Registre de dominis personalitzat per l’usuari, que si ho prefereix pot registrar i administrar el seu domini des del panell de control, o només sol·licitant-ho al servei tècnic.

Quan es registren dominis ja siguin per empreses o particulars que volen publicar el seu blog, tant si són per oferir informació diversa, com per mostrar alguna iniciativa artística, o amb qualsevol altra finalitat, s’està començant a crear una marca digital esdevenint un punt d’accés a qualssevol coses que s’hi publiquin. Creant l’associació entre la marca i el que es trobarà al blog.

Habitualment pels serveis associats al domini hi passaran moltes persones, per tot tipus de motius. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins visitants de la web allotjada en aquell domini, buscant alguna cosa. Molt sovint la persona que entra en una pàgina web no sap res, de companyia representada per aquell domini. Moltes vegades perquè haurà trobat la pàgina web a Google, perquè en aquella pàgina web hi ha allò que l’usuari estava buscant.

Registrar dominis pot semblar una acció molt banal, però el domini de l’empresa és una d’aquelles coses que ha d’estar operativa en tot moment i cal prendre’n consciència. Hi ha molts serveis que depenen del domini. I en cas que deixi de respondre, tots els serveis que en depenen també deixaran de funcionar. L’empresa perdrà les comunicacions per e-mail fins la recuperació del servei. Malauradament, el preu de registrar dominis fa que aquesta importància passi molt desapercebuda. Tant que molt sovint l’empresa se’n despreocupa, i això no hauria de passar.

A mesura que va passant el temps, es va incrementant la dependència del domini corporatiu, indistintament de si es tracta d’un artista, una organització privada, una empresa, o qualsevol altre tipus d’entitat. Per tant, és molt important que qui es faci càrrec de administració del registre tingui tota la confiança del propietari, tant en el que fa a coneixements tècnics com en el compromís, i l’ètica. És important tenir aquests aspectes en compte, perquè les incidències amb dominis corporatius poden necessitar moltes hores de treball, i provocar la pèrdua d’informació, com missatges de correu electrònic, o fins i tot deixar l’empresa sense servei de correu electrònic ni pàgina web durant hores o dies.

Encara que no s’utilitzin eines d’administració corporativa al núvol, a l’espai d’allotjament d’un servidorhabitualment hi ha informació confidencial per l’organització. Aquesta informació sol ser en correus electrònics que s’han enviat o rebut, i que tan important és rebre’ls, com que arribin, com que únicament estiguin a l’abast de qui hi ha de tenir accés. I especialment, tenir aquesta informació a l’abast, i amb les mesures de seguretat oportunes per evitar que es perdi.

És per aquestes raons que, val la pena tenir en compte que, en registrar dominis les garanties de qualitat i estabilitat del servei són molt més importants que el preu, alhora que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador es farà càrrec de que tot funcioni d’acord als interessos del client, que ha de tenir la llibertat de fer el que consideri oportú. Lliurement, i en qualsevol moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Cabrera d’Anoia:

La principal particularitat de ServeisTic, és que el client disposa de tot el necessari per tal que es pugui registrar dominis, i administrar-los amb total llibertat i independència. Alhora que, també li oferim la possibilitat d’ajudar-lo en les tasques que hagi de realitzar, o en cas que ho prefereixi podem ocupar-nos d’aquestes tasques, per tal que se’n pugui oblidar.

Registrar dominis confiant en ServeisTic, té altres avantatges que van més enllà de la seguretat i el control en el relatiu a la gestió dels registres. Entre ells que es poden registrar més de 350 extensions de dominis de tot el món. I en cas que el client necessiti registrar dominis d’alguna extensió que no consti al nostre llistat, intentarem trobar la manera d’ajudar-lo a a registrar els dominis amb les extensions que desitgi, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis mitjançant ServeisTic, no es limita a fer-nos càrrec dels registres, o posar els mitjans perquè el client s’ho faci. El registre de dominis inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que si té algun entrebanc, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que necessiti. O, si ho prefereix se li faran les modificacions que indiqui.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, que a algú li vagi bé. I si els cal ajuda per fer qualsevol gestió, només cal que contactin amb ServeisTic, per rebre les indicacions necessàries per aplicar sense imprevistos les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Cabrera d’Anoia:

Manteniment de pàgines web WordPress a Cabrera d’Anoia:

Un altre servei que podem oferir als nostres clients del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Cabrera d’Anoia:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines a Google. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Cabrera d’Anoia:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’hospedatge, que igualment permeten una administració completa dels serveis. tots els allotjaments inclouen un valor afegit molt interessant, aquest extra rau en adaptar el seu servei d’allotjament per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga virtual per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Cabrera d’Anoia:

Quan el client té múltiples dominis pels quals necessita hosting per allotjar, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Registrar dominis a Cabrera d’Anoia:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:

× +info?