Necessites registrar un o diversos dominis bé de preu? Si saps com, només has d’accedir al panell de control i podràs fer-ho. Si no saps com però ho vols fer, des de suport t’ajudem. I si vols que ens en fem càrrec, contacta’ns i et contractem el registre que ens diguis.

Registrar dominis per un professional o per un particular que vol obrir una pàgina amb el seu domini, per publicar el catàleg de productes. És crear la porta d’entrada a tota la informació, als serveis, als productes, o a qualsevol contingut que hi vulgui oferir, i que l’utilitzarà per donar un nom al seu espai a Internet

Habitualment per aquest espai hi passaran moltes persones, per tot tipus de motius. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins visitants de la pàgina web que hi ha en aquell domini, buscant alguna cosa. Molt sovint la persona que entra en una pàgina web no sap res, o gairebé res, de l’entitat representada per aquell domini. Moltes vegades perquè haurà trobat la pàgina web fent una cerca a Google, perquè hi ha allò que l’usuari estava buscant.

És molt freqüent que en registrar dominis, qui n’ha de ser el propietari no sàpiga que implica. Fins i tot qui el registra pot sentir il·lusió pensant en les noves oportunitats que implica, però el cost de registar dominis, i com n’és de fàcil el registre de dominis, fa que no sempre es sigui conscient de la importància d’un acte que en realitat és tan important, perquè es tracta d’una nova part de l’empresa, que està controlada per qui en pugui modificar les dades del registre.

És primordial ser conscient que el domini és la clau del bon funcionament del dia a dia. En el referent a la pàgina web és un punt molt evident, però encara més si en aquell domini s’hi allotja una botiga on-line, que en cas de deixar d’estar operativa, inevitablement implicarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar fins que torni a funcionar, i si s’allarga la caiguda del servidor, es pot arribar a produir una pèrdua de posicionament als cercadors. D’altra banda, com que el correu també utilitza el nom de domini, i el servidor, li passarà el mateix que a la pàgina web i a la resta de serveis que depenguin del domini. El correu deixarà de funcionar mentre duri l’avaria. Per això, és molt recomanable que qui es faci càrrec d’aquests serveis tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, i que estigui compromès i implicat amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

És important tenir present que a l’espai d’allotjament associat a un domini, habitualment hi haurà informació molt sensible per l’empresa. Molt més enllà de la publicitària de l’empresa des de la web, la informació emmagatzemada a les bústies de correu electrònic(per exemple), habitualment s’envien i reben factures, i informació privada, que mereix molta més atenció que el cost de registrar dominis. Per millorar l’eficiència administrativa s’estan utilitzant els ERP en la gestió quotidiana de l’empresa, que s’instal·len al núvol. Per l’empresa és indispensable que tota aquesta informació estigui ben protegida i fora de l’abast de qui no hi ha de poder accedir.

Per tots aquests motius, val la pena tenir en compte que, en registrar dominis les garanties de qualitat i estabilitat del servei són molt més importants que el preu, que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador es farà càrrec de que tot funcioni d’acord als interessos del client, donant-li la llibertat de fer-ne el que consideri oportú. Lliurement, i en qualsevol moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Martorell:

El que fa que ServeisTic sigui més especial, és que posem la programació i utilitats necessàries a l’abast del client per tal que es pugui registrar dominis, i administrar-los amb total llibertat i independència. I alhora, pot disposar d’ajuda en les modificacions que hagi d’efectuar, o en cas que ho prefereixi podem fer directament aquestes tasques, per tal que se’n pugui oblidar.

Les entitats que tenen molts dominis, a ServeisTic, els poden agrupar en un sol compte, gràcies a que disposem de més de 350 extensions de domini , que es poden registrar des de la seva àrea privada. una extensióde dominis de la que no disposem, farem els possibles per trobar la solució més apropiada.

Registrar dominis amb ServeisTic, també destaca per l’alt grau de llibertat i personalització que ofereix a l’usuari, incloent l’acompanyament tècnic que necessiti. Aquest suport està plantejat tant per a clients particulars que es volen gestionar el seu domini, com a aquelles empreses que poden treure profit de registrar dominis per als seus clients, perquè els serveix per potenciar altres serveis.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, de manera totalment independent. I si els cal ajuda per qualsevol gestió, només cal que contactin amb ServeisTic, per rebre les indicacions necessàries per aplicar satisfactòriament els canvis que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Martorell:

Manteniment de pàgines web WordPress a Martorell:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Martorell:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als resultats de cerca dels cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que les faci el seu dissenyador de confiança. Si el client decideix que li faci les adaptacions el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en el possible.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Martorell:

Complementàriament als serveis explicats en aquest espai. A ServeisTic tenim paquets de hosting per gairebé totes les necessitats, tots ells inclouen un panell de control per administrar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les relacionades amb el posicionament. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de navegació

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Martorell:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, ja siguin propis o de terceres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències del dia a dia.

Més informació:


Registrar dominis a Martorell:

Registrar dominis amb panell de control per administrar els registres des d‘una sola àrea privada. En cas de trobar-se qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si s’estima més que li registrem els dominis nosaltres, només només ha de completar un formulari de contacte en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?