Li fa falta registrar un domini a preus competitius? Si sap fer-ho, només ha d’accedir al panell de control i podrà fer-ho. Si no sap com però ho vol fer, des del departament tècnic l’ajudem. I si vol que li registrem nosaltres el domini, contacti’ns i contractem per vostè els registres que ens digui.

El registre de dominis per un artista o per una persona que vol crear un blog amb el seu domini, per publicar els serveis que ofereix. És el mateix que crear una porta d’entrada a tota la informació, als serveis, als productes, o a aquells continguts siguin els que siguin que ofereixi qui el registra, i que posteriorment l’utilitzarà per donar un nom al seu espai a Internet

Habitualment per aquest espai hi passaran moltes persones, amb motivacions molt diverses. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins persones que entren a la web que hi ha en aquell domini, per trobar allò que busquen. És força habitual que en un primer moment la persona que entra en una pàgina web no sap res, o gairebé res, de l’entitat representada per aquell domini. Sovint perquè haurà trobat la pàgina web a Google, perquè hi ha el que l’usuari estava buscant.

Tot plegat sembla molt irrellevant, i bona part de la poca importància que se’ls atorga, és que registrar dominis és molt barat. Té sentit, perquè un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

Amb el pas del temps, un domini va esdevenint més i més valuós pel seu titular, perquè es va associant amb el negoci que representa. Per tant, qui se’n faci càrrec ha de merèixer que els euros que val un seu registre, a tots els nivells; tècnic, de responsabilitat i compromís, i especialment a nivell ètic. Perquè del bon funcionament del domini en depenen la imatge de l’empresa, entitat o la persona a Internet , i la comunicació del client.

És important tenir present que a l’espai d’allotjament associat a un domini, habitualment s’hi emmagatzema informació molt sensible per l’empresa. A part de la informació publicitària de el negoci des de la pàgina web, la informació emmagatzemada a les bústies de correu electrònic, habitualment s’envien i reben factures, i tot tipus d’informació confidencial, que mereix molta més atenció que el preu de registrar dominis. Per millorar l’eficiència administrativa cada vegada més s’estan utilitzant els ERP en la gestió del dia a dia del negoci, que normalment s’instal·len al núvol. Cal que aquesta informació estigui ben protegida.

A la vista de tots els imprevistos que es poden donar en registrar dominis, queda palès que s’ha de dedicar més atenció a la seguretat d’aquests serveis que administren aspectes tan crítics d’una entitat que en el preu d’aquests serveis, i tenir la seguretat que en tot moment el seu propietari manté el control administratiu del domini. I encara més quan aquest aspecte no necessàriament encareix el servei.


Registrar dominis amb ServeisTic a Esplugues de Llobregat:

A ServeisTic el client disposa de les eines necessàries per gestionar els serveis contractats amb total llibertat i independència. Tot i això, en cas que li calgui dur a terme qualsevol acció que requereixi suport tècnic , es podrà posar en contacte amb nosaltres per tal que ens en fem càrrec, o bé li puguem explicar procedir.

Registrar dominis confiant en ServeisTic, a més de donar les màximes garanties de seguretat en l’administració dels registres. Entre ells que es poden registrar més de 350 extensions de tot el món. I en cas que el nostre client necessiti registrar dominis d’alguna extensió que no consti al nostre llistat, farem els possibles per ajudar-lo a registrar-la, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis mitjançant ServeisTic, no es limita a fer-nos càrrec dels registres, o posar la plataforma perquè el mateix client s’ho faci. Aquest servei inclou l’atenció a l’usuari, que en cas que tingui algun entrebanc, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que li calgui. O, si ho prefereix se li faran les modificacions que indiqui.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, que a algú li vagi bé. I si necessiten ajuda per qualsevol gestió, només cal que contactin amb ServeisTic, per rebre les indicacions necessàries per aplicar sense imprevistos les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Esplugues de Llobregat:

Manteniment de pàgines web WordPress a Esplugues de Llobregat:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Esplugues de Llobregat:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu dissenyador de pàgines web de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Esplugues de Llobregat:

Addicionamement als serveis explicats en aquesta pantalla. A ServeisTic tenim plans d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit rau en fer les adaptacions necessàries al seu servei d’allotjament per adequar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga online per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres inclou activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites a les pantalles d’allotjament de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Esplugues de Llobregat:

Si l’usuari necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Registrar dominis a Esplugues de Llobregat:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions. En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:

× +info?