Registre de noms de domini a mida de l’usuari, que si ho prefereix pot fer el registre i administració del seu domini des del panell de control, o només demanant-ho al suport tècnic.

Quan es decideix registrar dominis per empreses o particulars que volen publicar el seu blog, tant si són per oferir informació diversa, com per mostrar alguna iniciativa artística, o amb qualsevol altra finalitat, s’està començant a crear una marca digital donant un punt d’accés a tots els serveis, productes, o les creacions. Creant l’associació entre la marca i el que es trobarà al blog.

El domini, així com els serveis que hi ha associats, diàriament són utilitzats per tot tipus d’usuaris, alguns de coneguts col·laboradors, clients, proveïdors, amics… que envien correus electrònics, i altres que consulten la web, que no se sabrà qui són fins que decideixin contactar, i es rebi la seva consulta. Per tant, la utilitat del domini va molt més enllà de permetre visitar la pàgina web, també és indispensable per disposar del servei de correu, i amb altres utilitats no tan habituals. Com accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats més destacades del domini és que el trobin persones que han anat a google per buscar-hi allò que s’exposa a la web o botiga online, i la troben entre els resultats de la cerca.

Registrar dominis pot semblar una acció molt banal, però el domini corporatiu és una d’aquelles coses que no ho és en absolut . Del domini en depenen molts serveis de l’empresa. I en cas que deixi d’estar operatiu, tots els serveis que en depenen també deixaran de funcionar. Afectant les comunicacions de l’empresa pagina web fins la recuperació del servei. Malauradament, el baix preu de registrar dominis fa que aquesta importància passi molt desapercebuda. Tant que molt sovint l’empresa se’n despreocupa, i això no hauria de passar.

És molt important tenir present que amb el pas del temps, el domini corporatiu va guanyant importància per al funcionament de l’empresa en el dia a dia. En el referent a la pàgina web és un punt molt evident, però encara n’és més si en aquell domini hi ha una botiga online, que si deixa de funcionar, inevitablement implicarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar, i si s’allarga la caiguda del servidor, es pot arribar a produir una pèrdua de posicionament als cercadors. Com que el correu també depèn del nom de domini, i el servidor que l’allotja, li passarà el mateix que a la web i a la resta de serveis que depenguin del domini. Deixarà de funcionar fins que es recuperin els sistemes. Per tots aquests motius, és molt recomanable que qui es faci càrrec d’aquests serveis tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, i que estigui compromès i implicat amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

Per resoldre qualsevol incidència que pugui aturar sobtadament l’administració de l’entitat resulta indispensable tenir el control, o com a mínim un contacte directe amb qui ha de vetllar pel correcte funcionament. Que per un costat ha de ser accessible, i per l’altre cal que sigui molt rigorós i responsable em la gestió de la informació sensible per l’empresa a la que dóna accés, o bé que allotja el seu domini. Tot i això, la informació sensible per l’empresa no és només la facturació, els pressupostos, el llistat de clients i proveïdors. No hem d’anar tan enllà. Cada dia s’envia i es rep informació per correu electrònic, si aquesta informació no arriba, o bé és interceptada per algú que no correspon, pot desencadenar en incidències força greus, que cal evitar tant com sigui possible.

Per tots aquests motius, s’ha de valorar quines són les prioritats en el referent a registrar dominis, i prioritzar les garanties de qualitat del servei que s’està contactant, que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador vetllarà pels interessos del client, que ha de tenir la llibertat de fer-ne el que consideri oportú. Lliurement, i en qualsevol moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Cardona:

Per registrar dominis, a ServeisTic ens diferencia que la prioritat és la llibertat del client , i que sempre pot contactar amb el departament tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna acció, o per què se li faci directament allò que li calgui.

Les societats que tenen una gran quantitat de registres de dominis, a ServeisTic, els poden agrupar en un sol compte, perquè disposem de més de 350 extensions de domini , que el mateix client pot des del seu panell de control. una extensióde dominis de la que no disposem, farem els possibles per trobar la solució adequada al casen concret.

A ServeisTic, l’objectiu és que l’usuari tingui una experiència el més satisfactòria possible, i per aquest motiu el servei que oferim inclou els dos extrems, des de qui no necessita cap ajuda, fins qui vol demanar el que necessita, i que li facin. Passant per qui té la intenció i les ganes de fer-s’ho sol, però no ho veu clar, i vol tenir a qui consultar, o el suport necessari per tal que li donin un cop de ma quan, indistintament de si és un particular o una empresa, necessiti ajuda.

L’usuari de ServeisTic quan li convingui, pot fer allò que necessiti amb els seus registres de dominis, i en cas que no sàpiga com fer-ho, només necessita contactar amb nosaltres, per rebre el suport tècnic que li faci falta.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Cardona:

Manteniment de pàgines web WordPress a Cardona:

A més de l’allotjament de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Cardona:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues online. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les opcions adequades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Cardona:

A més dels serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos plans de hosting de dominis, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou àrea d’administració per administrar els serveis . tots els hostings inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest complement consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu servei de hosting per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades a les pantalles d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Cardona:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar un nombre de dominis considerable, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Registrar dominis a Cardona:

Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:

× +info?