Registre de noms de domini amb la màxima flexibilitat i totes les possibilitats; Registre de dominis des del panell de client, o amb l’acompanyament del departament de suport tècnic, o sol·licitar el registre del domini al departament de suport tècnic, i ens en fem càrrec.

Quan es registren dominis ja siguin per professionals o persones que volen publicar el seu blog, tant si són per oferir serveis, com si són per mostrar alguna iniciativa artística, o amb qualsevol altre objectiu, s’està començant a crear una marca digital donant un punt d’accés a qualssevol coses que s’hi publiquin. Creant l’associació entre la marca i el que es trobarà a la botiga online.

Habitualment per aquest espai hi passaran molts usuaris, amb finalitats molt variades. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins visitants de la pàgina web que hi ha en aquell domini, buscant alguna cosa. És força habitual que en un primer moment la persona que entra en una pàgina web no sap res, de societat representada per aquell domini. Moltes vegades perquè haurà trobat la pàgina web fent una cerca a Google, perquè en aquella pàgina web hi ha el que l’usuari estava buscant.

És molt freqüent que en el moment de registrar dominis, qui n’ha de ser el propietari no sàpiga que implica. Habitualment fer el registre d’un domini és il·lusionant per les noves oportunitats que li donarà, però el preu de registar dominis, i com n’és de fàcil el registre de dominis, no ajuda a transmetre la importància d’un acte amb tantes connotacions, i que en realitat és una nova part de l’empresa, que serà a les mans de qui en pugui gestionar les dades del registre.

Amb el pas del temps, un domini va esdevenint més i més important pel seu titular, perquè representa el que representa. I per aquest motiu, qui se’n faci càrrec ha de ser mereixedor de que el preu del registre, a tots els nivells; tècnic, de responsabilitat i compromís, i a nivell ètic. Perquè d’aquests aspectes en depenen la imatge corporativa a Internet , i la comunicació del client.

Encara que no s’utilitzin ERP’s al núvol, a l’espai d’allotjament d’un servidorgairebé sempre hi ha informació privada per al professional. Aquesta informació habitualment es troba en missatges de correu que s’han enviat o rebut, i que evidentment tan important és rebre’ls, com que arribin, com que únicament estiguin a l’abast de qui els ha de consultar. I especialment, tenir aquesta informació a l’abast, i amb les mesures de seguretat oportunes per evitar que es perdi.

Per tots aquests motius, s’ha de valorar quines són les prioritats en el referent a registrar dominis, i prioritzar les garanties de qualitat del servei de registre i allotjament, que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador es farà càrrec de que tot funcioni d’acord als interessos del client, que ha de tenir la llibertat de fer-ne el que consideri oportú. Lliurement, i en tot moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Lliçà d’Amunt:

Per registrar dominis, a ServeisTic ens diferencia que la nostra prioritat és la llibertat del client , i que sempre pot comptar amb el nostre suport tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna modificació, o per què se li faci directament allò que ens indiqui.

Registrar dominis confiant en ServeisTic, a més de donar totes les garanties de seguretat en la gestió dels registres. Entre ells el de permetre registrar més de 350 extensions de dominis de tot el món. I en cas que el nostre client estigui interessat en alguna extensió que no consti al nostre llistat, intentarem trobar la manera d’ajudar-lo a a registrar els dominis amb les extensions que desitgi, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis mitjançant ServeisTic, no consisteix únicament en fer-nos càrrec dels registres dels dominis, o posar la plataforma perquè el mateix client s’ho faci. Aquest servei inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que si té algun dubte, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que li calgui. O, si ho prefereix se li faran les modificacions que indiqui.

L’usuari de ServeisTic quan li convingui, pot gestionar els seus registres, i si no sap com fer-ho, només necessita contactar amb nosaltres, per rebre l’atenció que li faci falta.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Lliçà d’Amunt:

Manteniment de pàgines web WordPress a Lliçà d’Amunt:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquest tipus de pràctiques poden consistir en enviar spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Lliçà d’Amunt:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament orgànic i SEO. Per aquest motiu, si, li podem facilitar una anàlisi gratuïta de la seva web o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si ens n’hem de fer càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Lliçà d’Amunt:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres que el poden millorar notablement. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament de pàgines, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. tots els allotjaments inclouen un extra molt interessant, aquest valor afegit consisteix en adaptar el seu pla d’allotjament per adaptar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Lliçà d’Amunt:

Hi ha usuaris que tenen múltiples pàgines web amb diferents dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Registrar dominis a Lliçà d’Amunt:


Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis amb total llibertat.
En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui.
D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:

× +info?