Registrar domini amb la màxima flexibilitat i totes les opcions; Registre de domini des de l’espai d’usuari, o amb l’acompanyament del departament de suport tècnic, o sol·licitar el registre del domini al departament de suport tècnic, i nosaltres ens en fem càrrec.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que es podrà associar als totes les coses i continguts que es publicaran a blog que respongui en escriure aquell domini al navegador.

El nom de domini, així com els serveis que hi ha associats, s’utilitzen habitualment per moltes persones. Per tant, la utilitat del domini va molt més enllà de permetre visitar la pàgina web, també és indispensable per disposar del servei de correu, i amb utilitats no tan habituals. Com accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats més destacades del domini és que el trobin els usuaris que busquen el que s’explica a la pàgina web o botiga virtual, i la troben entre els resultats .

Tot plegat sembla molt irrellevant, i gran part de la poca importància que se’ls atorga, és que registrar dominis és molt econòmic. Té sentit, perquè un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

Amb el pas del temps, un domini es va fent més important pel seu propietari, perquè representa el negoci que representa. I per aquest motiu, qui se’n faci càrrec ha de ser mereixedor de que els euros que val un seu registre, a nivell tècnic, de responsabilitat i compromís, i a nivell ètic. Perquè d’aquests aspectes en depenen la imatge corporativa a Internet , i la comunicació del seu client.

En la gestió de les empreses, s’estan imposant els ERP planificadors de recursos empresarials. Es tracta de programes que serveixen per fer tota la gestió de l’empresa, i que, entre altres coses, permeten que els clients puguin consultar i descarregar les seves factures. Per tant, aquests programes han de ser accessibles des d’Internet. Aquest és un exemple de com n’és d’important tenir el control del domini de la societat, o com a mínim poder contactar directament amb el responsable

Per tots aquests motius, s’ha de valorar quines són les prioritats en el referent a registrar dominis, i prioritzar les garanties de qualitat del servei que s’està contactant, que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador es farà càrrec de que tot funcioni d’acord als interessos del client, que ha de tenir la llibertat de fer-ne el que consideri oportú. Lliurement, i en tot moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a La Pobla de Claramunt:

La principal particularitat de ServeisTic, és que posem la programació i utilitats necessàries a l’abast del client per tal que es pugui registrar dominis, i portar-ne tota la gestió. Alhora que, pot disposar d’ajuda en les accions que hagi d’efectuar, o si el client ho considera més oportú podem fer-nos càrrec d’aquestes tasques, per tal que no se n’hagi de preocupar.

Les empreses que tenen una gran quantitat de dominis, a ServeisTic, els poden agrupar en un sol compte, gràcies a que disposem de més de 350 extensions , que es poden registrar des del seu panell de control. En cas que el client necessiti registrar dominis d’extensionsextensions que no tinguem al panell de control, farem els possibles per trobar la solució adequada al casen concret.

Registrar dominis amb ServeisTic, també destaca per la llibertat i adaptació que ofereix a l’usuari, incloent l’acompanyament tècnic que li calgui. Aquest suport està plantejat tant per a clients particulars que es volen gestionar el seu domini, com a empreses que poden treure profit de registrar dominis per als seus clients, perquè oferint aquest servei en poden potenciar d’altres.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, que a algú li vagi bé. I si necessiten ajuda per qualsevol gestió, només cal que contactin amb ServeisTic, i rebran l’ajuda que els calgui per aplicar satisfactòriament les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a La Pobla de Claramunt:

Manteniment de pàgines web WordPress a La Pobla de Claramunt:

Un altre servei que podem oferir als nostres clients del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquest tipus de pràctiques es poden limitar a l’enviament de spam des de la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a La Pobla de Claramunt:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. Per aquest motiu, si, li podem desenvolupar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a La Pobla de Claramunt:

Addicionamement als serveis detallats en aquest espai. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’hospedatge, tots ells inclouen un panell de control per gestionar els serveis contractats. tots els hostings inclouen un complement molt interessant, aquest extra es basa en fer les adaptacions necessàries al seu paquet d’allotjament per fer-lo més compatible a la programació del seu projecte web o botiga on-line per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que estan descrites als espais d’hospedatge de pàgines web i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a La Pobla de Claramunt:

Per aquells clients que necessiten hosting per diversos dominis, de vegades aquests dominis són d’una mateixa entitat o titular, i altres aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Registrar dominis a La Pobla de Claramunt:

Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol entrebanc pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible. D’altra banda, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:

× +info?