Registre de domini amb la màxima llibertat i varietat d’opcions; Registrar el domini des de l’area d’usuari, o amb l’acompanyament del departament de suport tècnic, o sol·licitar el registre dels dominis al departament de suport a l’usuari, i nosaltres ens en fem càrrec.

Quan es registren dominis ja siguin per empreses o persones que volen publicar el seu blog, tant si són per oferir informació diversa, com si són per mostrar alguna iniciativa artística, o amb qualsevol altre objectiu, s’està posant la primera pedra de la creació de la marca digital donant un punt d’accés a tots els serveis, productes, o les creacions. Creant l’associació entre la marca i el que es trobarà a la botiga virtual.

El domini, així com els serveis que hi ha associats, diàriament són utilitzats per moltes persones. Per tant, no només s’utilitzen els dominis per visitar la pàgina web, també és indispensable per disposar del servei de correu, i també amb utilitats menys evidents. Per exemple accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats més destacades del domini és que el trobin els usuaris que busquen el que s’explica a la web o botiga , i la troben entre els resultats .

Tot plegat sembla molt menys important del que és, i bona part de la poca importància que aparentment tenen, és que registrar dominis costa molt pocs diners. Té sentit, perquè un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

Amb els mesos i els anys, augmenta la dependència que es té del nom de domini que s’utilitza, tant si es tracta d’un artista, una organització privada, una empresa, o qualsevol altre tipus d’entitat. Per tant, és molt important que qui tingui accés a administració dels serveis tingui tota la confiança del propietari, tant en l’aspecte tècnic com en el compromís, i l’ètica. És important tenir aquests aspectes en compte, perquè les incidències amb dominis poden requerir moltes hores de treball, i ser la causa de la pèrdua d’informació valuosa, com missatges de correu electrònic, o fins i tot deixar l’empresa sense correu electrònic ni pàgina web durant un perìode de temps indeterminat.

Encara que no s’utilitzin CRM’s al núvol, normalment hi ha informació delicada per l’organització. Aquesta informació sol ser en correus electrònics que s’han enviat o rebut, i que tan important és rebre’ls, com que arribin, com que només estiguin a l’abast de qui els ha de poder consultar. I especialment, poder disposar de la informació, protegint-la amb les mesures de seguretat oportunes per evitar que es perdi.

A la vista de tots els imprevistos que es poden donar relacionades amb registrar dominis, queda palès que s’ha de dedicar més atenció en les garanties d’uns serveis que gestionen aspectes tan crítics d’una empresa que en el preu dels aquests serveis, i tenir la seguretat que en tot moment el seu propietari ostenta el control de la gestió del domini. I encara més quan això no necessàriament encareix el servei.


Registrar dominis amb ServeisTic a Els Prats de Rei:

El que fa que ServeisTic sigui més especial, és que el client disposa de tot el necessari per tal que es pugui registrar dominis, i administrar-los amb total llibertat i independència. Alhora que, pot disposar d’ajuda en les accions que hagi de realitzar, o en cas que ho prefereixi podem ocupar-nos d’aquestes tasques, per tal que no se n’hagi de preocupar.

Les entitats que tenen molts dominis, a ServeisTic, els poden administrar des d’un sol compte, gràcies a que disposem de més de 350 extensions diferents , que es poden registrar des del seu panell de control. una extensió de la que no disposem, farem els possibles per trobar la solució més apropiada.

Registrar dominis mitjançant ServeisTic, no es limita a fer-nos càrrec dels registres, o posar la plataforma perquè el mateix client s’ho faci. El registre de dominis inclou l’atenció a l’usuari, que en cas que tingui algun problema, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que necessiti. O bé, si ho demana se li faran les modificacions que indiqui.

L’usuari de ServeisTic quan li convingui, pot fer allò que necessiti amb els seus registres, i si no sap com fer-ho, només ha de contactar amb nosaltres, i rebrà el suport tècnic que li faci falta.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Els Prats de Rei:

Manteniment de pàgines web WordPress a Els Prats de Rei:

A més del hosting de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir complements i programació web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Els Prats de Rei:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Els Prats de Rei:

Com a complement als serveis descrits en aquest espai. A ServeisTic destaquen també els paquets d’hospedatge, que igualment permeten una administració completa dels serveis. tots els hostings inclouen un extra que els fa molt especials, aquest valor afegit es basa en adaptar el seu pla de hosting per adequar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga virtual per tal que sigui més segura i millorar-ne les característiques SEO. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Els Prats de Rei:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Registrar dominis a Els Prats de Rei:

Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar tots els registres des d‘una sola àrea privada. En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?