Característiques que ajuden a millorar el SEO de projectes, pàgines web i botigues on-line, relacionats amb el servidor, la programació i els continguts.

Poc o molt tots hem sentit parlar del posicionament de webs o botigues virtuals. La finalitat del posicionament sembla molt evident; que la pàgina o la botiga on-line aparegui en les primeres posicions de Google, per les cerques en que hi poden haver continguts de la nostra pàgina web o botiga on-line.

Hi ha tres àmbits interns, que afecten al posicionament de pàgines web, en els que es ponden fer adaptacions per optimitzar el SEO per tal que les característiques internes de la pàgina web, o la botiga on-line permetin millorar-ne el posicionament. Aquests són; el servidor, la programació, i els continguts.


Algunes característiques que milloren el posicionament de pàgines web i botigues online que tenen relació amb el servidor:

El temps que es triga en mostrar una pàgina és un dels aspectes més importants a l’hora de que resulta una bona experiència per l’usuari, i els cercadors ho valoren des d’aquest punt de vista. Tot i que la velocitat amb que es poden consultar, no depèn únicament del servidor, la rapidesa del servidor és un aspecte important prioritària per ser bàsica, i indispensable en el posicionament de pàgines web.

En comprimir fitxers que s’han de descarregar del servidor, en considerar que l’estalvi de temps per descarregar, és superior al que caldrà per descomprimir-los, els cercadors interpreten que la pàgina web carrega més ràpid, Per tant, la compressió d’imatges i arxius és una pràctica que ajuda per aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Per al posicionament de pàgines web, Google té en compte un bon nombre detalls que potencialment poden accelerar que es mostrin les pàgines web o botigues online. I una altra de les accions que serveix per agilitzar la velocitat de descàrrega de pantalles, és estalviar-se descarregar el màxim de fitxers possible. Això s’aconsegueix conservant les dades estàtiques en caché de l’ordinador durant un temps determinat.

Utilització de CDN’s per navegar més ràpid: Una CDN consisteix en una xarxa de servidors repartits arreu del món, als que únicament s’hi conserven còpies dels elements estàtics, com arxius d’imatge, CSS, scripts de pàgines web o botigues virtuals. La finalitat d’aquestes còpies de fitxers, és que els visitants de la pàgina web, puguin descarregar els fitxers des del servidor que els hi pugui servir abans, de manera que també milloren l’experiència de l’usuari.

Activar el certificat SSL. Als servidors, hi ha certificats de seguretat, que es poden activar gratuïtament. Quan s’activa el certificat SSL la navegació ja no es fa sobre HTTP://, sinó sobre HTTPS:· En considerar aquesta seguretat és una millora per l’experiència del’usuari, facilita aconseguir un millor posicionament de pàgines web.

Evitar el contingut duplicat: Accidentalment es pot generar contingut dupicat en una pàgina. Això passa quan es pot navegar amb HTTP i HTTPS, i amb o sense les WWW, cal evitar diverses opcions per accedir a la mateixa pantalla, perquè en cas que es donin, es pot perdre posicionament als cercadors.

Alguns aspectes que afecten al posicionament a cercadors de pàgines web i botigues online que tenen relació amb la programació:

La programació de la pàgina web, afecta al SEO de moltes formes, entre les més destacades hi ha que per tal de que sigui possible que a la pàgina s’hi inclogui la metainformació requerida per Google, cal preveure-ho, i preparar els camps. Alhora que també s’hauran de tractar alguns continguts concrets de maneres especials. Per exemple modificar els títols per generar adreces URL’s funcionals. Aquests són funcionalitats que ha de fer la programació de manera automàtica. I si no es preveuen aquestes necessitats, la pàgina o botiga online, no podrà puntuar per aquests paràmetres, que habitualment consideren bones pràctiques, com la usabilitat, o l’accessibilitat.

Per no tenir diverses adreces URL que ofereixin els mateixos continguts, i el contingut duplicat en en pàgines amb catàleg de productes o serveis, i botigues on-line, es recomana utilitzar URL’s canòniques.

Els fitxers robots.txt i sitemap.xml són arxius necessaris. El sitemap.xml, per facilitar i accelerar la indexació de la pàgina o botiga virtual, i a l’arxiu robots.txt s’indiquen, les instruccions per tal que només s’indexin les pantalles que s’han d’indexar.

Un detall que és indispensable evitar, especialment per com empitjora el posicionament de qualsevol pàgina o botiga online, són els enllaços trencats ja siguin a imatges, CSS, o qualsevol altre tipus de fitxer que s’hagi de mostrar, o bé executar a les pantalles. Perquè els enllaços trencats endarrereixen la càrrega, i els cercadors penalitzen aquests errors amb força severitat.

Una de les “noves” característiques requerides (des del 2018), en el relatiu a la usabilitat de pàgines web, és que teòricament, els cercadors només ofereixen entre els resultats de consultes amb terminals mòbils i tauletes, pàgines amb disseny responsiu. Val la pena recordar-ho, perquè aquest tipus d’usuari cada vegada és una quota de públic més gran, i no es pot ignorar.

Alguns aspectes que afecten al SEO que que es troben als continguts:

Si tot el que s’havia de fer fins aquí s’ha gestionat adequadament, arribem a l’aspecte principal per al posicionament d’una pàgina web: El contingut és el punt més important per l’èxit d’una pàgina web.

Per aparèixer a les cerques de Google o qualsevol altre dels cercadors, és indispensable que entenguin d’alguna manera que la pantalla tracta d’allò que l’usuari del cercador està buscant. I per tal d’oferir la millor resposta possible als resultats de la cerca, primer mostra els resultats que potencialment resultaran més satisfactoris, en funció dels termes de la cerca.

Els camps destacats que són H1,H2,…,H6, títol, metainformació… En ells s’hi troba la primera referència per als cercadors. Els termes que s’hi indiquin, són els conceptes més destacats de la pantalla. Es pot escriure la paraula clau de la pantalla a tots els camps de metainformació per potenciar-lo de manera inequívoca. La paraula clau, a més, és molt recomanable que aparegui al primer paràgraf, al darrer, i si el contingut és prou llarg, intentar que aparegui reiteradament als blocs de text.

Donarem per finalitzades les característiques principals dels tres grups d’aspectes que afecten una pàgina i es poden adaptar directament, explicant que; s’ha de controlar la qualitat del contingut. Els cercadors recomanen que com a mínim hi hagi unes 500 paraules als textos de cada pantalla, en alguns llocs en recomanen 1000, D’aquesta manera es considera que el contingut ha de ser de més qualitat. Tot i que el que és inqüestionable és que si hi ha un text més llarg, també hi ha un major nombre de combinacions de paraules al text, llavors es podrà ser en moltes més cerques, i arribaran moltes més visites.

ServeisTic posa 20 anys d’experiència en entorns web, i 15 en treballs SEO. Ja sigui a nivell de servidors, com de projectes web. Coneixent, i sabent com aplicar amb les màximes garanties l’optimització SEO més convenient a cada client. Ja sigui en casos de certa urgència, o bé si els resultats s’esperen a llarg terme, que és el més recomanable. Paral·lelament, també podem fer que les pàgines i botigues on-line dels nostres clients aconsegueixin un posicionament de pàgines web més destacat per alguns termes, i que alhora s’aconsegueixi un posicionament de manera més genèrica per una gran quantitat de paraules clau i també treballar per assolir totes les fites que permet el posicionament orgànic.

Redacció per millorar el posicionament SEO
Si vol més informació, pot completar el nostre formulari de contacte

Complements al posicionament web a Vilanova del Camí:

Registrar dominis a Vilanova del Camí:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres des de la mateixa pàgina. ​ En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar dominis i utilitzar-los. ​ D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec del registre dels seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vilanova del Camí:

Complementàriament als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic tenim paquets de hosting per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. tots els hostings inclouen un extra molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com activar la compressió de d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es detallen als apartats d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vilanova del Camí:

Si l’usuari necessita allotjar diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa societat o propietari, i altres vegades aquests dominis són de clients de qui ens contracta per aquells als que administra el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Manteniment de pàgines web WordPress a Vilanova del Camí:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vilanova del Camí:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues virtuals. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


× +info?