Vol registrar un o diversos dominis a preus competitius? Si sap fer-ho, accedeixi al panell de control i podrà fer-ho. Si no sap com però ho vol fer, des de suport l’ajudem. I si vol que li registrem nosaltres el seu domini, contacti’ns i li contractem el domini que vulgui.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que es podrà associar als productes, serveis, iniciatives o qualssevol coses i continguts que es publicaran a la pàgina que respongui en escriure’l al navegador.

Habitualment pels serveis associats al domini hi passaran moltes persones, amb motivacions molt diverses. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins persones que entren a la web allotjada en aquell domini, buscant alguna cosa. És força habitual que en un primer moment qui entra en una pàgina web no sap res, de empresa representada per aquell domini. Moltes vegades perquè haurà trobat la pàgina web a Google, perquè en aquella pàgina web hi ha allò que l’usuari estava buscant.

Registrar dominis pot semblar una acció molt banal, però el domini d’una societat és una d’aquelles coses que ha d’estar operativa en tot moment i cal prendre totes les precaucions per tal que sigui així. Del domini en depenen molts serveis de l’empresa. I en cas que deixi d’estar operatiu, tots els serveis que en depenen també deixaran de funcionar. Afectant les comunicacions de l’empresa pagina web fins la recuperació del servei. Malauradament, el registre d’un domini és tan econòmic que aquesta importància passa desapercebuda. Tant que molt sovint l’empresa se’n despreocupa, i això no hauria de passar.

És primordial ser conscient que amb el pas del temps, el domini corporatiu cada vegada serà més important per al funcionament de l’empresa en el dia a dia. Aquest aspecte resulta molt evident en parlar de la pàgina web, però encara més si en aquell domini s’hi allotja una botiga on-line, que en cas de deixar d’estar operativa, inevitablement implicarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar, i si s’allarga la caiguda del servidor, pot arribar a produir una pèrdua de posicionament als cercadors. D’altra banda, com que el correu també utilitza el nom de domini, i el servidor que l’allotja, li passarà el mateix que a la web i tots els serveis que depenguin del domini. El correu deixarà de funcionar mentre duri la incidència. Per tots aquests motius, és molt recomanable que qui es faci càrrec d’aquests serveis tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, així com un alt grau de compromís i implicació amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

Encara que no s’utilitzin CRM’s al núvol, habitualment hi ha informació confidencial per al professional. Aquesta informació sol ser en missatges de correu que s’han enviat o rebut, i que evidentment tan important és rebre’ls, com que arribin, com que únicament estiguin a l’abast de qui hi ha de tenir accés. I especialment, tenir aquesta informació a l’abast, i amb les mesures de seguretat necessàries per evitar que es perdi.

Cal per tant posar molta més atenció en les garanties d’aquests serveis que administren aspectes tan crítics d’una empresa que en el preu d’aquests serveis, i la seguretat que en tot moment el seu propietari conserva el control administratiu del domini. I encara més quan això no necessàriament encareix el servei.


Registrar dominis amb ServeisTic a Muntanyola:

La principal particularitat de ServeisTic, és que el client disposa de tot el necessari per tal que ell mateix es pugui registrar dominis, i administrar-los amb total llibertat i independència. Alhora que, pot disposar d’ajuda en les adaptacions que hagi de realitzar, o en cas que ho prefereixi podem fer-nos càrrec d’aquestes tasques, per tal que se’n pugui oblidar.

Registrar dominis amb ServeisTic, té altres avantatges que van més enllà de la seguretat i el control en la gestió dels registres. Entre ells el de permetre registrar més de 350 extensions de tot el món. I en cas que el nostre client estigui interessat en alguna extensió que no consti al nostre llistat, intentarem trobar la manera d’ajudar-lo a a registrar els dominis amb les extensions que desitgi, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis amb ServeisTic, no es limita a fer-nos càrrec dels registres dels dominis, o posar els mitjans perquè el client s’ho faci. El registre de dominis inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que en cas que tingui algun problema, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que necessiti. O, si ho prefereix se li faran les modificacions que indiqui.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, sense haver esperar que ho faci ningú altre. I si els cal ajuda per qualsevol gestió, només han d contactar amb ServeisTic, per rebre les indicacions necessàries per aplicar satisfactòriament les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Muntanyola:

Manteniment de pàgines web WordPress a Muntanyola:

A més de l’allotjament, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes de pràctiques malicioses, aquestes activitats es poden limitar a l’enviament de spam utilitzant la pàgina que han aconseguit controlar, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Muntanyola:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament pàgines web i botigues on-line. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I atenent als resultats, li proposarem les solucions més apropiades per millorar el posicionament. Amb els resultats i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de pàgines web de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:

Allotjament de pàgines web a Muntanyola:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de de dominis i pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per gestionar els serveis contractats. Tots ells amb un complement molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels allotjaments, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:

Administració de servidors dedicats i VPS a Muntanyola:


Quan el client necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

Registrar dominis a Muntanyola:


Servei de registre de dominis amb panell de control per fer els registres i administrar els dominis amb total llibertat.
En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui.
Per contra, si el client prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:

× +info?