Registre de dominis amb la màxima llibertat i totes les possibilitats; Registrar dominis des del panell de client, o amb l’acompanyament del departament de suport a l’usuari, o demanar el registre dels dominis al departament de suport a l’usuari, i nosaltres ens en fem càrrec.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que es podrà associar als totes les coses i continguts que es publicaran a botiga virtual que es pugui visitar en escriure’l al navegador.

Habitualment pel domini hi passaran molts usuaris, amb finalitats molt variades. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins visitants de la web allotjada en aquell domini, buscant alguna cosa. Molt sovint la persona que entra en una pàgina web no sap res, de persona representada per aquell domini. Sovint perquè haurà trobat la pàgina web a Google, perquè hi ha el que l’usuari estava buscant.

És molt freqüent que en el moment de registrar dominis, qui n’ha de ser el propietari no sàpiga que implica. Habitualment registrar un domini és il·lusionant per les oportunitats que li donarà, però el preu de registar dominis, i com n’és de fàcil el registre de dominis, fa que no sempre es sigui conscient de la importància d’un acte que en realitat és tan important, perquè es tracta d’una nova part de l’empresa, que serà a les mans de qui en pugui modificar les dades del registre.

És primordial tenir present que el domini és la clau del bon funcionament del dia a dia. En el referent a la pàgina web és un punt molt evident, però encara més si en aquell domini hi ha una botiga on-line, que en cas de deixar d’estar operativa, inevitablement implicarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar fins que torni a funcionar, i a més, si s’allarga la caiguda del servidor, pot arribar a produir una pèrdua de posicionament als cercadors. Com que el correu també depèn del nom de domini, i del servidor, li passarà el mateix que a la pàgina web i tots els serveis que depenguin del domini. Deixarà de funcionar fins que es recuperin els sistemes. Per tots aquests motius, és prioritari que qui es faci càrrec d’aquests serveis tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, i que estigui compromès i implicat amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

Per tal de resoldre qualsevol problema que pugui aturar en sec l’administració de l’entitat és necessari tenir el control, o com a mínim poder contactar directament amb qui ha de vetllar pel correcte funcionament. Que per un costat ha de ser accessible, i per l’altre cal que sigui molt rigorós i responsable em la gestió de la informació sensible per l’empresa a la que dóna accés, o bé que allotja el seu domini. Tot i això, la informació sensible per l’empresa no només es pot trobar a l’ERP. Sense anar tan enllà. Diàriament s’envia i es rep informació per correu electrònic, que si no arriba, o bé és interceptada per algú que no hi hauria de tenir accés, es poden produir incidències greus, que cal evitar tant com sigui possible.

En conclusió la principal prioritat en registrar dominis, no hauria de ser el preu, que perquè no és comparable amb les problemàtiques en poden comportar aspectes de seguretat amb que s’administrin les dades confidencials de el professional, que qui se’n faci càrrec estigui preparat per fer-ho, i que sigui el client qui tingui el control dels registres


Registrar dominis amb ServeisTic a Jorba:

El tret distintiu de ServeisTic en tot el relacionat amb registrar dominis, és que la prioritat és la llibertat del client , i que sempre pot comptar amb el nostre suport tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna gestió, o per què se li faci directament allò que necessiti.

Els usuaris de ServeisTic que vulguin registrar dominis, poden registrar Podem registrar dominis de més de 350 extensions diferents; des de .com i .cat, o .barcelona, fins dominis de pràcticament qualsevol extensió que es pugui registrar en l’actualitat. En cas que a un client li interessi registrar dominis d’una extensió que no consti a la nostra plataforma, es pot posar en contacte amb nosaltres, i farem els possibles per trobar la manera de registrar-li el domini amb les extensions desitjades.

Registrar dominis amb ServeisTic, no consisteix únicament en fer-nos càrrec del registre dels dominis, o posar la plataforma perquè el client s’ho faci. El registre de dominis inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que en cas que tingui algun dubte, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que necessiti. O bé, si ho demana se li faran les modificacions que indiqui.

L’usuari de ServeisTic en el moment que li convingui, pot gestionar els seus registres de dominis, i en cas que no sàpiga com fer-ho, només necessita contactar amb nosaltres, per rebre el suport tècnic que li calgui.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Jorba:

Manteniment de pàgines web WordPress a Jorba:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol activitat il·lícita, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Jorba:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Jorba:

Com a complement als serveis explicats en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament web, que igualment permeten una gestió completa dels recursos. tots els allotjaments inclouen un complement que els fa molt especials, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai d’allotjament per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al SEO. Entre les personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Jorba:

Si el client necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Registrar dominis a Jorba:

Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?