Registrar domini amb total flexibilitat i totes les opcions; Registre de dominis des del panell de client, o amb l’ajuda del departament de suport tècnic, o encarregar el registre dels dominis al departament de suport tècnic, i nosaltres ens en fem càrrec.

Quan es decideix registrar dominis ja siguin per entitats o persones que volen publicar la seva pàgina web, tant si són per oferir informació diversa, com per mostrar alguna iniciativa artística, o amb qualsevol altra finalitat, s’està començant a crear una marca digital donant un punt d’accés a qualssevol coses que s’hi publiquin. Creant l’associació entre la marca i el que es trobarà al blog.

Habitualment pel domini hi passaran molts usuaris, per tot tipus de motius. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins persones que entren a la web que hi ha en aquell domini, per trobar allò que busquen. Molt sovint qui entra en una pàgina web no sap res, o gairebé res, de persona representada per aquell domini. Sovint perquè haurà trobat la pàgina web a Google, perquè hi ha el que l’usuari estava buscant.

És força habitual que en registrar dominis, tingui consciència plena del que implica. Habitualment fer el registre d’un domini és il·lusionant per les noves oportunitats que pot facilitar, però el cost de registar dominis, i la facilitat amb que es pot fer el registre de dominis, fa que no sempre es sigui conscient de la importància d’un acte amb tantes connotacions, i que en realitat és una nova part de l’empresa, que serà a les mans de qui en pugui administrar les dades del registre.

Amb els mesos i els anys, augmenta la dependència que es té del domini al que s’associa la marca, indistintament de si es tracta d’un artista, una organització pública, una empresa, o qualsevol altre tipus d’entitat. Per tant, és molt important que qui tingui accés a administració del registre tingui tota la confiança del propietari, tant en el que fa a coneixements tècnics com en el compromís, i l’ètica. Aquests aspectes són molt importants, perquè les incidències relacionades amb dominis corporatius poden requerir moltes hores de treball, i ser la causa de la pèrdua d’informació valuosa, com correus electrònics, o deixar l’empresa sense servei de correu electrònic ni pàgina web durant un perìode de temps indeterminat.

Cada dia són més les empreses que utilitzen ERP planificadors de recursos empresarials. Són programes de gestió integral per empreses, i que permeten que els clients puguin consultar i descarregar les seves factures els pressupostos i estat de treballs, entre altres. Per ser totalment operatius aquests programes han d’estar al núvol, i per tant s’hi ha d’accedir des d’Internet. Aquest és un exemple extrem de com n’és d’important tenir el control del domini corporatiu, o com a mínim poder contactar directament amb el responsable

És per aquestes raons que, és important tenir en compte que, en registrar dominis les garanties de qualitat i estabilitat del servei són molt més importants que el preu, alhora que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador vetllarà pels interessos del client, que ha de tenir la llibertat de fer-ne el que consideri oportú. Lliurement, i en qualsevol moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a la Llagosta:

La principal particularitat de ServeisTic, és que posem la programació i utilitats necessàries a l’abast del client per tal que es pugui registrar dominis, i portar-ne tota la gestió. Alhora que, pot disposar d’ajuda en les adaptacions que hagi de realitzar, o en cas que ho prefereixi podem fer directament aquestes tasques, per tal que se’n pugui oblidar.

Registrar dominis confiant en ServeisTic, té altres avantatges a més de la seguretat i el control en l’administració dels registres. Entre ells que es poden registrar més de 350 extensions de tot el món. I en cas que el client vulgui registrar extensions que no tinguem disponibles, farem els possibles per ajudar-lo a a registrar els dominis amb les extensions que desitgi, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis mitjançant ServeisTic, no es limita a fer-nos càrrec dels registres, o posar la plataforma perquè el mateix client s’ho faci. Aquest servei inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que si té algun problema, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que necessiti. O, si ho demana se li faran les modificacions que indiqui.

El client de ServeisTic en el moment que li convingui, pot fer allò que necessiti amb els seus registres de dominis, i si no sap com fer-ho, només necessita contactar amb nosaltres, per rebre el suport tècnic que li calgui.

Més informació:


Complements a registrar dominis a la Llagosta:

Manteniment de pàgines web WordPress a la Llagosta:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar de mantenir complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a enviar spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a la Llagosta:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses a Google. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a la Llagosta:


Com a complement als serveis que es detallen en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos plans d’hospedatge de web, que igualment permeten una administració completa dels serveis. tots els hostings inclouen un valor afegit molt interessant, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels espais, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que estan descrites als espais d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a la Llagosta:

Pensant en els clients als que els cal allotjament per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que siguem nosaltres qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Registrar dominis a la Llagosta:


Servei de registre de dominis amb panell de control per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat.
En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los.
Però si s’estima més que li registrem els dominis, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?