Li fa falta registrar el seu domini bé de preu? Si sap fer-ho, només ha d’accedir a l’àrea d’usuaris i podrà fer-ho. Si no sap com però en vol aprendre, des del departament tècnic l’ajudem. I si vol que li registrem nosaltres el domini, contacti’ns i contractem per vostè el registre que vulgui.

El registre de dominis per un professional o per una persona que vol crear una botiga amb el seu domini, per publicar el catàleg de productes. És el mateix que crear la porta d’entrada a tota la informació, als serveis, als productes, o a qualsevol contingut que hi vulgui publicar, i que posteriorment l’utilitzarà per donar un nom al seu espai a Internet

Habitualment pels serveis associats al domini hi passaran moltes persones, amb motius de tot tipus. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins visitants de la web que hi ha en aquell domini, buscant alguna cosa. Molt sovint la persona que entra en una pàgina web no sap res, o gairebé res, de l’entitat representada per aquell domini. Moltes vegades perquè haurà trobat la pàgina web a Google, perquè hi ha allò que l’usuari estava buscant.

És molt freqüent que en el moment de registrar dominis, tingui consciència plena del que implica. Habitualment fer el registre d’un domini és il·lusionant per les oportunitats que implica, però el cost de registar dominis, i com n’és de fàcil el registre de dominis, fa que no sempre es sigui conscient de la importància d’un acte amb tantes connotacions, i que en realitat és una nova part de l’empresa, que serà a les mans de qui en pugui administrar les dades del registre.

Amb els mesos i els anys, es va incrementant la dependència que es té del nom de domini corporatiu, indistintament de si es tracta d’un professional, una organització privada, una empresa, o qualsevol altre tipus d’entitat. Per tant, és molt important que qui es faci càrrec de administració del registre tingui tota la confiança del propietari, tant en l’aspecte tècnic com en el compromís, i l’ètica. Aquests aspectes són molt importants, perquè algunes incidències relacionades amb dominis poden necessitar moltes hores de treball, i ser la causa de la pèrdua d’informació, correus electrònics, o fins i tot deixar l’entitat sense correu electrònic ni pàgina web durant hores o dies.

Per resoldre qualsevol imprevist que pugui aturar en sec l’administració de l’empresa és necessari tenir el control, o com a mínim poder contactar directament amb qui ha de vetllar pel funcionament. Aquest contacte per un costat ha d’estar a l’abast, i per l’altre ha de ser molt rigorós i responsable em tots els aspectes relacionats amb la gestió de la informació altament sensible per l’empresa a la que dóna accés, o bé que allotja el seu domini. Tot i això, la informació sensible per l’empresa no és només la facturació, els pressupostos, el llistat de clients i proveïdors. No cal anar tan enllà. Diàriament s’envia i es rep informació per correu electrònic, si aquesta informació no arriba, o és interceptada per algú que no hi hauria de tenir accés, es poden produir incidències greus, que cal evitar tant com sigui possible.

Per tots aquests motius, s’ha de valorar quines són les prioritats en el referent a registrar dominis, i prioritzar les garanties de qualitat del servei de registre i allotjament, que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador es farà càrrec de que tot funcioni d’acord als interessos del client, donant-li la llibertat de fer el que consideri oportú. Lliurement, i en tot moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Sant Pere de Torelló:

El tret distintiu de ServeisTic en tot el relacionat amb registrar dominis, és que la nostra prioritat és la llibertat del client , que en tot cas pot comptar amb el departament tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna acció, o per què se li faci directament allò que necessiti.

Els usuaris de ServeisTic que vulguin registrar dominis, poden registrar més de 350 extensions, aquest un dels aspectes més destacables de les tasques de registrar dominis amb ServeisTic, és la gran quantitat d’extensions de dominis que podem registrar per als nostres clients.; des de .com i .cat, o .barcelona, fins dominis de pràcticament qualsevol extensió que es pugui registrar en l’actualitat. En cas que s’hagin de registrar dominis d’una extensió que no consti a la nostra plataforma, si es posa en contacte amb nosaltres, farem els possibles per trobar la manera de registrar els dominis amb les extensions desitjades.

Registrar dominis mitjançant ServeisTic, no consisteix únicament en fer-nos càrrec del registre dels dominis, o posar els mitjans perquè el mateix client s’ho faci. El registre de dominis inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que si té algun dubte, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que necessiti. O bé, si ho prefereix se li faran les modificacions que indiqui.

L’usuari de ServeisTic quan li convingui, pot fer allò que necessiti amb els seus registres de dominis, i si no sap com fer-ho, només ha de contactar amb nosaltres, per rebre l’atenció que li calgui.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Sant Pere de Torelló:

Manteniment de pàgines web WordPress a Sant Pere de Torelló:

Una altra de les tasques que podem oferir als nostres clients consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que posi en risc, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:

Posicionament de pàgines web i botigues online a Sant Pere de Torelló:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament tant de pàgines web com de botigues online. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga online. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als cercadors. Amb els resultats de l’anàlisi i la nostra proposta, si ho vol fer, el client podrà decidir si vol que li fem aquestes tasques, o bé si considera més oportú que les faci el seu dissenyador de confiança. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:

Allotjament de pàgines web a Sant Pere de Torelló:

El servei que oferim al client però es completa amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic podem oferir paquets d’hospedatge per un gran ventall de necessitats, que igualment permeten una gestió completa dels serveis. Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest extra Si el client hi està interessat, apliquem les adaptacions necessàries al seu espai de hosting per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la càrrega de les pantalles

Més informació:

Administració de servidors dedicats i VPS a Sant Pere de Torelló:


Quan l’usuari necessita hosting per diversos dominis, ja siguin propis o de terceres empreses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en funcionament, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que els tècnics qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:

Registrar dominis a Sant Pere de Torelló:


Registrar dominis amb àrea d’administració per administrar tots els registres des d’un sol espai.
En cas que l’usuari tingui qualsevol entrebanc, des del suport tècnic, l’el podem ajudar per tal que el resolgui.
Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades , i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:

× +info?