Servei de registre de dominis a mida del client, que si ho necessita pot registrar i administrar els seus dominis des de l’espai d’usuari, o demanant-ho al suport tècnic.

Quan es registren dominis per professionals o particulars que volen publicar la seva pàgina web, tant si són per oferir productes, com per mostrar alguna iniciativa artística, o amb qualsevol altra finalitat, s’està posant la primera pedra de la creació de la marca digital esdevenint un punt d’accés a qualssevol coses que s’hi publiquin. Quedant d’aquesta manera associada la marca amb el que es trobarà a la pàgina web.

Habitualment pel domini hi passaran moltes persones, per tot tipus de motius. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins visitants de la pàgina web que hi ha en aquell domini, buscant alguna cosa. Molt sovint qui entra en una pàgina web no sap res, o gairebé res, de societat representada per aquell domini. Moltes vegades perquè haurà trobat la pàgina web fent una cerca a Google, perquè en aquella pàgina web hi ha el que l’usuari estava buscant.

Tot plegat sembla molt menys important del que és, i bona part de la poca importància que se’ls atorga, és que registrar dominis costa molt pocs diners. I és que un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

A mesura que va passant el temps, augmenta la dependència que es té del nom de domini al que s’associa la activitat, indistintament de si es tracta d’un professional, una organització privada, una empresa, o qualsevol altre tipus d’entitat. Per tant, és molt important que qui es faci càrrec de l’administració dels serveis tingui tota la confiança del titular, tant en el que fa a coneixements tècnics com en el compromís, i l’ètica. És important tenir aquests aspectes en compte, perquè les incidències relacionades amb dominis poden necessitar molt de treball, i implicar la pèrdua d’informació valuosa, missatges de correu electrònic, o fins i tot deixar al professional sense correu electrònic ni pàgina web durant un perìode de temps indeterminat.

Per resoldre qualsevol incidència que pugui aturar en sec l’administració de tota l’empresa és necessari tenir el control, o com a mínim un contacte directe amb qui ha de vetllar pel funcionament. Aquest contacte per un costat ha d’estar a l’abast, i per l’altre ha de ser molt rigorós i responsable em la gestió de la informació sensible per l’empresa a la que dóna accés, o bé allotja el seu domini. Tot i això, la informació sensible per l’empresa no és només la facturació, els pressupostos, el llistat de clients i proveïdors. Sense anar tan enllà. Diàriament s’envia i rep informació per correu electrònic, si aquesta informació no arriba, o és interceptada per algú que no hi hauria de tenir accés, pot desencadenar en incidències força greus, que cal evitar amb tots els mitjans possibles.

Cal per tant posar molta més atenció a la seguretat d’uns serveis que administren aspectes tan crítics d’una associació que en el cost d’aquests serveis, i tenir la seguretat que en tot moment el seu propietari ostenta el control de la gestió del domini. I encara més quan això no necessàriament encareix el servei.


Registrar dominis amb ServeisTic a Cànoves i Samalús:

La principal particularitat de ServeisTic, és que el client disposa de tot el necessari per tal que ell mateix es pugui registrar dominis, i portar-ne tota la gestió. Alhora que, pot disposar d’ajuda en les tasques que hagi de realitzar, o si el client ho considera més oportú podem ocupar-nos d’aquestes tasques, per tal que se’n pugui oblidar.

Les societats que tenen una gran quantitat de registres de dominis, a ServeisTic, els poden administrar des d’un sol compte, perquè disposem de més de 350 extensions diferents , que el mateix client pot des de l’àrea d’administració. una extensió de la que no disposem, farem els possibles per trobar un solució satisfactòria.

A ServeisTic, el més important és que l’usuari tingui una experiència el més satisfactòria possible, i per aquest motiu oferim un servei de registre de dominis pensat per qui necessita que li facin tot, les de qui es vol fer totes les tasques d’administració, i també les de qui s’ho vol fer tot, però no té prou seguretat, i vol tenir a qui consultar, o el suport necessari per tal que li donin un cop de ma quan, indistintament de si és un particular o una empresa, necessiti ajuda.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, sense haver esperar que ho faci ningú altre. I si els cal ajuda per qualsevol gestió, només han d contactar amb ServeisTic, per rebre l’ajuda que els calgui per aplicar sense imprevistos les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Cànoves i Samalús:

Manteniment de pàgines web WordPress a Cànoves i Samalús:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres usuaris del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Cànoves i Samalús:

L’any 2005 vam començar a ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Cànoves i Samalús:


Com a complement als serveis que es detallen en aquest espai. A ServeisTic són especialment rellevants també els paquets d’allotjament, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. En tots els plans de hostings s’hi inclou un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es poden consultar als apartats d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Cànoves i Samalús:


Si el client té múltiples dominis pels quals necessita hosting per allotjar, sovint aquests dominis són d’una mateixa empresa o propietari, i altres vegades són de clients de qui ens contracta per aquells als que ofereix el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Registrar dominis a Cànoves i Samalús:


Registrar dominis amb àrea d’administració per gestionar tots els registres des d’un sol espai.
En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible.
Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?