Servei de registre de noms de domini a mida de l’usuari, que si ho necessita pot fer el registre i administració del seu domini des del panell de control, o només sol·licitant-ho al departament tècnic.

Quan es decideix registrar dominis ja siguin per professionals o particulars que volen publicar la seva pàgina web, tant si són per oferir serveis, com si són per mostrar alguna iniciativa artística, o amb qualsevol altra finalitat, s’està començant a crear una marca digital esdevenint un punt d’accés a tots els serveis, productes, o les creacions. Quedant d’aquesta manera associada la marca amb el que es trobarà a la pàgina web.

Habitualment pel domini hi passaran moltes persones, amb finalitats molt variades. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins visitants de la pàgina web que hi ha en aquell domini, buscant alguna cosa. Molt sovint qui entra en una pàgina web no sap res, o gairebé res, de l’entitat representada per aquell domini. Sovint perquè haurà trobat la pàgina web a Google, perquè hi ha allò que l’usuari estava buscant.

És molt freqüent que en el moment de registrar dominis, tingui consciència plena del que implica. Fins i tot qui el registra pot sentir il·lusió pensant en les oportunitats que implica, però el cost de registar dominis, i la facilitat amb que es pot fer el registre de dominis, no ajuda a transmetre la importància d’un acte amb tantes connotacions, i que en realitat és una nova part de l’empresa, que està controlada per qui en pugui modificar les dades del registre.

Amb el pas del temps, un domini es va fent més important pel seu propietari, perquè representa tot allò que té al darrere. Per tant, qui se’n faci càrrec ha de ser mereixedor de molta més confiança que el preu del registre, a tots els nivells; tècnic, de responsabilitat i compromís, i especialment a nivell ètic. Perquè d’aquests aspectes en depenen la imatge corporativa, i la comunicació quotidiana del seu client.

No es pot oblidar que al servidor d’un domini, s’hi emmagatzema informació molt sensible per l’empresa. A banda de la publicitària de l’empresa des de la pàgina web, la informació emmagatzemada a les bústies de correu electrònic(per exemple), habitualment s’envien i reben factures, i informació privada, que mereix molta més atenció que el cost de registrar dominis. Per millorar l’eficiència administrativa cada vegada més s’estan utilitzant els ERP en la gestió del dia a dia de l’empresa, que s’instal·len al núvol. Cal que aquesta informació estigui ben protegida.

En conclusió la principal prioritat en registrar dominis, no hauria de ser el preu, que perquè no és comparable amb les problemàtiques en poden comportar aspectes de seguretat amb que es faci la gestió de les dades de la societat, així com que qui se’n faci càrrec tingui la preparació oportuna, i és especialment important que sigui el client qui tingui el control dels registres


Registrar dominis amb ServeisTic a Vilanova del Vallès:

La principal particularitat de ServeisTic, és que posem la programació i utilitats necessàries a l’abast del client per tal que es pugui registrar dominis, i administrar-los amb total llibertat i independència. I alhora, pot disposar d’ajuda en les accions que hagi de realitzar, o si el client ho considera més oportú podem fer-nos càrrec d’aquestes tasques, per tal que no se n’hagi de preocupar.

Registrar dominis amb ServeisTic, a més de donar totes les garanties de seguretat en la gestió dels registres. Entre ells el de permetre registrar més de 350 extensions de dominis de tot el món. I en cas que el client estigui interessat en alguna extensió que no consti al nostre llistat, farem els possibles per ajudar-lo a a registrar els dominis amb les extensions que desitgi, també amb les màximes garanties.

Per ServeisTic l’experiència de l’usuari és l’objectiu principal, és per això que oferim un servei pensat per qui vol que li facin tot, les de qui es vol fer totes les tasques d’administració, i també les de qui s’ho vol fer tot, però no té prou seguretat, i vol tenir a qui consultar, o demanar que l’ajudin quan, indistintament de si és un particular o una empresa, necessiti ajuda.

Des del panell de control, els usuaris de ServeisTic poden registrar dominis i administrar tots els serveis, algú que no es pot coordinar amb les necessitats del client. I si els cal ajuda per fer qualsevol gestió, només han d contactar amb ServeisTic, per rebre les indicacions necessàries per aplicar satisfactòriament les modificacions que els calguin.

Més informació:


Complements a registrar dominis a Vilanova del Vallès:

Manteniment de pàgines web WordPress a Vilanova del Vallès:

A més de l’allotjament de pàgines, i el registre de dominis, a ServeisTic també ens fem càrrec de mantenir els plugins i programació web WordPress al dia, així es garanteixen uns nivells de seguretat que dificulten que s’aprofitin les vulnerabilitats per realitzar pràctiques malicioses, que posin en risc la pàgina web, la privadesa de les comunicacions, o bé enviïn spam codi maliciós i virus cap a usuaris externs.

Més informació:


Posicionament de pàgines web i botigues online a Vilanova del Vallès:

Fa 15 anys que vam començar a treballar per millorar el SEO i el posicionament de pàgines. De manera que, si el client hi està interessat, preparem una anàlisi de la seva pàgina web o botiga virtual. I podrem proposar-li optimitzacions per tal de millorar les posicions als resultats de cerca dels cercadors. Un cop proposades les millores, el client decideix si coisidera que ens n’hem de fer càrrec, o en cas que tingui un col·laborador de confiança, i prefereixi que li faci. Si el client decideix que se n’ocupi el seu proveïdor de confiança, quedarem a la seva disposició per aclarir-li qualsevol dubte, i ajudar-lo en allò que li faci falta.

Més informació:


Allotjament de pàgines web a Vilanova del Vallès:

El servei que oferim al client però es potencia amb altres serveis de gran valor afegit. A ServeisTic també oferim diversos paquets d’allotjament de de dominis i pàgines web, que igualment permeten una administració completa dels recursos contractats. En tots els paquets de allotjaments s’hi inclou un extra que els fa molt especials, aquest complement Si el client hi està interessat, adaptem el seu espai de hosting per incrementar-ne la seguretat, i les que afecten al posicionament. La personalització dels hostings, entre altres consisteix en activar de certificats SSL per utilitzar HTTPS a les pàgines web, filtres SPF, DKIM i DMARC així es garanteix que els missatges de correu són legítims, alhora que comprimir les imatges, CSS, javascript, i un llarg etcètera, que estan descrites a les pantalles d’allotjament web i servidors.

Més informació:


Administració de servidors dedicats i VPS a Vilanova del Vallès:

En alguns casos el client pot necessitar allotjar molts dominis, ja siguin propis o d’altres empreses. A aquests clients revenedors, els podem oferir el servei d’administració de servidors dedicats i de VPS Virtual Private Servers, aquest servei inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa, el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors, als que d’acord amb les polítiques aplicades per ServeisTic, tant pot gestionar-lo el client, com demanar-nos que sigui el departament tècnic qui li faci les modificacions requerides, ja sigui per incorporar dominis, crear bústies de correu, o resoldre les incidències quotidianes.

Més informació:


Registrar dominis a Vilanova del Vallès:


Registrar dominis amb panell de control per gestionar tots els registres de dominis des d’un sol espai.
En cas de trobar-se qualsevol problema pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar la incidència el més aviat possible.
Però si es vol oblidar del procés, i que ens en fem càrrec, només només ha de completar un formulari en que, ens indiqui en quins registres té interès, qui n’ha de ser el titular, i els hi registrem.

Més informació:

× +info?