Ha de registrar un o uns quants dominis bé de preu? Si sap com, només ha d’accedir a l’àrea d’usuaris i podrà fer-ho. Si no en sap , des del departament tècnic l’ajudem. I si vol que ens en fem càrrec, contacti’ns i contractem per vostè els dominis que necessiti.

Registrar dominis per un artista o per una persona que vol obrir una botiga amb el seu domini, per publicar els serveis que ofereix. És crear un aparador a tots els serveis, als productes, o a aquells continguts que hi vulgui oferir, i que l’utilitzarà per donar un nom a la seva presència a Internet

Habitualment pels serveis associats al domini hi passaran moltes persones, amb finalitats molt variades. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins persones que entren a la web que hi ha en aquell domini, buscant alguna cosa. Molt sovint qui entra en una pàgina web no sap res, o gairebé res, de l’entitat representada per aquell domini. Moltes vegades perquè haurà trobat la pàgina web a Google, perquè en aquella pàgina web hi ha el que l’usuari estava buscant.

Registrar dominis sembla una acció molt banal, però el domini corporatiu és una d’aquelles coses que no ho és en absolut . Del domini en depenen molts serveis de l’empresa. I en cas que deixi d’estar operatiu, tots els serveis que en depenen també deixaran de funcionar. Afectant les comunicacions de l’empresa e-mail fins la recuperació del servei. Malauradament, el registre d’un domini és molt barat i aquesta importància passa desapercebuda. Tant que molt sovint l’empresa se’n despreocupa, i això no hauria de passar.

És molt important ser conscient que amb el pas del temps, el domini corporatiu va guanyant importància per al funcionament de l’empresa en el dia a dia. Aquest aspecte resulta molt evident en parlar de la pàgina web, però encara més si en aquell domini hi ha una botiga online, que en cas de deixar d’estar operativa, inevitablement implicarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar, i si s’allarga la caiguda del servidor, es pot arribar a produir una pèrdua de posicionament als cercadors. D’altra banda, com que el correu també depèn del nom de domini, i del servidor, li passarà el mateix que a la web i tots els serveis que depenguin del domini. Deixarà de funcionar fins que es recuperin els sistemes. Per tots aquests motius, és prioritari que qui es faci càrrec d’aquests serveis tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, així com un alt grau de compromís i implicació amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

Encara que no s’utilitzin ERP’s al núvol, a l’espai d’allotjament d’un servidorhabitualment hi ha informació confidencial per l’entitat. Aquesta informació sol ser en correus electrònics que s’han enviat o rebut, i que tan important és rebre’ls, com que arribin, com que només estiguin a l’abast de qui hi ha de tenir accés. I especialment, poder disposar de la informació, i amb les mesures de seguretat necessàries per tal que no es perdi.

Per tots aquests motius, s’ha de valorar quines són les prioritats en el referent a registrar dominis, i prioritzar les garanties de qualitat del servei que s’està contactant, que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador vetllarà pels interessos del client, que ha de tenir la llibertat de fer el que consideri oportú. Lliurement, i en tot moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Abrera:

El tret distintiu de ServeisTic en tot el relacionat amb registrar dominis, és que la nostra màxima prioritat és la llibertat del client , que en tot cas pot contactar amb el nostre suport tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna acció, o per què se li faci allò que li calgui.

Registrar dominis confiant en ServeisTic, a més de donar les màximes garanties de seguretat en l’administració dels registres. Entre ells el de permetre registrar més de 350 extensions de tot el món. I en cas que el client necessiti registrar dominis d’alguna extensió que no consti al nostre llistat, intentarem trobar la manera d’ajudar-lo a a registrar els dominis amb les extensions que desitgi, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis amb ServeisTic, no consisteix únicament en fer-nos càrrec dels registres dels dominis, o posar la plataforma perquè el mateix client s’ho faci. Aquest servei inclou l’atenció a l’usuari, que en cas que tingui algun problema, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que li calgui. O bé, si ho demana se li faran les modificacions que indiqui.

A ServeisTic, el client pot registrar dominis o gestionar-los lliurement quan vulgui des de la seva àrea d’usuari. I alhora, si li cal ajuda, o té qualsevol entrebanc, pot disposar del suport tècnic, trucant per telèfon, enviant-nos un WhatsApp, o bé completant un formulari de contacte quan li calgui.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Abrera:

Manteniment de pàgines web WordPress a Abrera:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Abrera:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament pàgines i botigues on-line. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Abrera:

Complementàriament als serveis descrits en aquesta pantalla. A ServeisTic destaquen també els paquets de hosting, que semple incorporen un panell de control per administrar els serveis contractats. Tots ells amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu servei d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne el SEO. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Abrera:

Quan l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Registrar dominis a Abrera:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:

× +info?