Registre de noms de domini a mida de l’usuari, que si ho prefereix pot fer el registre i administració dels seus dominis des del panell de control, o només demanant-ho al suport tècnic.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que quedarà associada als productes, serveis, iniciatives o qualssevol coses i continguts que es publicaran a la pàgina web que respongui en escriure’l al navegador.

Habitualment pel domini hi passaran moltes persones, amb finalitats molt variades. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins persones que entren a la web allotjada en aquell domini, buscant alguna cosa. És força habitual que en un primer moment la persona que entra en una pàgina web no sap res, de companyia representada per aquell domini. Moltes vegades perquè haurà trobat la pàgina web fent una cerca a Google, perquè en aquella pàgina web hi ha el que l’usuari estava buscant.

Tot plegat sembla molt menys important del que és, i gran part de la poca importància que aparentment tenen, és que registrar dominis costa molt pocs diners. Té sentit, perquè un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

Amb els mesos i els anys, augmenta la dependència del nom de domini corporatiu, tant si es tracta d’un professional, una organització pública, una empresa, o qualsevol altre tipus d’entitat. Per tant, és molt important que qui es faci càrrec de administració del registre tingui tota la confiança del titular, tant en l’aspecte tècnic com en el compromís, i l’ètica. Aquests aspectes són molt importants, perquè algunes incidències amb dominis poden necessitar molta dedicació, i implicar la pèrdua d’informació, com missatges de correu electrònic, o fins i tot deixar al professional sense servei de correu electrònic ni pàgina web durant un perìode de temps indeterminat.

Per tal de resoldre qualsevol incidència que pugui aturar en sec l’administració de tota l’entitat cal tenir el control, o com a mínim poder contactar directament amb qui ha de vetllar pel correcte funcionament. Que per un costat ha d’estar a l’abast, i per l’altre ha de ser molt rigorós i responsable em la gestió de la informació sensible per l’empresa a la que dóna accés, o bé que allotja el seu domini. Tot i això, la informació sensible per l’empresa no és només la facturació, els pressupostos, el llistat de clients i proveïdors. Sense anar tan enllà. Constantment s’envia i es rep informació per correu electrònic, si aquesta informació no arriba, o bé és interceptada per algú que no correspon, pot desencadenar en incidències força greus, que cal evitar amb tots els mitjans possibles.

Per tots aquests motius, s’ha de valorar quines són les prioritats en el referent a registrar dominis, i posar més atenció en les garanties de qualitat del servei que s’està contactant, alhora que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador es farà càrrec de que tot funcioni d’acord als interessos del client, donant-li la llibertat de fer el que consideri oportú. Lliurement, i en qualsevol moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Fonollosa:

La principal particularitat de ServeisTic, és que el client disposa de tot el necessari per tal que es pugui registrar dominis, i portar-ne tota la gestió. I alhora, també li oferim la possibilitat d’ajudar-lo en les adaptacions que hagi de realitzar, o en cas que ho prefereixi podem fer directament aquestes tasques, per tal que se’n pugui oblidar.

Els usuaris de ServeisTic que vulguin registrar dominis, poden registrar més de 350 extensions diferents, aquest un dels aspectes més destacables dels serveis de registrar dominis amb ServeisTic, és la varietat d’extensions de dominis que podem gestionar per als nostres clients.; des de .com i .cat, o .barcelona, fins dominis de pràcticament qualsevol extensió que es pugui registrar en l’actualitat. En cas que a un client li interessi registrar dominis d’una extensió que no consti a la nostra plataforma, si es posa en contacte amb nosaltres, farem els possibles per trobar la manera de registrar-li el domini amb les extensions desitjades.

Registrar dominis mitjançant ServeisTic, no consisteix únicament en fer-nos càrrec del registre, o posar els mitjans perquè el client s’ho faci. Aquest servei inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que si té algun problema, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que necessiti. O bé, si ho demana se li faran les modificacions que indiqui.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, algú que no es pot coordinar amb les necessitats del client. I si necessiten ajuda per fer qualsevol gestió, només cal que contactin amb ServeisTic, i rebran les indicacions necessàries per aplicar satisfactòriament els canvis que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Fonollosa:

Manteniment de pàgines web WordPress a Fonollosa:

A ServeisTic, ens podem cuidar de mantenir complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques poden consistir en enviar spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Fonollosa:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina o botiga online. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions oportunes per posicionar millor la seva pàgina o botiga virtual. Amb els resultats i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Fonollosa:

Complementàriament als serveis exposats en aquest espai. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de de dominis i pàgines web, que igualment permeten una administració completa dels serveis contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es detallen a les pantalles de hosting de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Fonollosa:

Quan el client necessita allotjar diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa empresa o propietari, i altres vegades són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Registrar dominis a Fonollosa:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:

× +info?