Necessites registrar un o diversos dominis a preus competitius? Si saps com, només has d’accedir a l’àrea d’usuaris i podràs fer-ho. Si no saps com , des del departament tècnic t’ajudem. I si vols que registrem nosaltres el domini, contacta’ns i contractem per tu els dominis que vulguis.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que es podrà associar als productes, serveis, iniciatives o qualssevol coses i continguts que es publicaran a botiga online que respongui en escriure aquell domini al navegador.

Habitualment per aquest espai hi passaran molts usuaris, amb finalitats molt variades. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins persones que entren a la web que hi ha en aquell domini, buscant alguna cosa. És força habitual que en un primer moment la persona que entra en una pàgina web no sap res, de persona representada per aquell domini. Moltes vegades perquè haurà trobat la pàgina web a Google, perquè hi ha allò que l’usuari estava buscant.

Registrar dominis sembla molt banal, però el domini corporatiu és una d’aquelles coses que no pot deixar de funcionar en cap moment i cal prendre’n consciència. Del domini en depenen molts serveis de l’empresa. I en cas que deixi de respondre, tots els serveis que en depenen també deixaran de funcionar. Afectant les comunicacions de l’empresa pagina web fins la recuperació del servei. Malauradament, el registre d’un domini és tan econòmic que aquesta importància passa desapercebuda. Tant que molt sovint l’empresa se’n despreocupa, i això no hauria de passar.

És primordial tenir present que amb el pas del temps, el domini corporatiu va guanyant importància per al funcionament de l’empresa en el dia a dia. Aquest aspecte resulta molt evident en parlar de la pàgina web, però encara n’és més si en aquell domini hi ha una botiga on-line, que si deixa de funcionar, inevitablement comportarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar, i si s’allarga la caiguda del servidor, pot arribar a produir una pèrdua de posicionament als cercadors. Com que el correu també utilitza el nom de domini, i del servidor que l’allotja, li passarà el mateix que a la web i a la resta de serveis que depenguin del domini. Deixarà de funcionar mentre duri la incidència. Per això, és molt recomanable que qui es faci càrrec d’aquests serveis tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, així com un alt grau de compromís i implicació amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

En la gestió de les empreses, s’estan imposant els ERP planificadors de recursos empresarials. Són programes de gestió integral per empreses, i que permeten que els clients puguin consultar i descarregar les seves factures. Per ser totalment operatius aquests programes han d’estar al núvol, i per tant s’hi ha d’accedir des d’Internet. Aquest és un exemple de la importància de tenir el control del domini de la societat, o com a mínim una línia directa per accedir al responsable

Cal per tant dedicar més atenció a la seguretat d’aquests serveis que administren aspectes tan crítics d’una empresa que en el preu dels aquests serveis, i la seguretat que en tot moment el propietari conserva el control de la gestió del domini. I encara més quan això no necessàriament encareix el servei.


Registrar dominis amb ServeisTic a Manlleu:

El tret distintiu de ServeisTic en tot el relacionat amb registrar dominis, és que la màxima prioritat és la llibertat del client , i que pot comptar amb el nostre suport tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna acció, o per què se li faci allò que ens indiqui.

Registrar dominis amb ServeisTic, a més de donar totes les garanties de seguretat en el relatiu a l’administració dels registres. Entre ells que es poden registrar més de 350 extensions de tot el món. I en cas que el nostre client necessiti registrar dominis d’alguna extensió que no consti al nostre llistat, intentarem trobar la manera d’ajudar-lo a a registrar els dominis amb les extensions que desitgi, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis amb ServeisTic, no consisteix únicament en fer-nos càrrec del registre, o posar els mitjans perquè el mateix client s’ho faci. Aquest servei inclou l’atenció a l’usuari, que en cas que tingui algun dubte, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que li calgui. O bé, si ho demana se li faran les modificacions que indiqui.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, de manera totalment independent. I si necessiten ajuda per fer qualsevol gestió, només han d contactar amb ServeisTic, i rebran l’ajuda que els calgui per aplicar sense imprevistos les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Manlleu:

Manteniment de pàgines web WordPress a Manlleu:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina que han aconseguit controlar, però poden ser molt pitjors.

Més informació:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Manlleu:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:

Allotjament de pàgines web a Manlleu:


Complementàriament als serveis explicats en aquesta pantalla. A ServeisTic tenim plans d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, que igualment permeten una administració completa dels recursos. En tots els allotjaments s’hi inclou un valor afegit que els fa molt especials, aquest valor afegit En cas que el client ho consideri oportú, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el SEO. Aquesta adaptació dels hostings, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:

Administració de servidors dedicats i VPS a Manlleu:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines web amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS , un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:

Registrar dominis a Manlleu:


Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i fer-hi les actualitzacions.
En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui.
Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:

× +info?