Servei de registre de noms de domini personalitzat perl client, que si ho prefereix pot registrar i administrar el seu domini des de la seva àrea privada, o només demanant-ho al suport tècnic.

Registrar dominis per un professional o per un particular que vol obrir un blog amb el seu domini, per publicar des de crítiques del dia a dia. És crear un aparador a tots els serveis, als productes, o a aquells continguts que ofereixi qui el registra, i que posteriorment l’utilitzarà per donar un nom al seu espai a Internet

El domini, així com els serveis que hi ha associats, s’utilitzen habitualment per moltes persones. Per tant, no només s’utilitzen els dominis per visitar la web, també es fan servir per enviar i rebre correus electrònics des de, i a qualsevol adreça, i també amb utilitats no tan habituals. Com accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats més destacades del domini és que el trobin els usuaris que busquen el que s’explica a la web o Els serveis que s’utilitzen habitualment, i que funcionen gràcies al domini són més importants del que pot semblar a primer cop d’ull pel dia a dia. El primer dels serveis en que pensem és la pàgina web, que si s’ha sapugut posicionar a Google pot ser una font de contactes i vendes, a persones que d’altra manera possiblement mai ens haurien arribat a conèixer, i el correu electrònic, que és el sistema pel que actualment s’envien les comunicacions rellevants a nivell professional.

Registrar dominis sembla una acció molt banal, però el domini corporatiu és una d’aquelles coses que ha d’estar operativa en tot moment i cal prendre totes les precaucions per tal que sigui així. Del domini en depenen molts serveis de l’empresa. I en cas que deixi de respondre, tots els serveis que en depenen també deixaran de funcionar. Afectant les comunicacions de l’empresa pagina web fins la recuperació del servei. Malauradament, el baix preu de registrar dominis fa que aquesta importància passi molt desapercebuda. Tant que molt sovint l’empresa se’n despreocupa, i això no hauria de passar.

És molt important tenir present que amb el pas del temps, el domini corporatiu cada vegada serà més important per al funcionament de l’empresa en el dia a dia. En el referent a la pàgina web és un punt molt evident, però encara n’és més si en aquell domini s’hi allotja una botiga online, que si deixa de funcionar, inevitablement comportarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar fins que torni a funcionar, i a més, si s’allarga la caiguda del servidor, pot arribar a produir una pèrdua de posicionament als cercadors. D’altra banda, com que el correu també depèn del nom de domini, i del servidor que l’allotja, li passarà el mateix que a la web i tots els serveis que depenguin del domini corporatiu. El correu deixarà de funcionar mentre duri la incidència. Per això, és molt recomanable que s’encarregui d’aquestes tasques algú que tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, així com un alt grau de compromís i implicació amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

Per resoldre qualsevol imprevist que pugui aturar en sec l’administració de l’entitat cal tenir el control, o com a mínim un contacte directe amb qui ha de vetllar pel correcte funcionament. Aquest contacte per un costat ha de ser accessible, i per l’altre cal que sigui molt rigorós i responsable em tots els aspectes relacionats amb la gestió de la informació sensible per l’empresa a la que dóna accés, o bé que allotja el seu domini. La informació sensible per l’empresa no només es pot trobar a l’ERP. No cal anar tan enllà. Cada dia s’envia i rep informació per correu electrònic, que si no arriba, o bé és interceptada per algú que no hi hauria de tenir accés, es poden produir incidències força greus, que cal evitar amb tots els mitjans possibles.

A la vista de les problemàtiques que es poden donar en registrar dominis, es fa evident que s’ha de posar més atenció en les garanties d’aquests serveis que afecten aspectes tan crítics d’una societat que en el preu dels aquests serveis, i la seguretat que en tot moment el seu propietari conserva el control de la gestió del domini. I encara més quan això no necessàriament encareix el servei.


Registrar dominis amb ServeisTic a Sallent:

A ServeisTic posem totes les eines a disposició del client per tal que pugui gestionar els serveis contractats des del panell de control. Tot i això, necessita ajuda, es podrà posar en contacte amb nosaltres per tal que ens en fem càrrec, o bé li puguem explicar procedir.

Registrar dominis amb ServeisTic, té altres avantatges que van més enllà de la seguretat i el control en el relatiu a l’administració dels registres. Entre ells que es poden registrar més de 350 extensions de tot el món. I en cas que el client vulgui registrar extensions que no tinguem disponibles, farem els possibles per ajudar-lo a registrar-la, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis amb ServeisTic, també destaca per la llibertat i personalització que ofereix a l’usuari, incloent l’acompanyament tècnic que li faci falta. Aquest servei està plantejat tant per a clients particulars que volen administrar ells mateixos el seu domini, com a empreses per les que registrar dominis i allotjar pàgines web és un servei clau o interessant, perquè els serveix per potenciar altres serveis.

L’usuari de ServeisTic en el moment que li convingui, pot fer allò que necessiti amb els seus registres, i si no sap com fer-ho, només ha de contactar amb nosaltres, i rebrà el suport que li calgui.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Sallent:

Manteniment de pàgines web WordPress a Sallent:

Una altra de les tasques que podem realitzar per als nostres clients de mantenir els complements i programació de pàgines web WordPress al dia, així s’evita que la pàginaweb esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per qualsevol tipus d’activitat il·lícita, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Sallent:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Un cop feta l’ànàlisi, li podrem proposar les opcions que considerem més oportunes per millorar el posicionament de. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si li sembla més convenient que se n’ocupi el seu dissenyador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui apliqui les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Sallent:

El servei que oferim al client però es complementa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic són especialment rellevants també els plans d’allotjament, que semple incorporen un panell de control per administrar els serveis . tots els allotjaments inclouen un extra molt interessant, aquest valor afegit es basa en adaptar el seu servei de hosting per fer-lo més compatible a la programació de la seva pàgina web o botiga virtual per optimitzar-la per millorar el posicionament a cercadors. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en l’activació de certificats SSL per utilitzar HTTPS , filtres SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Sallent:

Si el client té diversos dominis pels quals necessita allotjament per allotjar, ja siguin propis o d’altres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, podent-nos fer càrrec indistintament d’activar nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Registrar dominis a Sallent:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i efectuar les actualitzacions. En cas de qualsevol incidència, pot trucar-nos, o bé enviar-nos un formulari, i l’ajudem per tal que pugui administrar els seus dominis i utilitzar-los. Però si prefereix que ens fem càrrec dels seus registres, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?