Registre de noms de domini personalitzat perl client, que si ho necessita pot fer el registre i administració del seu domini des de l’espai d’usuari, o només indicant-ho al servei tècnic.

Quan es decideix registrar dominis per professionals o persones que volen publicar la seva pàgina web, tant si són per oferir informació diversa, com si són per mostrar alguna iniciativa artística, o amb qualsevol altre objectiu, s’està començant a crear una marca digital esdevenint un punt d’accés a tots els serveis, productes, o les creacions. Creant l’associació entre la marca i el que es trobarà al blog.

El domini, així com els serveis que hi ha associats, diàriament són utilitzats per tot tipus d’usuaris, alguns de coneguts que envien informació de tot tipus utilitzant les funcionalitats que hi ha associades al domini, i altres usuaris que consulten la web, que no es podran conèixer fins que decideixin contactar, i es rebi la seva consulta. Per tant, no només s’utilitzen els dominis per visitar la web, també es fan servir per enviar i rebre correus electrònics des de, i a qualsevol adreça, i també amb utilitats menys evidents. Per exemple accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats amb més valor afegit del domini és que el trobin els usuaris que busquen el que s’explica a la pàgina web o Els serveis que s’utilitzen habitualment, i que per funcionar necessiten el domini són més necessaris del que sembla a primer cop d’ull pel dia a dia. Entre ells destaca naturalment la pàgina web, que si té un bon posicionament a Google pot ser una important font de contactes , que d’altra manera possiblement mai ens haurien arribat a conèixer, i el correu electrònic, que és el sistema pel que actualment s’envien les comunicacions rellevants a nivell professional.

És molt freqüent que en el moment de registrar dominis, tingui consciència plena del que implica. Habitualment fer el registre d’un domini és il·lusionant per les noves oportunitats que pot facilitar, però el cost de registar dominis, i la facilitat amb que es pot fer el registre de dominis, fa que no sempre es sigui conscient de la importància d’un acte que en realitat és tan important, perquè es tracta d’una nova part de l’empresa, que està controlada per qui en pugui administrar les dades del registre.

És primordial tenir present que el domini és la clau del bon funcionament del dia a dia. Aquest aspecte resulta molt evident en parlar de la pàgina web, però encara més si en aquell domini s’hi allotja una botiga on-line, que si deixa de funcionar, inevitablement comportarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar fins que torni a funcionar, i si s’allarga la caiguda del servidor, pot arribar a produir una pèrdua de posicionament als cercadors. Com que el correu també utilitza el nom de domini, i del servidor, li passarà el mateix que a la web i a la resta de serveis que depenguin del domini corporatiu. El correu deixarà de funcionar fins que es recuperin els sistemes. Per tots aquests motius, és molt recomanable que s’encarregui d’aquestes tasques algú que tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, així com un alt grau de compromís i implicació amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

Hem de tenir en compte que a l’espai d’allotjament d’un domini, hi haurà informació molt sensible per l’empresa. Molt més enllà de la informació publicitària de l’empresa des de la pàgina web, per correu, habitualment s’envien i reben factures, i tot tipus d’informació confidencial, que mereix molta més atenció que el cost de registrar dominis. Per millorar l’eficiència administrativa cada vegada més s’estan utilitzant molts ERP en la gestió quotidiana del negoci, que s’instal·len al núvol. Per l’empresa és indispensable que tota aquesta informació estigui ben protegida.

A la vista de les problemàtiques que es poden donar relacionades amb registrar dominis, es fa evident que s’ha de posar més atenció en les garanties d’uns serveis que afecten aspectes tan crítics d’una entitat que en el preu d’aquests serveis, i la seguretat que en tot moment el propietari conserva el control administratiu del domini. I encara més quan aquest aspecte no necessàriament encareix el servei.


Registrar dominis amb ServeisTic a Begues:

A ServeisTic posem totes les eines a disposició del client per tal que pugui gestionar els serveis contractats des del panell de control. Tot i això, necessita ajuda, sempre es podrà posar en contacte amb nosaltres per tal que ens en fem càrrec, o bé l’acompanyen i pugui procedir.

Les empreses que tenen una gran quantitat de dominis, a ServeisTic, els poden agrupar en un sol compte, gràcies a que disposem de més de 350 extensions diferents , que es poden registrar des de la seva àrea privada. En cas que el client necessiti registrar dominis d’extensionsdominis d’extensions que no tinguem l’àrea privada, farem els possibles per trobar un solució satisfactòria.

Registrar dominis amb ServeisTic, no es limita a fer-nos càrrec dels registres, o posar els mitjans perquè el mateix client s’ho faci. El registre de dominis inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que si té algun entrebanc, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que li calgui. O, si ho demana se li faran les modificacions que indiqui.

El client de ServeisTic en el moment que li convingui, pot gestionar els seus registres, i si no sap com fer-ho, només ha de contactar amb nosaltres, per rebre el suport tècnic que li calgui.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Begues:

Manteniment de pàgines web WordPress a Begues:

Un altre servei que podem oferir als nostres usuaris de mantenir els plugins i programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquest tipus de pràctiques poden consistir en l’enviament de spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Begues:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses als cercadors. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Begues:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic tenim plans d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels allotjaments, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Begues:

Pensant en els clients que necessiten allotjament per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Registrar dominis a Begues:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres de dominis des de la mateixa pàgina. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Però si s’estima més que li registrem els dominis, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?