Registrar dominis amb total llibertat i totes les possibilitats; Registrar el domini des de l’espai d’usuari, o amb l’acompanyament del departament de suport a l’usuari, o encarregar el registre del domini al departament de suport tècnic, i ens en fem càrrec.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que es podrà associar als productes, serveis, iniciatives o qualssevol coses i continguts que es publicaran a la pàgina web que es pugui visitar en escriure’l al navegador.

El nom de domini, així com els serveis que hi ha associats, s’utilitzen habitualment per moltes persones. Per tant, no només s’utilitzen els dominis per visitar la pàgina web, també és indispensable per disposar del servei de correu, i també amb utilitats menys evidents. Per exemple accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats amb més valor afegit del domini és que el trobin persones que han anat a google per buscar-hi allò que s’exposa a la web o botiga online, i la troben entre els resultats .

Registrar dominis sembla una acció molt banal, però el domini de l’empresa és una d’aquelles coses que ha d’estar operativa en tot moment i cal prendre’n consciència. Hi ha molts serveis que depenen del domini. I en cas que deixi d’estar operatiu, tots els serveis que en depenen també deixaran de funcionar. L’empresa perdrà les comunicacions per e-mail fins la recuperació del servei. Malauradament, el registre d’un domini és tan econòmic que aquesta importància passa desapercebuda. Tant que molt sovint l’empresa se’n despreocupa, i això no hauria de passar.

És primordial ser conscient que el domini és la clau del bon funcionament del dia a dia. Aquest aspecte resulta molt evident en parlar de la pàgina web, però encara n’és més si en aquell domini hi ha una botiga online, que en cas de deixar d’estar operativa, inevitablement implicarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar, i a més, si s’allarga la caiguda del servidor, es pot arribar a ocasionar una pèrdua de posicionament als cercadors. Com que el correu també depèn del nom de domini, i el servidor que l’allotja, li passarà el mateix que a la web i a la resta de serveis que depenguin del domini. El correu deixarà de funcionar mentre duri l’avaria. Per això, és molt recomanable que s’encarregui d’aquestes tasques algú que tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, així com un alt grau de compromís i implicació amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

Encara que no s’utilitzin CRM’s al núvol, habitualment hi ha informació confidencial per l’organització. Aquesta informació sol ser en correus electrònics que s’han enviat o rebut, i que evidentment tan important és que arribin al seu destinatari, com que només estiguin a l’abast de qui hi ha de tenir accés. I especialment, poder disposar de la informació, protegint-la amb les mesures de seguretat oportunes per evitar que es perdi.

És per aquestes raons que, val la pena tenir en compte que, en registrar dominis el preu importa molt menys que les garanties de que els serveis de l’allotjament tindran un manteniment adequat, alhora que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador es farà càrrec de que tot funcioni d’acord als interessos del client, que ha de tenir la llibertat de fer-ne el que consideri oportú. Lliurement, i en tot moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Sant Hipòlit de Voltregà:

A ServeisTic posem totes les eines a disposició del client per tal que pugui gestionar els serveis contractats amb total llibertat i independència. Tot i això, si el client necessita ajuda, es podrà posar en contacte amb nosaltres per tal que ens en fem càrrec, o bé l’ajudem i li sigui possible procedir.

Els usuaris de ServeisTic que vulguin registrar dominis, disposen de Podem registrar dominis de més de 350 extensions diferents; des de .com i .cat, o .barcelona, fins dominis de pràcticament qualsevol extensió existent. En cas que s’hagin de registrar dominis d’una extensió que no consti a la nostra plataforma, si es posa en contacte amb nosaltres, farem els possibles per trobar la manera de registrar el domini amb les extensions desitjades.

Registrar dominis amb ServeisTic, també destaca per la llibertat i personalització que ofereix a l’usuari, incloent l’acompanyament tècnic que li calgui. Aquest suport va dirigit tant a clients particulars que volen gestionar el seu domini, com a aquelles empreses que poden treure profit de registrar dominis per als seus clients, perquè els serveix per potenciar altres serveis.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, que a algú li vagi bé. I si necessiten ajuda per qualsevol gestió, només han d contactar amb ServeisTic, i rebran l’ajuda que els calgui per aplicar sense imprevistos les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Sant Hipòlit de Voltregà:

Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Hipòlit de Voltregà:

A ServeisTic, ens podem cuidar del manteniment i l’actualització de la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i que es pugui utulitzar la pàgina per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de la informació emmagatzemada, s’enviï spam, o altres possibilitats encara pitjors.

Més informació:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Hipòlit de Voltregà:

Des de l’any 2005 estem treballant amb SEO i el posicionament optimitzant pàgines web i botigues online. Per aquest motiu, si, li podem el·laborar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. I atenent als resultats, li proposarem les opcions més apropiades per millorar-ne el posicionament. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si li sembla oportú, el client podrà decidir si prefereix que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu dissenyador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:

Allotjament de pàgines web a Sant Hipòlit de Voltregà:


Addicionamement als serveis descrits en aquest espai. A ServeisTic podem oferir plans d’hospedatge per gairebé totes les necessitats, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un panell de control per gestionar els serveis contractats. En tots els paquets de hostings s’hi inclou un valor afegit molt interessant, aquest complement Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la navegació

Més informació:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Hipòlit de Voltregà:

Pensant en els clients que necessiten allotjar diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. Tenim el servei d’administració de servidors dedicats i VPS, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les adaptacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, afegir dominis per tal que funcionin des del servidor, o adreces de correu.

Més informació:

Registrar dominis a Sant Hipòlit de Voltregà:


Registre de dominis amb whois i panell de control per gestionar els contactes, registrar i administrar els dominis i efectuar les actualitzacions.
En cas de trobar-se qualsevol inconvenient pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible.
Per contra, si l’usuari prefereix que siguem nosaltres qui es faci càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:

× +info?