Vol registrar el seu domini bé de preu? Si sap com fer-ho, accedeixi a l’àrea privada i podrà fer-ho. Si no sap com , des del departament tècnic l’ajudem. I si vol que ens en fem càrrec, contacti’ns i contractem per vostè el domini que vulgui.

La utilitat de registrar dominis és crear una marca que es podrà associar als productes, serveis, iniciatives o qualssevol coses i continguts que es publicaran a blog que es pugui visitar en escriure’l al navegador.

Habitualment pel domini hi passaran moltes persones, amb motius de tot tipus. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins persones que entren a la pàgina web que hi ha en aquell domini, buscant alguna cosa. És força habitual que en un primer moment la persona que entra en una pàgina web no sap res, de l’entitat representada per aquell domini. Moltes vegades perquè haurà trobat la pàgina web a Google, perquè hi ha allò que l’usuari estava buscant.

Tot plegat sembla molt menys important del que és, i bona part de la poca importància que aparentment tenen, és que registrar dominis costa molt pocs diners. Té sentit, perquè un domini només és una carcassa (en un primer moment) buida que pot costar des de 5, 10, 15 o 25€/any+IVA.

Amb el pas del temps, un domini es va fent més valuós pel seu titular, perquè es va associant amb el que representa. Per tant, qui se’n faci càrrec ha de merèixer molta més confiança que els euros que val un registre, a tots els nivells; tècnic, de responsabilitat i compromís, i especialment ètic. Perquè del bon funcionament del domini en depenen la imatge de l’empresa, entitat o la persona a Internet , i la comunicació del seu client.

Per tal de resoldre qualsevol imprevist que pugui aturar sobtadament l’administració de l’empresa resulta indispensable tenir el control, o com a mínim un contacte directe amb qui ha de vetllar pel funcionament. Aquest contacte per un costat ha d’estar a l’abast, i per l’altre ha de ser molt rigorós i responsable em tots els aspectes relacionats amb la gestió de la informació altament sensible per l’empresa a la que dóna accés, o bé que allotja el seu domini. La informació sensible per l’empresa no només es pot trobar a l’ERP. No hem d’anar tan enllà. Diàriament s’envia i es rep informació per correu electrònic, que si no arriba, o és interceptada per algú que no correspon, pot desencadenar en incidències força greus, que cal evitar amb tots els mitjans possibles.

Com a conclusió la principal prioritat en registrar dominis, no hauria de ser el preu, que perquè no és comparable amb les problemàtiques en poden comportar aspectes de seguretat amb que es faci la gestió de les dades de l’empresa, que qui se’n faci càrrec tingui la preparació oportuna, i que sigui el client qui tingui el control dels registres


Registrar dominis amb ServeisTic a Vallirana:

El que fa que ServeisTic sigui més especial, és que posem la programació i utilitats necessàries a l’abast del client per tal que ell mateix es pugui registrar dominis, i administrar-los amb total llibertat i independència. Alhora que, pot disposar d’ajuda en les tasques que hagi de realitzar, o si el client ho considera més oportú podem ocupar-nos d’aquestes tasques, per tal que no se n’hagi de preocupar.

Les entitats que tenen molts registres de dominis, a ServeisTic, els poden agrupar en un sol compte, perquè disposem de més de 350 extensions diferents , que el mateix client pot des del seu panell de control. una extensióde dominis de la que no disposem, farem els possibles per trobar un solució satisfactòria.

Registrar dominis mitjançant ServeisTic, no consisteix únicament en fer-nos càrrec dels registres dels dominis, o posar la plataforma perquè el client s’ho faci. Aquest servei inclou una part molt important, que és l’atenció a l’usuari, que si té algun entrebanc, només haurà de demanar ajuda al departament de suport, i se li explicarà com fer el que necessiti. O bé, si ho prefereix se li faran les modificacions que indiqui.

A ServeisTic, el client pot registrar dominis o fer-hi qualsevol modificació quan vulgui des del seu panell de control. I alhora, si li cal ajuda, o té qualsevol entrebanc, pot disposar del suport tècnic, ja sigui trucant per telèfon, enviant-nos un WhatsApp, o bé completant un formulari de contacte quan li calgui.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Vallirana:

Manteniment de pàgines web WordPress a Vallirana:

A més de l’allotjament, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec consisteix en mantenir la programació de pàgines web WordPress, per evitar que quedin obsoletes, i siguin víctimes d’activitats poc ètiques, duent a terme alguna acció que faci perillar, la privadesa de les comunicacions, s’enviï spam, o altres coses encara pitjors.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vallirana:

L’any 2005 vam començar a fer SEO per posicionar pàgines a Google. En cas que el client ho vulgui, podem el·laborar una anàlisi de la seva pàgina. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar el posicionament als cercadors. Havent exposat l’anàlisi al responsable de la web o botiga virtual , serà el moment de decidir si vol que ens en fem càrrec, o si té algú de confiança que pot aplicar les modificacions proposades. En cas que sigui el col·laborador qui es faci càrrec d’aplicar les millores, quedarem a la seva disposició per facilitar-li els aclariments que li calguin.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vallirana:

Com a complement als serveis descrits en aquest espai. A ServeisTic destaquen també els paquets d’hospedatge, que sempre tenenen els quals sempre s’inclou una àrea privada per gestionar els serveis contractats. Sempre a més amb un complement que els fa molt especials, aquest complement es basa en fer les adaptacions necessàries al seu paquet de hosting per adaptar-lo a les caracteristiques de la seva pàgina o botiga virtual per fer-la més segura i millorar-ne les característiques SEO. Aquesta adaptació dels espais d’allotjament, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, SPF, DKIM i DMARC per garantir la legitimitat dels missatges de correu, així com comprimir d’elements estàtics, i un llarg etcètera, que es detallen als apartats de hosting web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vallirana:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar un nombre de dominis considerable, indstintament de si aquests dominis són de la mateixa empresa, o bé de diverses. podent aprofitar la nostra experiència en administració de VPS i servidors dedicats, un servei complet, que inclou des de la configuració fins al manteniment dei dia a dia, així com la monitorització de l’estat dels servidors, que seguint la política de ServeisTic, les modificacions del servei poden ser gestionades pel client (sota la seva responsabilitat), o pel nostre departament tècnic si ho prefereix el client, podent-nos fer càrrec indistintament de donar d’alta nous serveis, incorporar nous dominis al servidor, o adreces de correu.

Més informació:


Registrar dominis a Vallirana:

Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres de dominis des d‘una sola àrea privada. En cas de qualsevol entrebanc, pot trucar-nos, o bé enviar un formulari de contacte, i l’ajudem per tal que pugui registrar els seus dominis i utilitzar-los. D’altra banda, si l’usuari prefereix que ens fem càrrec de registrar-li seus dominis, només cal que ens faciliti les dades oportunes, i procedirem a fer els registres dels dominis que ens indiqui.

Més informació:

× +info?