Servei de registre de noms de domini a mida de l’usuari, que si ho necessita pot registrar i administrar el seu domini des del panell de control, o només demanant-ho al departament tècnic.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que quedarà associada als totes les coses i continguts que es publicaran a la pàgina que respongui en escriure’l al navegador.

El nom de domini, així com els serveis que hi ha associats, s’utilitzen habitualment per moltes persones. Per tant, no només s’utilitzen els dominis per visitar la web, també és indispensable per disposar del servei de correu, i amb utilitats menys evidents. Com accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats amb més valor afegit del domini és que el trobin persones que han anat a google per buscar-hi allò que s’exposa a la web o botiga online, i la troben entre els resultats de la cerca.

Tot plegat sembla molt irrellevant, i gran part de la poca importància que aparentment tenen, és que registrar dominis costa molt pocs diners. Té sentit, perquè un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

És molt important ser conscient que el domini és la clau del bon funcionament del dia a dia. Aquest aspecte resulta molt evident en parlar de la pàgina web, però encara més si en aquell domini hi ha una botiga online, que si deixa de funcionar, inevitablement comportarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar, i si s’allarga la caiguda del servidor, pot arribar a ocasionar una pèrdua de posicionament als cercadors. Com que el correu també utilitza el nom de domini, i del servidor, li passarà el mateix que a la web i a la resta de serveis que depenguin del domini corporatiu. El correu deixarà de funcionar fins que es recuperin els sistemes. Per això, és molt recomanable que qui es faci càrrec d’aquests serveis tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, així com un alt grau de compromís i implicació amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

És important tenir present que a l’espai d’allotjament d’un domini, habitualment hi ha informació privada de l’empresa. Molt més enllà de la publicitària de el negoci des de la web, la informació emmagatzemada a les bústies de correu electrònic, habitualment s’envien i reben factures, i informació privada, que mereix molta més atenció que el cost de registrar dominis. Darrerament cada vegada més s’estan utilitzant els ERP en la gestió quotidiana del negoci, que normalment s’instal·len al núvol. Cal que aquesta informació estigui ben protegida i fora de l’abast de qui no hi ha de poder accedir.

Per tots aquests motius, és important tenir en compte que, en registrar dominis les garanties de qualitat i estabilitat del servei són molt més importants que el preu, que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador es farà càrrec de que tot funcioni d’acord als interessos del client, donant-li la llibertat de fer-ne el que consideri oportú. Lliurement, i en qualsevol moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a les Franqueses del Vallès:

El que fa que ServeisTic sigui més especial, és que el client disposa de tot el necessari per tal que es pugui registrar dominis, i portar-ne tota la gestió. Alhora que, pot disposar d’ajuda en les accions que hagi d’efectuar, o en cas que ho prefereixi podem fer directament aquestes tasques, per tal que no se n’hagi de preocupar.

Els usuaris de ServeisTic que vulguin registrar dominis, disposen de més de 350 extensions, aquest és un dels punts més rellevants d’aquest servei.; des de .com i .cat, o .barcelona, fins dominis de pràcticament qualsevol extensió que es pugui registrar en l’actualitat. En cas que s’hagin de registrar dominis d’una extensió que no consti a la nostra plataforma, si es posa en contacte amb nosaltres, farem els possibles per trobar la manera de registrar-li els dominis amb les extensions desitjades.

Registrar dominis mitjançant ServeisTic, no consisteix únicament en fer-nos càrrec del registre dels dominis, o posar els mitjans perquè el mateix client s’ho faci. Aquest servei inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que si té algun problema, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que li calgui. O bé, si ho demana se li faran les modificacions que indiqui.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, de manera totalment independent. I si els cal ajuda per fer qualsevol gestió, només cal que contactin amb ServeisTic, per rebre les indicacions necessàries per aplicar sense imprevistos les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a les Franqueses del Vallès:

Manteniment de pàgines web WordPress a les Franqueses del Vallès:

A més del hosting, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, aquest tipus de pràctiques poden consistir en l’enviament de spam des de la pàgina afectada, però poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a les Franqueses del Vallès:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines a Google. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a les Franqueses del Vallès:


Addicionamement als serveis exposats en aquesta pantalla. A ServeisTic disposem de plans d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. En tots els plans de hostings s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre les personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que es poden consultar als apartats d’allotjament de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a les Franqueses del Vallès:

Pensant en els clients als que els cal allotjament per diversos dominis, sovint es tracta de dominis d’una mateixa entitat o titular, i altres són de clients del nostre client per aquells als que gestiona el servei d’allotjament. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Registrar dominis a les Franqueses del Vallès:


Servei de registre de dominis amb àrea privada per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat.
En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los.
Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?