Registre de dominis personalitzat perl client, que si ho prefereix pot fer el registre i administració del seu domini des del panell de control, o indicant-ho al departament tècnic.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que quedarà associada als productes, serveis, iniciatives o qualssevol coses i continguts que es publicaran a la pàgina web que es pugui visitar en escriure aquell domini al navegador.

Habitualment pel domini hi passaran molts usuaris, amb motius de tot tipus. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins persones que entren a la web allotjada en aquell domini, buscant alguna cosa. És força habitual que en un primer moment la persona que entra en una pàgina web no sap res, de l’entitat representada per aquell domini. Sovint perquè haurà trobat la pàgina web a Google, perquè en aquella pàgina web hi ha allò que l’usuari estava buscant.

És molt freqüent que en el moment de registrar dominis, tingui consciència plena del que implica. Habitualment registrar un domini és il·lusionant per les oportunitats que pot facilitar, però el baix preu de registar dominis, i la facilitat amb que es pot fer el registre de dominis, no ajuda a transmetre la importància d’un acte amb tantes connotacions, i que en realitat és una nova part de l’empresa, que està sota el control de qui en pugui modificar les dades del registre.

Amb el temps, un domini va esdevenint més i més important pel seu propietari, perquè representa el que té al darrere. I per aquest motiu, qui se’n faci càrrec ha de merèixer molta més confiança que els euros que val un seu registre, a tots els nivells; tècnic, de responsabilitat i compromís, i especialment a nivell ètic. Perquè d’aquests aspectes en depenen la imatge corporativa a Internet , i la comunicació del dia a dia del seu client.

Per tal de resoldre qualsevol problema que potencialment pugui aturar sobtadament l’administració de l’entitat resulta indispensable tenir el control, o com a mínim poder contactar directament amb qui ha de vetllar pel funcionament. Aquest contacte per un costat ha d’estar a l’abast, i per l’altre cal que sigui molt rigorós i responsable em la gestió de la informació altament sensible per l’empresa a la que dóna accés, o bé que allotja el seu domini. La informació sensible per l’empresa no només es pot trobar a l’ERP. No hem d’anar tan enllà. Constantment s’envia i es rep informació per correu electrònic, que si no arriba, o bé és interceptada per algú que no correspon, es poden produir incidències greus, que cal evitar amb tots els mitjans possibles.

És per aquestes raons que, és important tenir en compte que, en registrar dominis les garanties de qualitat i estabilitat del servei són molt més importants que el preu, alhora que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador vetllarà pels interessos del client, donant-li la llibertat de fer el que consideri oportú. Lliurement, i en tot moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Sabadell:

La principal particularitat de ServeisTic, és que posem la programació i utilitats necessàries a l’abast del client per tal que es pugui registrar dominis, i administrar-los amb total llibertat i independència. Alhora que, pot disposar d’ajuda en les modificacions que hagi de realitzar, o en cas que ho prefereixi podem ocupar-nos d’aquestes tasques, per tal que no se n’hagi de preocupar.

Registrar dominis confiant en ServeisTic, a més de donar totes les garanties de seguretat en el relatiu a l’administració dels registres. Entre ells que es poden registrar més de 350 extensions de tot el món. I en cas que el client necessiti registrar dominis d’alguna extensió que no consti al nostre llistat, farem els possibles per ajudar-lo a registrar-la, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis mitjançant ServeisTic, no es limita a fer-nos càrrec del registre dels dominis, o posar la plataforma perquè el client s’ho faci. Aquest servei inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que si té algun entrebanc, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que li calgui. O, si ho demana se li faran les modificacions que indiqui.

L’usuari de ServeisTic en el moment que li convingui, pot gestionar els seus registres, i en cas que no sàpiga com fer-ho, només necessita contactar amb nosaltres, i rebrà l’atenció que li faci falta.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Sabadell:

Manteniment de pàgines web WordPress a Sabadell:

A més del hosting de pàgines, i registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir complements i programació web WordPress al dia, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sabadell:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per ajudar empreses a millorar el posicionament als cercadors. En cas que el client ho vulgui, podem preparar una anàlisi de la seva pàgina web. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sabadell:


Complementàriament als serveis que es detallen en aquesta pantalla. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per gestionar els serveis . Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest complement consisteix en fer les adaptacions necessàries al seu paquet de hosting per adequar-lo a la programació de la seva pàgina web o botiga virtual per optimitzar-la per cercadors. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres inclou activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar als apartats de hosting de pàgines web i administració de servidors i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sabadell:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé dels seus clients. Disposem del servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Registrar dominis a Sabadell:


Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les modificacions.
En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui.
Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?