Has de registrar el teu domini a preus competitius? Si saps com, pots accedir a l’àrea privada i podràs fer-ho. Si no en saps però en vols aprendre, des del departament tècnic t’ajudem. I si vols que registrem nosaltres el domini, contacta’ns i contractem per tu els dominis que ens diguis.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que quedarà associada als totes les coses i continguts que es publicaran a blog que es pugui visitar en escriure’l al navegador.

Habitualment per aquest espai hi passaran moltes persones, amb finalitats molt variades. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins persones que entren a la web allotjada en aquell domini, per trobar allò que busquen. És força habitual que en un primer moment la persona que entra en una pàgina web no sap res, o gairebé res, de l’entitat representada per aquell domini. Sovint perquè haurà trobat la pàgina web fent una cerca a Google, perquè hi ha el que l’usuari estava buscant.

Tot plegat sembla molt menys important del que és, i bona part de la poca importància que se’ls atorga, és que registrar dominis costa molt pocs diners. Té sentit, perquè un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

És molt important ser conscient que amb el pas del temps, el domini corporatiu va guanyant importància per al funcionament de l’empresa en el dia a dia. En el referent a la pàgina web, aquest és un punt molt evident, però encara n’és més si en aquell domini s’hi allotja una botiga virtual, que si deixa de funcionar, inevitablement implicarà la pèrdua dels diners de les compres que no es podran realitzar, i si s’allarga la caiguda del servidor, es pot arribar a ocasionar una pèrdua de posicionament als cercadors. D’altra banda, com que el correu també depèn del nom de domini, i del servidor, li passarà el mateix que a la web i tots els serveis que depenguin del domini. El correu deixarà de funcionar fins que es recuperin els sistemes. Per això, és molt recomanable que s’encarregui d’aquestes tasques algú que tingui la màxima confiança dels responsables de l’empresa, així com un alt grau de compromís i implicació amb el correcte funcionament de tots els serveis d’Internet.

En la gestió de les empreses, s’estan imposant els ERP Enterprise Ressource Planning. Són programes de gestió integral per empreses, i que, entre altres coses, permeten que els clients puguin consultar i descarregar les seves factures els pressupostos i estat de treballs, entre altres. Per tant, aquests programes han d’estar al núvol, i per tant s’hi ha d’accedir des d’Internet. Aquest és un exemple de com n’és d’important tenir el control del domini de la societat, o com a mínim poder contactar directament amb el responsable

Per tots aquests motius, s’ha de valorar quines són les prioritats en el referent a registrar dominis, i prioritzar les garanties de qualitat del servei que s’està contactant, alhora que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador es farà càrrec de que tot funcioni d’acord als interessos del client, donant-li la llibertat de fer-ne el que consideri oportú. Lliurement, i en qualsevol moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Santa Coloma de Cervelló:

El tret distintiu de ServeisTic en tot el relacionat amb registrar dominis, és que la màxima prioritat és la llibertat del client , que sempre pot comptar amb el departament tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna gestió, o per què se li faci directament allò que li calgui.

Els usuaris de ServeisTic que vulguin registrar dominis, poden registrar més de 350 extensions diferents, aquest un dels aspectes més destacables de les tasques de registrar dominis amb ServeisTic, és la gran varietat d’extensions de dominis que podem registrar per als nostres clients.; des de .com i .cat, o .barcelona, fins dominis de pràcticament qualsevol extensió existent. En cas que a un client li interessi registrar dominis d’una extensió que no consti a la nostra plataforma, es pot posar en contacte amb nosaltres, i farem els possibles per trobar la manera de registrar els dominis amb l’extensió desitjada.

Registrar dominis mitjançant ServeisTic, no es limita a fer-nos càrrec del registre, o posar els mitjans perquè el client s’ho faci. Aquest servei inclou l’atenció a l’usuari, que si té algun problema, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que li calgui. O bé, si ho prefereix se li faran les modificacions que indiqui.

L’usuari de ServeisTic en el moment que li convingui, pot administrar els seus registres de dominis, i si no sap com fer-ho, només ha de contactar amb nosaltres, per rebre l’atenció que li calgui.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Santa Coloma de Cervelló:

Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Coloma de Cervelló:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar del manteniment de la programació actualitzada de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar accions malicioses, aquestes activitats en el millor de casos es limiten a l’enviament de spam utilitzant la pàgina web afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Coloma de Cervelló:

L’any 2005 vam començar a oferir serveis SEO per posicionar pàgines web d’empreses a Google. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si vol que ens en fem càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per respondre qualsevol pregunta.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santa Coloma de Cervelló:

Com a complement als serveis detallats en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos plans de hosting de pàgines web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou un backoffice per administrar els serveis . tots els hostings inclouen un valor afegit que els fa molt especials, aquest valor afegit es basa en adaptar el seu paquet d’allotjament per adaptar-lo a les caracteristiques del seu projecte web o botiga virtual per fer-la més segura i millorar-ne el posicionament. La personalització dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per la navegació segura, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com activar la compressió de les imatges, CSS, javascript, i altres adaptacions, que es poden consultar als espais d’hospedatge de pàgines i administració de servidors dedicats i VPS.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Coloma de Cervelló:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar una quantitat de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que li fem les tasques requerides, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Registrar dominis a Santa Coloma de Cervelló:

Registre de dominis amb whois i panell d’administració per gestionar els contactes, registrar dominis i fer-hi les actualitzacions. En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a resoldre la incidència el més aviat possible. Però si prefereix que li registrem els dominis, només ens ha de trucar, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?