Servei de registre de dominis personalitzat perl client, que si ho necessita pot registrar i administrar els seus dominis des de l’espai d’usuari, o només indicant-ho al suport tècnic.

Registrar dominis per un professional o per una persona que vol crear una botiga amb el seu domini, per publicar el catàleg de productes. És crear un aparador a tots els serveis, als productes, o a aquells continguts que hi vulgui publicar, i que posteriorment l’utilitzarà per donar un nom a la seva presència a Internet

El domini, així com els serveis que hi ha associats, s’utilitzen habitualment per tot tipus d’usuaris, alguns de coneguts que envien informació de tot tipus utilitzant les funcionalitats que hi ha associades al domini, i altres usuaris que consulten la web, que no se sabrà qui són fins que decideixin contactar, i es rebi la seva consulta. Per tant, la utilitat del domini va molt més enllà de permetre visitar la web, també és indispensable per disposar del servei de correu, i amb utilitats no tan habituals. Com accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats amb més valor afegit del domini és que el trobin els usuaris que busquen el que s’explica a la web o Els serveis d’ús quotidià que per funcionar necessiten el domini són més importants del que sembla a primer cop d’ull pel dia a dia. El primer dels serveis en que pensem és la pàgina web, que si s’ha sapugut posicionar a Google pot ser una font de contactes i vendes, que d’altra manera possiblement mai ens haurien arribat a conèixer, i el servei de email, que és el sistema pel que actualment s’envien les comunicacions rellevants a nivell professional.

Tot plegat sembla molt menys important del que és, i gran part de la poca importància que aparentment tenen, és que registrar dominis costa molt pocs diners. I és que un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

Amb el pas del temps, un domini va esdevenint més i més valuós pel seu propietari, perquè es va associant amb el que representa. Per tant, qui se’n faci càrrec ha de ser mereixedor de molta més confiança que els euros que val un registre, a tots els nivells; tècnic, de responsabilitat i compromís, i especialment a nivell ètic. Perquè d’aquests aspectes en depenen la imatge de l’empresa, entitat o la persona, i la comunicació quotidiana del client.

En la gestió de les empreses, s’estan imposant els ERP planificadors de recursos empresarials. Són programes de gestió integral per empreses, i que permeten que els clients puguin consultar i descarregar les seves factures. Per tant, aquests programes han de ser accessibles des d’Internet. Aquest és un exemple de la importància de tenir el control del domini de l’empresa, o com a mínim una línia directa per accedir al responsable

A la vista de les problemàtiques que es poden donar relacionades amb registrar dominis, queda palès que s’ha de dedicar més atenció en les garanties d’uns serveis que afecten aspectes tan crítics d’un negoci que en el preu d’aquests serveis, i tenir la seguretat que en tot moment el propietari ostenta el control administratiu del domini. I encara més quan aquest aspecte no necessàriament implica que el servei sigui més car.


Registrar dominis amb ServeisTic a Montmeló:

Per registrar dominis, a ServeisTic ens diferencia que la nostra prioritat és la llibertat del client per fer i desfer, i que sempre pot contactar amb el nostre suport tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna modificació, o per què se li faci allò que necessiti.

Els usuaris de ServeisTic que vulguin registrar dominis, poden registrar Podem registrar dominis de més de 350 extensions diferents; des de .com i .cat, o .barcelona, fins dominis de pràcticament qualsevol extensió que es pugui registrar en l’actualitat. En cas que a un client li interessi registrar dominis d’una extensió que no consti a la nostra plataforma, si es posa en contacte amb nosaltres, farem els possibles per trobar la manera de registrar el domini amb les extensions desitjades.

Registrar dominis amb ServeisTic, no es limita a fer-nos càrrec dels registres, o posar la plataforma perquè el client s’ho faci. El registre de dominis inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que en cas que tingui algun entrebanc, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que li calgui. O, si ho demana se li faran les modificacions que indiqui.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, que a algú li vagi bé. I si necessiten ajuda per qualsevol gestió, només han d contactar amb ServeisTic, i rebran les indicacions necessàries per aplicar sense imprevistos les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Montmeló:

Manteniment de pàgines web WordPress a Montmeló:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec de mantenir els complements i la programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàgina esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Montmeló:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament optimitzant pàgines web i botigues virtuals. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Montmeló:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres que li aporten un gran valor afegit. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans d’allotjament de pàgines web, que semple incorporen una àrea privada per administrar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest valor afegit consisteix en aplicar algunes personalitzacions al seu pla de hosting per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina web o botiga per tal que sigui més segura i millorar-ne el posicionament. Entre aquestes adaptacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites als apartats d’hospedatge de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Montmeló:


Quan el client té múltiples dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o d’altres empreses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet, que també inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Registrar dominis a Montmeló:


Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis amb total llibertat.
En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los.
Però si prefereix que li registrem els dominis nosaltres, només ens ha d’enviar un correu electrònic, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?