Li cal registrar un o diversos dominis a preus competitius? Si sap fer-ho, pot accedir a l’àrea d’usuaris i podrà fer-ho. Si no en sap però en vol aprendre, des de suport l’ajudem. I si vol que registrem nosaltres el domini, contacti’ns i li contractem els dominis que ens digui.

Registrar dominis per un artista o per una entitat que vol crear un blog amb el seu domini, per publicar el catàleg de productes. És crear un aparador a tots els serveis, als productes, o a qualsevol contingut que ofereixi qui el registra, i que posteriorment l’utilitzarà per donar un nom a la seva presència a Internet

El nom de domini, així com els serveis que hi ha associats, diàriament són utilitzats per tot tipus d’usuaris, alguns de coneguts que envien correus electrònics, i altres que consulten la pàgina web, que no se sabrà qui són fins que decideixin contactar, i es rebi la seva consulta. Per tant, la utilitat del domini va molt més enllà de permetre visitar la web, també és indispensable per disposar del servei de correu, i amb altres finalitats menys evidents. Com accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats amb més valor afegit del domini és que el trobin els usuaris que busquen el que s’explica a la web o botiga online, i la troben entre els resultats .

Tot plegat sembla molt menys important del que és, i bona part de la poca importància que se’ls atorga, és que registrar dominis costa molt pocs diners. Té sentit, perquè un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

Amb els mesos i els anys, augmenta la dependència del domini que s’utilitza, tant si es tracta d’un particular, una organització privada, una empresa, o qualsevol altre tipus d’entitat. Per tant, és molt important que qui tingui accés a administració dels serveis tingui tota la confiança del titular, tant en el que fa a coneixements tècnics com en el compromís, i l’ètica. És important tenir aquests aspectes en compte, perquè algunes incidències amb dominis poden necessitar molta dedicació, i provocar la pèrdua d’informació, missatges de correu electrònic, o fins i tot deixar al professional sense servei de correu electrònic ni pàgina web durant un perìode de temps indeterminat.

És important tenir present que a l’espai d’allotjament d’un domini, hi haurà informació privada de l’empresa. A part de la promocional de la pàgina web, la informació emmagatzemada a les bústies de correu electrònic(per exemple), habitualment s’envien i reben factures, i informació privada, que mereix molta més atenció que el preu de registrar dominis. Darrerament s’estan utilitzant molts ERP en la gestió quotidiana del negoci, que normalment s’instal·len al núvol. Per l’empresa és indispensable que tota aquesta informació estigui ben protegida i fora de l’abast de qui no hi ha de poder accedir.

Com a conclusió la principal prioritat en registrar dominis, no hauria de ser el preu, que perquè no és comparable amb les problemàtiques en poden comportar aspectes de seguretat amb que s’administrin les dades de l’entitat, que qui se’n faci càrrec tingui la preparació oportuna, i que sigui el client qui tingui el control dels registres


Registrar dominis amb ServeisTic a Santa Margarida de Montbui:

Per registrar dominis, a ServeisTic ens diferencia que la prioritat és la llibertat del client , i que pot contactar amb el nostre suport tècnic, ja sigui perquè necessita que se li expliqui com pot fer alguna modificació, o per què se li faci directament allò que necessiti.

Registrar dominis amb ServeisTic, a més de donar totes les garanties de seguretat en el relatiu a l’administració dels registres. Entre ells que es poden registrar més de 350 extensions de dominis de tot el món. I en cas que el client estigui interessat en alguna extensió que no consti al nostre llistat, intentarem trobar la manera d’ajudar-lo a a registrar els dominis amb les extensions que desitgi, també amb les màximes garanties.

Registrar dominis amb ServeisTic, també destaca per l’alt grau de llibertat i adaptació que ofereix a l’usuari, incloent l’acompanyament del departament tècnic que necessiti. Aquest servei està plantejat tant per a usuaris particulars que es volen gestionar el seu domini, com a empreses per les que registrar dominis i allotjar pàgines web és un servei clau o interessant, perquè els serveix per potenciar altres serveis.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, sense haver esperar que ho faci un tècnic que no sap si és o no urgent. I si els cal ajuda per fer qualsevol gestió, només han d contactar amb ServeisTic, per rebre l’ajuda que els calgui per aplicar satisfactòriament les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Santa Margarida de Montbui:

Manteniment de pàgines web WordPress a Santa Margarida de Montbui:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, així s’evita que la programació esdevingui vulnerable, i s’utilitzi la pàgina web per activitats il·lícites, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Santa Margarida de Montbui:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament tant de web com de botigues online. Si el client vol aprofitar la nostra experiència, li podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga on-line. I podrem proposar-li optimitzacions per tal que millori les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la pàgina o botiga online , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té alguna altra empresa de confiança que pot aplicar les modificacions de programació proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, estarem a la seva disposició per fer-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Santa Margarida de Montbui:

Com a complement als serveis descrits en aquesta pantalla. A ServeisTic també es poden contractar diversos paquets d’hospedatge web, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per administrar els serveis . Sempre a més amb un complement molt interessant, aquest valor afegit Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai d’allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al SEO. Entre les adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, a més de compressió de fitxers i imatges per millorar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Santa Margarida de Montbui:

Quan l’usuari necessita hosting per diversos dominis, indstintament de si aquests dominis són d’una empresa, o bé de diverses. A aquests clients revenedors, els podem oferir l’administració de servidors dedicats i de VPS , aquest servei va des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, amb la monitorització dels serveis, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre servei tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, hi ha la incorporació de nous dominis, afegir bústies redireccions de correu, o les incidències.

Més informació:


Registrar dominis a Santa Margarida de Montbui:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i administrar els dominis amb total llibertat. En cas que l’usuari tingui qualsevol inconvenient, des del suport tècnic, l’ajudarem per tal que el resolgui. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec registrar els seus dominis, només cal que ens faci una trucada, i registrarem els dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:

× +info?