Necessita registrar un domini bé de preu? Si sap com fer-ho, accedeixi a l’àrea d’usuaris i podrà fer-ho. Si no en sap però ho vol fer, des de suport l’ajudem. I si vol que li registrem nosaltres el domini, contacti’ns i contractem per vostè els dominis que vulgui.

Quan es registren dominis ja siguin per empreses o persones que volen publicar la seva botiga online, tant si són per oferir serveis, com per mostrar alguna iniciativa artística, o amb qualsevol altre objectiu, s’està començant a crear una marca digital donant un punt d’accés a tots els serveis, productes, o les creacions. Quedant d’aquesta manera associada la marca amb el que es trobarà a la pàgina web.

Habitualment pels serveis associats al domini hi passaran molts usuaris, amb motivacions molt diverses. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins visitants de la pàgina web allotjada en aquell domini, per trobar allò que busquen. És força habitual que en un primer moment qui entra en una pàgina web no sap res, de societat representada per aquell domini. Moltes vegades perquè haurà trobat la pàgina web fent una cerca a Google, perquè hi ha allò que l’usuari estava buscant.

Registrar dominis sembla molt banal, però el domini d’una societat és una d’aquelles coses que no pot deixar de funcionar en cap moment . Del domini en depenen molts serveis de l’empresa. I en cas que deixi de respondre, tots els serveis que en depenen també deixaran de funcionar. L’empresa perdrà les comunicacions per e-mail fins la recuperació del servei. Malauradament, el baix preu de registrar dominis fa que aquesta importància passi molt desapercebuda. Tant que molt sovint l’empresa se’n despreocupa, i això no hauria de passar.

A mesura que va passant el temps, augmenta la dependència que es té del domini al que s’associa la activitat, tant si es tracta d’un autònom, una organització privada, una empresa, o qualsevol altre tipus d’entitat. Per tant, és molt important que qui es faci càrrec de l’administració dels serveis tingui tota la confiança del titular, tant en l’aspecte tècnic com en el compromís, i l’ètica. Aquests aspectes són molt importants, perquè les incidències relacionades amb dominis corporatius poden requerir molta dedicació, i implicar la pèrdua d’informació valuosa, com correus electrònics, o deixar al professional sense servei de correu electrònic ni pàgina web durant hores o dies.

Encara que no s’utilitzin ERP’s al núvol, gairebé sempre hi ha informació privada per l’organització. Aquesta informació habitualment es troba en correus electrònics que s’han enviat o rebut, i que evidentment tan important és que arribin al seu destinatari, com que només estiguin a l’abast de qui els ha de poder consultar. I especialment, poder disposar de la informació, i amb les mesures de seguretat necessàries per evitar que es perdi.

A la vista de les problemàtiques que es poden donar relacionades amb registrar dominis, es fa evident que s’ha de posar més atenció en les garanties d’uns serveis que afecten aspectes tan crítics d’una associació que en el preu dels aquests serveis, i la seguretat que en tot moment el propietari ostenta el control administratiu del domini. I encara més quan aquest aspecte no necessàriament implica que el servei sigui més car.


Registrar dominis amb ServeisTic a Igualada:

A ServeisTic posem totes les eines a disposició del client per tal que pugui gestionar els serveis contractats des del panell de control. Tot i això, en cas que necessiti dur a terme qualsevol acció que requereixi suport tècnic , es podrà posar en contacte amb nosaltres per tal que ens en fem càrrec, o bé li puguem explicar procedir.

Registrar dominis confiant en ServeisTic, té altres avantatges a més de la seguretat i el control en l’administració dels registres. Entre ells el de permetre registrar més de 350 extensions de dominis de tot el món. I en cas que el client vulgui registrar dominis d’extensions que no tinguem disponibles, farem els possibles per ajudar-lo a a registrar els dominis amb les extensions que desitgi, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis amb ServeisTic, no es limita a fer-nos càrrec del registre dels dominis, o posar els mitjans perquè el mateix client s’ho faci. Aquest servei inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que si té algun entrebanc, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que li calgui. O, si ho demana se li faran les modificacions que indiqui.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, sense haver esperar que ho faci ningú altre. I si els cal ajuda per fer qualsevol gestió, només cal que contactin amb ServeisTic, per rebre l’ajuda que els calgui per aplicar satisfactòriament els canvis que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Igualada:

Manteniment de pàgines web WordPress a Igualada:

A més de l’allotjament de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Igualada:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Igualada:

El servei que oferim al client però es completa amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic destaquen també els plans d’allotjament, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement consisteix en adaptar el seu servei de hosting per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre les adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan descrites als apartats d’hospedatge web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Igualada:

Si l’usuari necessita allotjar diversos dominis, de vegades es tracta de dominis d’una mateixa entitat o propietari, i altres vegades són de clients del nostre client per aquells als que administra el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Registrar dominis a Igualada:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis contractats amb total llibertat. En cas que el client tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui. D’altra banda, si el client prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:

× +info?