Característiques del servidor, la programació i els continguts, que tenen a veure amb el SEO de pàgines, i de botigues on-line

Més o menys tots hem sentit parlar del posicionament de pàgines o botigues virtuals. La finalitat del posicionament resulta força evident; que la pàgina o la botiga virtual aparegui en les primeres posicions de Google, per les cerques en que hi poden haver continguts rellevants a la nostra pàgina o botiga virtual.

En aquest apartat només estudiem els aspectes interns de la pàgina web o la botiga online, és a dir, aquells que nosaltres podem modificar i tenim sota el nostre control. El posicionament de pàgines web consisteix en millorar diverses característiques diferents de la pàgina web, o la botiga virtual.

Aquests aspectes es poden treballar des de tres grups, que són els factors del servidor, els factors de programació, i els factors de continguts.


Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web i botigues on-line que tenen relació amb el servidor:

Google considera que la rapidesa amb que es mostren les pantalles com una millora per l’experiència de l’usuari, i per tant aquest és un dels principals requisits a tenir en compte. Seria injust dir que la velocitat depèn únicament del servidor, però que el servidor sigui ràpid és ineludible pel posicionament de pàgines web.

Activar la compressió d’imatges i arxius al servidor: Si les imatges i tots els arxius estàtics que s’han de descarregar del servidor per consultar una pàgina o una botiga online estan comprimits, i encara més en cas de connexions amb poc ample de banda, s’accelera la descàrrega. I mentre s’acaben de descarregar elselements, descomprimeix i mostra els elements que ja ha descarregat, reduint el temps d’espera i millorant l’experiència de l’usuari.

Per al posicionament de pàgines web, Google té en compte un bon nombre configuracions que potencialment poden agilitzar la consulta de les pàgines web o botigues on-line. I una altra de les accions que serveix per accelerar la velocitat de descàrrega de pantalles, és estalviar-se descarregar el màxim de fitxers possible. Això s’aconsegueix conservant els elements estàtics en caché durant un temps determinat.

Les CDN són una altra de les utilitats que es recomanen per millorar el posicionament de pàgines web. Una CDN és una xarxa de servidors repartits per tot el món, als que hi ha còpies actualitzades dels elements estàtics de la pàgina o botiga online. Aquesta xarxa de servidors entrega els continguts des del lloc que els pugui enviar més ràpid a l’usuari que fa la consulta.

Activar el certificat SSL. Els servidors incorporen certificats de seguretat, que els usuaris poden activar gratuïtament. En activar el certificat de seguretat la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar que aquesta seguretat és una millora per l’experiència del’usuari, facilita aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Errors de contingut duplicat: Accidentalment es pot generar contingut dupicat en una pàgina. pel fet de permetre que es consulti amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, és prioritari evitar diverses opcions per accedir a la mateixa pantalla, perquè en cas que es donin, es pot perdre posicionament als cercadors.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines i botigues virtuals que tenen relació amb la programació:

La programació de les pàgines web, afecta al SEO de moltes formes, una de les principals és que per tal de poder incloure la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar els camps. Alhora que també s’hauran de tractar alguns continguts concrets de maneres especials. Per exemple modificar els títols per generar adreces URL’s funcionals. Es tracta de tasques que ha de fer la programació automàticament. I si no es preveuen aquestes necessitats, la web o botiga virtual, no podrà puntuar per aquests conceptes, que habitualment consideren bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

És important estar al cas per evitar la duplicitat d’adreces URL, especialment en pàgines web amb catàleg de productes o serveis, i botigues on-line. Per fer-ho, la solució és utilitzar URL’s canòniques.

Els fitxers robots.txt i sitemap.xml són dos arxius necessaris. El sitemap.xml, per millorar i accelerar la indexació de la pàgina web o botiga virtual, i des de l’arxiu robots.txt s’escriuren, les instruccions per evitar que s’indexin pantalles que no s’han d’indexar.

També, però en aquest cas afecta molt negativament al posicionament de pàgines web i botigues online, s’ha d’evitar que hi hagi enllaços trencats cap a imatges, tipografies, scripts o CSS que s’hagin d’execuar per mostrar la pàgina. Perquè com que el sistema no els troba, alenteixen la càrrega de les pantalles. El resultat és que els cercadors interpreten que visitar aquella pàgina web o botiga virtual no resultarà ser una bona experiència per al visitant.

Un altra necessitat indispensable de les pàgines i botigues virtuals, és que siguin adaptatives. És a dir, que estiguin preparades per diferents tipus de pantalla. La finalitat sempre és donar la millor experiència possible, tant a qui navega amb un ordinador de sobretaula, com a qui ho fa amb un terminal mòbil, o una tauleta.

Alguns aspectes que afecten al posicionament de pàgines web o botigues online que que es troben als continguts:

Si tot el que s’havia de fer fins aquí s’ha tractat adequadament, arribem al punt principal per al posicionament d’un projecte web: El contingut és l’aspecte més determinant per l’èxit d’una pàgina web.

Per estar entre els resultats, allò pel que volem que ens trobin s’ha de poder llegir (escrit, no en una imatge!) a dins de la pàgina o botiga on-line, I a més hi ha de ser amb una rellevància que ho deixi clar als cercadors. Per aquest motiu, s’han de els termes clau tant als camps especials de la pantalla, com entre els continguts, al text, als títols…

D’altra banda a les pantalles hi ha uns espais en que, igual que en un llibre, es poden indicar unes paraules clau que són el fil temàtic de cadascuna d’elles. Aquests llocs són entre altres; els enllaços interns dels menús de les pantalles, els títols, i la metainformació de les pantalles… Per aquests motius val la pena que en aquests espais, s’hi escriguin paraules rellevants per a la pantalla que s’està preparant. D’aquesta manera tindrà moltes més oportunitats de que la trobin als cercadors.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres grups de característiques que afecten una pàgina i es poden modificar directament, explicant que; hem de tenir en compte la quantitat de text. Google recomana com a mínim unes 500 paraules al contingut de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, El motiu és que així s’interpreta que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha més textos, també hi ha més combinacions de paraules al text, llavors es podrà aparèixer en moltes més cerques, i arribaran moltes més visites.

ServeisTic té 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Tant en el relatiu a servidors, com de pàgines web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’estratègia més adequada a cada projecte. Tant si les necessitats tenen certa urgència, o bé si el que es pretén és fer robust el projecte a llarg terme, que és el més recomanable. Alhora, també podem fer que les pàgines web i botigues online dels nostres usuaris assoleixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de cerques i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Viladecavalls:

Registrar dominis a Viladecavalls:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i efectuar les modificacions. ​ En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. ​ D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Viladecavalls:

Addicionamement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de dominis, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un valor afegit molt interessant, aquest complement En cas que el client ho vulgui, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Viladecavalls:

Quan el client té diversos dominis pels quals necessita hosting per allotjar, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Viladecavalls:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir els plugins i programació web WordPress al dia, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i que es pugui utilitzar la pàgina web per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques en el millor de casos es limiten a enviar spam utilitzant la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Viladecavalls:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines als cercadors. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


× +info?