Necessita registrar el seu domini bé de preu? Si sap com fer-ho, accedeixi a l’àrea privada i podrà fer-ho. Si no en sap , des de suport l’ajudem. I si vol que li registrem nosaltres el seu domini, contacti’ns i contractem per vostè els dominis que ens digui.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que quedarà associada als productes, serveis, iniciatives o qualssevol coses i continguts que es publicaran a blog que es pugui visitar en escriure aquell domini al navegador.

El domini, així com els serveis que hi ha associats, diàriament són utilitzats per tot tipus d’usuaris, alguns de coneguts col·laboradors, clients, proveïdors, amics… que envien correus electrònics, i altres que consulten la web, que no es podran conèixer fins que decideixin contactar, i es rebi la seva consulta. Per tant, no només s’utilitzen els dominis per visitar la web, també és indispensable per disposar del servei de correu, i amb altres utilitats menys evidents. Per exemple accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats més destacades del domini és que el trobin persones que han anat a google per buscar-hi allò que s’exposa a la pàgina web o botiga virtual, i la troben entre els resultats .

Tot plegat sembla molt menys important del que és, i gran part de la poca importància que aparentment tenen, és que registrar dominis costa molt pocs diners. I és que un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

És molt important ser conscient que amb el pas del temps, el domini corporatiu cada vegada serà més important per al funcionament de l’empresa en el dia a dia. En el referent a la pàgina web, aquest és un punt molt evident, però encara més si en aquell domini hi ha una botiga virtual, que en cas de deixar d’estar operativa, inevitablement implicarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar, i si s’allarga la caiguda del servidor, es pot arribar a ocasionar una pèrdua de posicionament als cercadors. D’altra banda, com que el correu també utilitza el nom de domini, i del servidor que l’allotja, li passarà el mateix que a la pàgina web i a la resta de serveis que depenguin del domini. Deixarà de funcionar fins que es recuperin els sistemes. Per tots aquests motius, és prioritari que s’encarregui d’aquestes tasques algú que tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, i que estigui compromès i implicat amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

En la gestió de les empreses, s’estan imposant els ERP planificadors de recursos empresarials. Es tracta de programes que serveixen per fer tota la gestió de l’empresa, que, entre altres coses, permeten que els clients puguin consultar i descarregar les seves factures. Per ser totalment operatius aquests programes han de ser accessibles des d’Internet. Aquest és un exemple extrem de com n’és d’important tenir el control del domini de la societat, o com a mínim poder contactar directament amb el responsable

En conclusió cal tenir en compte que el preu de registrar dominis, no és ni de bon tros tan important com la seguretat amb que es tractaran les dades confidencials de el professional, que qui se’n faci càrrec tingui la preparació oportuna, i que en tot moment el control dels serveis estigui en mans del client


Registrar dominis amb ServeisTic a Castellolí:

Per registrar dominis, a ServeisTic ens diferencia que la nostra prioritat és la llibertat del client , i que en tot cas pot comptar amb el departament tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna gestió, o per què se li faci allò que ens indiqui.

Les empreses que tenen una gran quantitat de dominis, a ServeisTic, els poden administrar des d’un sol compte, gràcies a que disposem de més de 350 extensions , que el mateix client pot des del seu panell de control. En cas que el client necessiti registrar dominis d’extensionsextensions que no tinguem al panell de control, farem els possibles per trobar un solució satisfactòria.

Registrar dominis amb ServeisTic, també destaca per la llibertat i adaptació que ofereix a l’usuari, que si ho necessita, també pot disposar de l’acompanyament tècnic que li faci falta. Aquest servei va dirigit tant a usuaris particulars que es volen gestionar el seu domini, com a aquelles empreses que poden treure profit de registrar dominis per als seus clients, perquè els serveix per potenciar altres serveis.

A ServeisTic, el client pot registrar dominis o gestionar-los lliurement quan vulgui des del seu panell de control. I alhora, si li cal ajuda, o té qualsevol problema, pot disposar del suport tècnic, ja sigui trucant per telèfon, enviant un WhatsApp, o bé completant un formulari de contacte quan li calgui.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Castellolí:

Manteniment de pàgines web WordPress a Castellolí:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que impedeixen que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Castellolí:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues online. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Castellolí:

Complementàriament als serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic disposem de plans de hosting per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest valor afegit rau en aplicar algunes personalitzacions al seu pla de hosting per fer-lo més compatible a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga virtual per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels allotjaments, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites als espais de hosting web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Castellolí:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines amb diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Registrar dominis a Castellolí:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?