Registrar dominis amb total llibertat i totes les possibilitats; Registre de dominis des del panell de client, o amb l’acompanyament del departament de suport tècnic, o demanar el registre del domini al departament de suport tècnic, i ens en fem càrrec.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que quedarà associada als productes, serveis, iniciatives o qualssevol coses i continguts que es publicaran a blog que respongui en escriure’l al navegador.

El domini, així com els serveis que hi ha associats, s’utilitzen habitualment per tot tipus d’usuaris, alguns de coneguts col·laboradors, clients, proveïdors, amics… que envien informació de tot tipus utilitzant les funcionalitats que hi ha associades al domini, i altres usuaris que consulten la pàgina web, que no se sabrà qui són fins que decideixin contactar, i es rebi la seva consulta. Per tant, la utilitat del domini va molt més enllà de permetre visitar la web, també és indispensable per disposar del servei de correu, i també amb utilitats no tan habituals. Per exemple accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats més destacades del domini és que el trobin persones que han anat a google per buscar-hi allò que s’exposa a la web o botiga on-line, i la troben entre els resultats .

És força habitual que en registrar dominis, tingui consciència plena del que implica. Habitualment fer el registre d’un domini és il·lusionant per les oportunitats que pot facilitar, però el preu de registar dominis, i la facilitat amb que es pot fer el registre de dominis, no ajuda a transmetre la importància d’un acte que en realitat és tan important, perquè es tracta d’una nova part de l’empresa, que està sota el control de qui en pugui administrar les dades del registre.

És molt important ser conscient que el domini és la clau del bon funcionament del dia a dia. Aquest aspecte resulta molt evident en parlar de la pàgina web, però encara n’és més si en aquell domini s’hi allotja una botiga online, que si deixa de funcionar, inevitablement implicarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar, i si s’allarga la caiguda del servidor, es pot arribar a ocasionar una pèrdua de posicionament als cercadors. D’altra banda, com que el correu també depèn del nom de domini, i el servidor, li passarà el mateix que a la pàgina web i tots els serveis que depenguin del domini corporatiu. Deixarà de funcionar mentre duri l’avaria. Per tots aquests motius, és prioritari que qui es faci càrrec d’aquests serveis tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, així com un alt grau de compromís i implicació amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

Encara que no s’utilitzin CRM’s al núvol, a l’espai d’allotjament d’un servidornormalment hi ha informació delicada per l’entitat. Aquesta informació habitualment es troba en missatges de correu que s’han enviat o rebut, i que tan important és rebre’ls, com que arribin, com que només estiguin a l’abast de qui els ha de consultar. I especialment, tenir aquesta informació a l’abast, i amb les mesures de seguretat oportunes per evitar que es perdi.

Per tots aquests motius, s’ha de valorar quines són les prioritats en el referent a registrar dominis, i posar més atenció en les garanties de qualitat del servei de registre i allotjament, que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador vetllarà pels interessos del client, que ha de tenir la llibertat de fer el que consideri oportú. Lliurement, i en qualsevol moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Orís:

El tret distintiu de ServeisTic en tot el relacionat amb registrar dominis, és que la nostra màxima prioritat és la llibertat del client , que en tot cas pot comptar amb el departament tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna acció, o per què se li faci directament allò que ens indiqui.

Els usuaris de ServeisTic que vulguin registrar dominis, disposen de més de 350 extensions, aquest és un dels punts més rellevants d’aquest servei.; des de .com i .cat, o .barcelona, fins dominis de pràcticament qualsevol extensió existent. En cas que s’hagin de registrar dominis d’una extensió que no consti a la nostra plataforma, si es posa en contacte amb nosaltres, farem els possibles per trobar la manera de registrar els dominis amb les extensions desitjades.

Registrar dominis amb ServeisTic, també destaca per l’alt grau de llibertat i adaptació que ofereix a l’usuari, que si ho necessita, també pot disposar de l’acompanyament del departament tècnic que necessiti. Aquest suport està plantejat tant per a usuaris particulars que volen administrar ells mateixos el seu domini, com a aquelles empreses que poden treure profit de registrar dominis per als seus clients, perquè oferint aquest servei en poden potenciar d’altres.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, de manera independent. I si necessiten ajuda per fer qualsevol gestió, només cal que contactin amb ServeisTic, per rebre les indicacions necessàries per aplicar satisfactòriament les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Orís:

Manteniment de pàgines web WordPress a Orís:

A ServeisTic, podem fer-nos càrrec del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que es puguin aprofitar les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam i virus cap a usuaris externs.

Més informació:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Orís:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament optimitzant pàgines web i botigues online. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga on-line. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:

Allotjament de pàgines web a Orís:


Complementàriament als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic podem oferir plans d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels recursos contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. La personalització dels espais, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar als espais d’hospedatge web i servidors.

Més informació:

Administració de servidors dedicats i VPS a Orís:

En alguns casos el client pot necessitar hosting per molts dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, és un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

Registrar dominis a Orís:


Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les modificacions.
En cas que el client tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’atendrem per tal que el resolgui.
Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:

× +info?