Registre de noms de domini a mida de l’usuari, que si ho prefereix pot registrar i administrar els seus dominis des de la seva àrea privada, o demanant-ho al suport tècnic.

Fer el registre de dominis per un artista o per un particular que vol obrir un blog amb el seu domini, per publicar des de crítiques del dia a dia. És crear un aparador a tots els serveis, als productes, o a aquells continguts siguin els que siguin que hi vulgui oferir, i que posteriorment l’utilitzarà per donar un nom al seu espai a Internet

El nom de domini, així com els serveis que hi ha associats, diàriament són utilitzats per moltes persones. Per tant, no només s’utilitzen els dominis per visitar la web, també és indispensable per disposar del servei de correu, i amb utilitats no tan habituals. Com accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats amb més valor afegit del domini és que el trobin persones que han anat a google per buscar-hi allò que s’exposa a la web o botiga , i la troben entre els resultats .

Tot plegat sembla molt irrellevant, i bona part de la poca importància que aparentment tenen, és que registrar dominis costa molt pocs diners. Té sentit, perquè un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

És molt important tenir present que amb el pas del temps, el domini corporatiu cada vegada serà més important per al funcionament de l’empresa en el dia a dia. En el referent a la pàgina web és un punt molt evident, però encara més si en aquell domini hi ha una botiga virtual, que en cas de deixar d’estar operativa, inevitablement comportarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar fins que torni a funcionar, i a més, si s’allarga la caiguda del servidor, pot arribar a produir una pèrdua de posicionament als cercadors. Com que el correu també utilitza el nom de domini, i del servidor que l’allotja, li passarà el mateix que a la pàgina web i a la resta de serveis que depenguin del domini corporatiu. Deixarà de funcionar mentre duri la incidència. Per tots aquests motius, és prioritari que s’encarregui d’aquestes tasques algú que tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, i que estigui compromès i implicat amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

Per resoldre qualsevol problema que pugui aturar sobtadament l’administració de la societat resulta indispensable tenir el control, o com a mínim un contacte directe amb qui ha de vetllar pel correcte funcionament. Que per un costat ha d’estar a l’abast, i per l’altre cal que sigui molt rigorós i responsable em tots els aspectes relacionats amb la gestió de la informació altament sensible per l’empresa a la que dóna accés, o bé allotja el seu domini. La informació sensible per l’empresa no només es pot trobar a l’ERP. No hem d’anar tan enllà. Constantment s’envia i es rep informació per correu electrònic, si aquesta informació no arriba, o bé és interceptada per algú que no correspon, pot desencadenar en incidències greus, que cal evitar amb tots els mitjans possibles.

És per aquestes raons que, s’ha de valorar quines són les prioritats en el referent a registrar dominis, i prioritzar les garanties de qualitat del servei que s’està contactant, alhora que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador vetllarà pels interessos del client, donant-li la llibertat de fer el que consideri oportú. Lliurement, i en tot moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Campins:

La principal particularitat de ServeisTic, és que el client disposa de tot el necessari per tal que es pugui registrar dominis, i administrar-los amb total llibertat i independència. Alhora que, també li oferim la possibilitat d’ajudar-lo en les accions que hagi d’efectuar, o si el client ho considera més oportú podem fer directament aquestes tasques, per tal que no se n’hagi de preocupar.

Registrar dominis amb ServeisTic, té altres avantatges que van més enllà de la seguretat i el control en el relatiu a l’administració dels registres. Entre ells que es poden registrar més de 350 extensions de tot el món. I en cas que el client vulgui registrar extensions que no tinguem disponibles, farem els possibles per ajudar-lo a a registrar els dominis amb les extensions que desitgi, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis mitjançant ServeisTic, no es limita a fer-nos càrrec dels registres, o posar la plataforma perquè el client s’ho faci. Aquest servei inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que en cas que tingui algun problema, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que necessiti. O bé, si ho prefereix se li faran les modificacions que indiqui.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, que a algú li vagi bé. I si els cal ajuda per fer qualsevol gestió, només han d contactar amb ServeisTic, per rebre les indicacions necessàries per aplicar satisfactòriament els canvis que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Campins:

Manteniment de pàgines web WordPress a Campins:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Campins:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines web d’empreses a Google. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga on-line. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Campins:


A més dels serveis exposats en aquest apartat. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans de hosting de pàgines web, que semple incorporen un panell de control per administrar els serveis . Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit es basa en adaptar el seu paquet de hosting per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Campins:


Si el client necessita allotjar diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé dels seus clients. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Registrar dominis a Campins:


Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar els registres des de la mateixa pàgina.
En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los.
Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?