Vol registrar un o uns quants dominis a preus competitius? Si sap com, accedeixi a l’àrea privada i podrà fer-ho. Si no en sap però en vol aprendre, des del departament tècnic l’ajudem. I si vol que li registrem nosaltres el seu domini, contacti’ns i contractem per vostè els registres que necessiti.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que quedarà associada als productes, serveis, iniciatives o qualssevol coses i continguts que es publicaran a botiga on-line que respongui en escriure aquell domini al navegador.

El domini, així com els serveis que hi ha associats, diàriament són utilitzats per tot tipus d’usuaris, alguns de coneguts col·laboradors, clients, proveïdors, amics… que envien correus electrònics, i altres que consulten la pàgina web, que no se sabrà qui són fins que decideixin contactar, i es rebi la seva consulta. Per tant, la utilitat del domini va molt més enllà de permetre visitar la web, també és indispensable per disposar del servei de correu, i també amb altres utilitats no tan habituals. Per exemple accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats amb més valor afegit del domini és que el trobin els usuaris que busquen el que s’explica a la pàgina web o botiga virtual, i la troben entre els resultats de la cerca.

Registrar dominis pot semblar molt banal, però el domini corporatiu és una d’aquelles coses que no ho és en absolut i cal prendre totes les precaucions per tal que sigui així. Hi ha molts serveis que depenen del domini. I en cas que deixi de respondre, tots els serveis que en depenen també deixaran de funcionar. L’empresa perdrà les comunicacions per e-mail fins la recuperació del servei. Malauradament, el preu de registrar dominis fa que aquesta importància passi molt desapercebuda. Tant que molt sovint l’empresa se’n despreocupa, i això no hauria de passar.

Amb els mesos i els anys, es va incrementant la dependència que es té del nom de domini, tant si es tracta d’un autònom, una organització pública, una empresa, o qualsevol altre tipus d’entitat. Per tant, és molt important que qui es faci càrrec de administració dels serveis tingui tota la confiança del propietari, tant en l’aspecte tècnic com en el compromís, i l’ètica. Aquests aspectes són molt importants, perquè les incidències amb dominis poden requerir moltes hores de treball, i ser la causa de la pèrdua d’informació valuosa, com correus electrònics, o deixar al professional sense correu electrònic ni pàgina web durant hores o dies.

En la gestió de les empreses, s’estan imposant els ERP . Es tracta de programes que serveixen per fer tota la gestió de l’empresa, i que, entre altres coses, permeten que els clients puguin consultar i descarregar les seves factures els pressupostos i estat de treballs, entre altres. Per tant, aquests programes han d’estar al núvol, i per tant s’hi ha d’accedir des d’Internet. Aquest és un exemple extrem de com n’és d’important tenir el control del domini de l’empresa, o com a mínim poder contactar directament amb el responsable

A la vista de tots els imprevistos que es poden donar en registrar dominis, queda palès que s’ha de posar molta més atenció en les garanties d’aquests serveis que gestionen aspectes tan crítics d’una empresa que en el preu d’aquests serveis, i la seguretat que en tot moment el seu propietari manté el control administratiu del domini. I encara més quan això no necessàriament encareix el servei.


Registrar dominis amb ServeisTic a Castellnou de Bages:

Per registrar dominis, a ServeisTic ens diferencia que la nostra prioritat és la llibertat del client per fer i desfer, que sempre pot comptar amb el nostre suport tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna modificació, o per què se li faci allò que ens indiqui.

Els usuaris de ServeisTic que vulguin registrar dominis, disposen de més de 350 extensions diferents, aquest un dels aspectes més destacables de les tasques de registrar dominis amb ServeisTic, és la quantitat d’extensions de dominis que podem registrar per als nostres clients.; des de .com i .cat, o .barcelona, fins dominis de pràcticament qualsevol extensió existent. En cas que s’hagin de registrar dominis d’una extensió que no consti a la nostra plataforma, es pot posar en contacte amb nosaltres, i farem els possibles per trobar la manera de registrar els dominis amb l’extensió desitjada.

Registrar dominis amb ServeisTic, també destaca per la llibertat i adaptació que ofereix a l’usuari, que si ho necessita, també pot disposar de l’acompanyament del departament tècnic que li faci falta. Aquest suport va dirigit tant a usuaris particulars que es volen administrar ells mateixos el seu domini, com a aquelles empreses per les que registrar dominis i allotjar pàgines web és un servei clau o interessant, perquè els serveix per potenciar altres serveis.

L’usuari de ServeisTic quan li convingui, pot gestionar els seus registres, i si no sap com fer-ho, només necessita contactar amb nosaltres, i rebrà el suport tècnic que li calgui.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Castellnou de Bages:

Manteniment de pàgines web WordPress a Castellnou de Bages:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que impedeixen que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques poden consistir en l’enviament de spam des de la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellnou de Bages:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines a Google. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu dissenyador de pàgines web de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellnou de Bages:

Addicionamement als serveis explicats en aquest espai. A ServeisTic destaquen també els plans de hosting, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou àrea d’administració per gestionar els serveis . En tots els plans de hostings s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest extra consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga virtual per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als espais d’allotjament de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellnou de Bages:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Registrar dominis a Castellnou de Bages:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:

× +info?