Registre de dominis a mida de l’usuari, que si ho necessita pot fer el registre i administració del seu domini des de l’espai d’usuari, o indicant-ho al suport tècnic.

Registrar dominis per una empresa o per un particular que vol crear una botiga on-line amb el seu domini, per publicar el catàleg de productes. És crear la porta d’entrada a tota la informació, als serveis, als productes, o a qualsevol contingut que hi vulgui publicar, i que posteriorment l’utilitzarà per donar un nom al seu espai a Internet

El domini, així com els serveis que hi ha associats, diàriament són utilitzats per tot tipus d’usuaris, alguns de coneguts col·laboradors, clients, proveïdors, amics… que envien informació de tot tipus utilitzant les funcionalitats que hi ha associades al domini, i altres usuaris que consulten la web, que no se sabrà qui són fins que decideixin contactar, i es rebi la seva consulta. Per tant, la utilitat del domini va molt més enllà de permetre visitar la pàgina web, també és indispensable per disposar del servei de correu, i també amb finalitats no tan habituals. Per exemple accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats amb més valor afegit del domini és que el trobin persones que han anat a google per buscar-hi allò que s’exposa a la web o botiga on-line, i la troben entre els resultats .

Tot plegat sembla molt menys important del que és, i bona part de la poca importància que aparentment tenen, és que registrar dominis és molt barat. Té sentit, perquè un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

És primordial tenir present que amb el pas del temps, el domini corporatiu cada vegada serà més important per al funcionament de l’empresa en el dia a dia. En el referent a la pàgina web és un punt molt evident, però encara més si en aquell domini hi ha una botiga virtual, que si deixa de funcionar, inevitablement comportarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar, i a més, si s’allarga la caiguda del servidor, pot arribar a produir una pèrdua de posicionament als cercadors. Com que el correu també depèn del nom de domini, i el servidor, li passarà el mateix que a la web i tots els serveis que depenguin del domini corporatiu. El correu deixarà de funcionar mentre duri la incidència. Per això, és molt recomanable que qui es faci càrrec d’aquests serveis tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, així com un alt grau de compromís i implicació amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

Encara que no s’utilitzin CRM’s al núvol, a l’espai d’allotjament d’un servidorhabitualment hi ha informació privada per l’entitat. Aquesta informació habitualment es troba en correus electrònics que s’han enviat o rebut, i que tan important és que arribin al seu destinatari, com que només estiguin a l’abast de qui els ha de consultar. I especialment, tenir aquesta informació a l’abast, protegint-la amb les mesures de seguretat oportunes per tal que no es perdi.

Per tots aquests motius, és important tenir en compte que, en registrar dominis el preu importa molt menys que les garanties de que els serveis de l’allotjament tindran un manteniment adequat, que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador es farà càrrec de que tot funcioni d’acord als interessos del client, donant-li la llibertat de fer-ne el que consideri oportú. Lliurement, i en tot moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Pallejà:

La principal particularitat de ServeisTic, és que posem la programació i utilitats necessàries a l’abast del client per tal que es pugui registrar dominis, i administrar-los amb total llibertat i independència. I alhora, pot disposar d’ajuda en les modificacions que hagi de realitzar, o en cas que ho prefereixi podem ocupar-nos d’aquestes tasques, per tal que se’n pugui oblidar.

Els usuaris de ServeisTic que vulguin registrar dominis, disposen de Concretament més de 350 extensions diferents; des de .com i .cat, o .barcelona, fins dominis de pràcticament qualsevol extensió que es pugui registrar en l’actualitat. En cas que a un client li interessi registrar dominis d’una extensió que no consti a la nostra plataforma, es pot posar en contacte amb nosaltres, i farem els possibles per trobar la manera de registrar els dominis amb l’extensió desitjada.

Registrar dominis amb ServeisTic, també destaca per l’alt grau de llibertat i personalització que ofereix a l’usuari, que si ho necessita, també pot disposar de l’acompanyament del departament tècnic que li calgui. Aquest suport va dirigit tant a usuaris particulars que volen gestionar el seu domini, com a empreses que poden treure profit de registrar dominis per als seus clients, perquè els serveix per potenciar altres serveis.

L’usuari de ServeisTic quan li convingui, pot administrar els seus registres, i en cas que no sàpiga com fer-ho, només ha de contactar amb nosaltres, per rebre l’atenció que li faci falta.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Pallejà:

Manteniment de pàgines web WordPress a Pallejà:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina , la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Pallejà:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament optimitzant pàgines web i botigues virtuals. Per aquest motiu, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. En funció del que es trobi, li proposarem les solucions adequades per millorar-ne el posicionament. Havent exposat l’anàlisi al client, serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té un col·laborador de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Pallejà:

Addicionamement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans de hosting web, que semple incorporen una àrea privada per administrar els serveis . En tots els allotjaments s’hi inclou un extra molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels espais, entre altres inclou l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, així com comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan explicades a les pantalles d’allotjament de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Pallejà:

Quan l’usuari té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, de vegades aquests dominis són d’una mateixa societat o propietari, i altres són de clients de qui ens contracta per aquells als que gestiona el servei de hosting. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, amb la monitorització dels serveis, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies, o les incidències.

Més informació:


Registrar dominis a Pallejà:

Registre de dominis amb whois i panell de control per administrar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del servei tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que ens indiqui.

Més informació:

× +info?