor afegit rau en fer les adaptacions necessàries al seu servei de hosting per adequar-lo a la programació del seu projecte web o botiga on-line per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que activar la compressió de d’elements estàtics, i altres adaptacions, que es detallen a les pantalles de hosting de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vallbona d’Anoia:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines web amb diferents dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa empresa o propietari, i altres són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vallbona d’Anoia:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir els complements i la programació web WordPress al dia, així es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres possibilitats pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vallbona d’Anoia:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina web o botiga on-line , serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


× +info?