Ha de registrar un o uns quants dominis bé de preu? Si sap com, només ha d’accedir a l’àrea d’usuaris i podrà fer-ho. Si no en sap però en vol aprendre, des del departament tècnic l’ajudem. I si vol que ens en fem càrrec, contacti’ns i contractem per vostè els registres que necessiti.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que quedarà associada als totes les coses i continguts que es publicaran a botiga virtual que respongui en escriure’l al navegador.

Habitualment per aquest espai hi passaran molts usuaris, per tot tipus de motius. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins persones que entren a la pàgina web que hi ha en aquell domini, per trobar allò que busquen. Molt sovint qui entra en una pàgina web no sap res, de companyia representada per aquell domini. Sovint perquè haurà trobat la pàgina web fent una cerca a Google, perquè hi ha el que l’usuari estava buscant.

Registrar dominis pot semblar molt banal, però el domini de l’empresa és una d’aquelles coses que ha d’estar operativa en tot moment i cal prendre totes les precaucions per tal que sigui així. Hi ha molts serveis que depenen del domini. I en cas que deixi d’estar operatiu, tots els serveis que en depenen també deixaran de funcionar. Afectant les comunicacions de l’empresa e-mail fins la recuperació del servei. Malauradament, el registre d’un domini és tan econòmic que aquesta importància passa desapercebuda. Tant que molt sovint l’empresa se’n despreocupa, i això no hauria de passar.

Amb els mesos i els anys, es va incrementant la dependència que es té del domini que s’utilitza, indistintament de si es tracta d’un professional, una organització privada, una empresa, o qualsevol altre tipus d’entitat. Per tant, és molt important que qui es faci càrrec de l’administració del registre tingui tota la confiança del propietari, tant en el que fa a coneixements tècnics com en el compromís, i l’ètica. Aquests aspectes són molt importants, perquè les incidències amb dominis poden requerir molta dedicació, i implicar la pèrdua d’informació, com correus electrònics, o fins i tot deixar l’empresa sense servei de correu electrònic ni pàgina web durant un perìode de temps indeterminat.

Hem de tenir en compte que al servidor associat a un domini, habitualment hi ha informació molt sensible per l’empresa. A part de la publicitària de el negoci des de la pàgina web, per correu, habitualment s’envien i reben factures, i tot tipus d’informació confidencial, que mereix molta més atenció que el preu de registrar dominis. Darrerament cada vegada més s’estan utilitzant els ERP en la gestió quotidiana del negoci, que normalment s’instal·len al núvol. Per l’empresa és indispensable que tota aquesta informació estigui ben protegida.

Per tots aquests motius, val la pena tenir en compte que, en registrar dominis el preu importa molt menys que les garanties de que els serveis de l’allotjament tindran un manteniment adequat, que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador vetllarà pels interessos del client, que ha de tenir la llibertat de fer el que consideri oportú. Lliurement, i en tot moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Montseny:

La principal particularitat de ServeisTic, és que posem la programació i utilitats necessàries a l’abast del client per tal que es pugui registrar dominis, i portar-ne tota la gestió. Alhora que, pot disposar d’ajuda en les adaptacions que hagi de realitzar, o si el client ho considera més oportú podem fer directament aquestes tasques, per tal que no se n’hagi de preocupar.

Registrar dominis confiant en ServeisTic, a més de donar les màximes garanties de seguretat en l’administració dels registres. Entre ells que es poden registrar més de 350 extensions de dominis de tot el món. I en cas que el client vulgui registrar dominis d’extensions que no tinguem disponibles, farem els possibles per ajudar-lo a registrar-la, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis amb ServeisTic, no es limita a fer-nos càrrec del registre dels dominis, o posar la plataforma perquè el mateix client s’ho faci. El registre de dominis inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que en cas que tingui algun dubte, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que necessiti. O bé, si ho demana se li faran les modificacions que indiqui.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, que a algú li vagi bé. I si necessiten ajuda per qualsevol gestió, només cal que contactin amb ServeisTic, per rebre les indicacions necessàries per aplicar satisfactòriament les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Montseny:

Manteniment de pàgines web WordPress a Montseny:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Montseny:

Tenim 15 anys d’experiència en posicionament i SEO. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que se n’ocupi el seu col·laborador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Montseny:


Complementàriament als serveis explicats en aquest apartat. A ServeisTic podem oferir paquets d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, que semple incorporen un backoffice per administrar els serveis . tots els allotjaments inclouen un complement que els fa molt especials, aquest extra rau en aplicar algunes personalitzacions al seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a la programació del seu projecte web o botiga per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. Entre aquestes personalitzacions, s’hi inclouen certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Montseny:


Si el client necessita allotjar diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Registrar dominis a Montseny:


Registrar dominis amb panell de control per gestionar els registres des de la mateixa pàgina.
En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del servei tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui.
Però si s’estima més que li registrem els dominis, només ens ha d’enviar un correu , ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?