Necessita registrar el seu domini bé de preu? Si sap com, accedeixi a l’àrea privada i podrà fer-ho. Si no sap com però ho vol fer, des del departament tècnic l’ajudem. I si vol que li registrem nosaltres el seu domini, contacti’ns i li contractem els dominis que ens digui.

Registrar dominis per un artista o per una entitat que vol obrir una pàginaweb amb el seu domini, per publicar el catàleg de productes. És crear un aparador a tots els serveis, als productes, o a aquells continguts que ofereixi qui el registra, i que l’utilitzarà per donar un nom al seu espai a Internet

El domini, així com els serveis que hi ha associats, s’utilitzen habitualment per moltes persones. Per tant, la utilitat del domini va molt més enllà de permetre visitar la pàgina web, també es fan servir per enviar i rebre correus electrònics des de, i a qualsevol adreça, i també amb utilitats menys evidents. Com accedir a documentació o a fitxers que s’han de descarregar del servidor. Tot i això, una de les utilitats amb més valor afegit del domini és que el trobin persones que han anat a google per buscar-hi allò que s’exposa a la web o botiga online, i la troben entre els resultats .

Registrar dominis sembla molt banal, però el domini corporatiu és una d’aquelles coses que no ho és en absolut . Del domini en depenen molts serveis de l’empresa. I en cas que deixi d’estar operatiu, tots els serveis que en depenen també deixaran de funcionar. L’empresa perdrà les comunicacions per e-mail fins la recuperació del servei. Malauradament, el registre d’un domini és molt barat i aquesta importància passa desapercebuda. Tant que molt sovint l’empresa se’n despreocupa, i això no hauria de passar.

Amb el temps, un domini es va fent més important pel seu propietari, perquè es va associant amb el negoci que representa. I per aquest motiu, qui se’n faci càrrec ha de ser mereixedor de molta més confiança que el preu del seu registre, a nivell tècnic, de responsabilitat i compromís, i especialment ètic. Perquè del bon funcionament del domini en depenen la imatge corporativa, i la comunicació quotidiana del seu client.

Cada dia són més les empreses que utilitzen ERP (Enterprise Ressource Planning, el que és el mateix, planificador de recursos empresarials). Són programes de gestió integral per empreses, i que permeten que els clients puguin consultar i descarregar les seves factures. Per ser totalment operatius aquests programes han de ser accessibles des d’Internet. Aquest és un exemple extrem de la importància de tenir el control del domini de la societat, o com a mínim una línia directa per accedir al responsable

És per aquestes raons que, val la pena tenir en compte que, en registrar dominis les garanties de qualitat i estabilitat del servei són molt més importants que el preu, alhora que tindrem, o podrem disposar, de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament, i que l’administrador vetllarà pels interessos del client, donant-li la llibertat de fer-ne el que consideri oportú. Lliurement, i en tot moment.


Registrar dominis amb ServeisTic a Torrelles de Llobregat:

La principal particularitat de ServeisTic, és que posem la programació i utilitats necessàries a l’abast del client per tal que ell mateix es pugui registrar dominis, i portar-ne tota la gestió. I alhora, pot disposar d’ajuda en les tasques que hagi de realitzar, o si el client ho considera més oportú podem fer directament aquestes tasques, per tal que se’n pugui oblidar.

Registrar dominis confiant en ServeisTic, té altres avantatges que van més enllà de la seguretat i el control en el relatiu a l’administració dels registres. Entre ells que es poden registrar més de 350 extensions de dominis de tot el món. I en cas que el nostre client necessiti registrar dominis d’alguna extensió que no consti al nostre llistat, intentarem trobar la manera d’ajudar-lo a registrar-la, també amb les màximes garanties.

A ServeisTic, la prioritat és que l’usuari tingui la millor experiència possible, i per aquest motiu oferim un servei que cobreix les necessitats de qui vol que li facin tot, les de qui vol fer-s’ho tot, i també les de qui s’ho vol fer tot, però no té prou seguretat, i vol tenir a qui consultar, o demanar que li donin un cop de ma quan, indistintament de si és un particular o una entitat, necessiti ajuda.

El client de ServeisTic en el moment que li convingui, pot administrar els seus registres de dominis, i si no sap com fer-ho, només ha de contactar amb nosaltres, per rebre l’atenció que li faci falta.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Torrelles de Llobregat:

Manteniment de pàgines web WordPress a Torrelles de Llobregat:

A més del hosting, i registre de dominis, a ServeisTic també ens podem cuidar consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, d’aquesta manera es mantenen uns mínims de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, aquest tipus de pràctiques poden consistir en l’enviament de spam utilitzant la pàgina afectada, però també poden ser molt pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Torrelles de Llobregat:

Des de 2005 estem treballant amb SEO i posicionament orgànic optimitzant pàgines web i botigues online. De manera que, si el client hi està interessat, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. Després d’analitzar-la, li podrem proposar les accions oportunes per millorar el posicionament de. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que se’n faci càrrec. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Torrelles de Llobregat:

Addicionamement als serveis descrits en aquest apartat. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’hospedatge de web, que semple incorporen una àrea privada per administrar els serveis contractats. tots els allotjaments inclouen un complement molt interessant, aquest complement En cas que el client ho hi estigui interessat, adaptem el seu allotjament per millorar-ne les característiques de seguretat, i les que afecten al posicionament. Entre aquestes adaptacions, hi ha certificats SSL, SPF, DKIM i DMARC, també compressió de fitxers i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Torrelles de Llobregat:

Hi ha usuaris que tenen diverses pàgines amb diferents dominis, sovint aquests dominis són d’una mateixa societat o titular, i altres vegades aquests dominis són de clients del nostre client per aquells als que ofereix el servei de hosting. podent aprofitar d’aquesta manera la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, es tracta d’un servei personalitzat i complet des del primer moment, que inclou el manteniment i les actualitzacions posteriors, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, que seguint les premisses establertes per ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si així ho prefereix el client, entre aquestes accions, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies, o les incidències.

Més informació:


Registrar dominis a Torrelles de Llobregat:

Servei de registre de dominis amb àrea privada per registrar i gestionar les dades dels dominis contractats amb total llibertat. En cas de qualsevol inconvenient, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar dominis i utilitzar-los. Per contra, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que tingui interès en registrar.

Més informació:

× +info?