Et fa falta registrar un o diversos dominis bé de preu? Si saps com, accedeix a l’àrea d’usuaris i podràs fer-ho. Si no saps com , des de suport t’ajudem. I si vols que registrem nosaltres el domini, contacta’ns i et contractem els dominis que ens diguis.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que es podrà associar als productes, serveis, iniciatives o qualssevol coses i continguts que es publicaran a blog que es pugui visitar en escriure aquell domini al navegador.

Habitualment pels serveis associats al domini hi passaran moltes persones, per tot tipus de motius. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins visitants de la pàgina web que hi ha en aquell domini, per trobar allò que busquen. És força habitual que en un primer moment qui entra en una pàgina web no sap res, o gairebé res, de societat representada per aquell domini. Sovint perquè haurà trobat la pàgina web fent una cerca a Google, perquè hi ha el que l’usuari estava buscant.

Tot plegat sembla molt irrellevant, i bona part de la poca importància que se’ls atorga, és que registrar dominis surt molt econòmic. Té sentit, perquè un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

A mesura que va passant el temps, es va incrementant la dependència que es té del nom de domini corporatiu, tant si es tracta d’un autònom, una organització privada, una empresa, o qualsevol altre tipus d’entitat. Per tant, és molt important que qui es faci càrrec de l’administració del registre tingui tota la confiança del titular, tant en l’aspecte tècnic com en el compromís, i l’ètica. És important tenir aquests aspectes en compte, perquè les incidències relacionades amb dominis corporatius poden requerir molt de treball, i ser la causa de la pèrdua d’informació, com correus electrònics, o deixar la persona sense correu electrònic ni pàgina web durant hores o dies.

Cada dia són més les empreses que utilitzen ERP (Enterprise Ressource Planning, traduït; planificador de recursos empresarials). Són programes de gestió integral per empreses, i que permeten que els clients puguin consultar i descarregar les seves factures els pressupostos i estat de treballs, entre altres. Aquests programes han d’estar al núvol, i per tant s’hi ha d’accedir des d’Internet. Aquest és un exemple extrem de la importància de tenir el control del domini de la societat, o com a mínim poder contactar directament amb el responsable

Per tots aquests motius, s’ha de valorar quines són les prioritats en el referent a registrar dominis, i prioritzar les garanties de qualitat del servei de registre i allotjament, que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador es farà càrrec de que tot funcioni d’acord als interessos del client, que ha de tenir la llibertat de fer-ne el que consideri oportú. Lliurement, i en qualsevol moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Prats de Lluçanès:

Per registrar dominis, a ServeisTic ens diferencia que la prioritat és la llibertat del client , que pot contactar amb el nostre suport tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna gestió, o per què se li faci allò que ens indiqui.

Els usuaris de ServeisTic que vulguin registrar dominis, disposen de Podem registrar dominis de més de 350 extensions diferents; des de .com i .cat, o .barcelona, fins dominis de pràcticament qualsevol extensió que es pugui registrar en l’actualitat. En cas que s’hagin de registrar dominis d’una extensió que no consti a la nostra plataforma, si es posa en contacte amb nosaltres, farem els possibles per trobar la manera de registrar-li els dominis amb les extensions desitjades.

Registrar dominis amb ServeisTic, no consisteix únicament en fer-nos càrrec dels registres, o posar els mitjans perquè el mateix client s’ho faci. El registre de dominis inclou l’atenció a l’usuari, que en cas que tingui algun entrebanc, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que li calgui. O bé, si ho prefereix se li faran les modificacions que indiqui.

A ServeisTic, el client pot registrar dominis o fer-hi qualsevol modificació quan vulgui des de la seva àrea d’usuari. I alhora, si li cal ajuda, o té algun problema, pot contactar amb el suport tècnic, trucant-nos per telèfon, enviant un missatge per WhatsApp, o bé un formulari de contacte quan li calgui.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Prats de Lluçanès:

Manteniment de pàgines web WordPress a Prats de Lluçanès:

Un altre servei que podem realitzar per als nostres clients consisteix en fer el manteniment de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Prats de Lluçanès:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines a Google. En cas que el client ho vulgui, podem desenvolupar una anàlisi de la seva pàgina web. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui algú de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:

Allotjament de pàgines web a Prats de Lluçanès:


Complementàriament als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic disposem de paquets d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis contractats. En tots els hostings s’hi inclou un extra molt interessant, aquest extra En cas que el client ho hi estigui interessat, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre les personalitzacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, alhora que activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar a les pantalles d’allotjament de pàgines i administració de servidors i VPS.

Més informació:

Administració de servidors dedicats i VPS a Prats de Lluçanès:

Hi ha clients que tenen múltiples pàgines web amb diversos dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment quotidià, amb la monitorització dels serveis, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:

Registrar dominis a Prats de Lluçanès:


Registre de dominis amb whois i panell d’administració per administrar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions.
En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los.
Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només cal que ens truqui, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?