Registrar dominis per a pàgines web i botigues virtuals d’empreses, professionals, artistes, entitats o per qui vulgui obrir un blog per criticar el dia a dia.

Registrar dominis permet obrir una porta a tota la informació, els serveis, els productes, o a qualsevol contingut que ofereixi qui el registra. I que posteriorment el farà servir per donar un nom a la seva presència a Internet.

Habitualment per aquesta porta hi passaran moltes persones, amb finalitats molt variades. Des d’enviar correus electrònics (que també funcionen amb el domini), fins persones que entren a la pàgina web o botiga virtual del domini per trobar-hi el que volen. No és estrany que en un primer moment el visitant d’una pàgina web no sàpiga res, o gairebé res de l’entitat representada per aquell domini. Sovint perquè haurà trobat la pàgina web buscant a Google perquè conté una (bona) resposta a la consulta que ha plantejat.

Registrar dominis

Per què cal tenir el control del registre del domini?

Tot això sembla molt irrellevant, i el preu té molt a veure amb la poca importància que s’atorga al registre dels dominis. Perquè en registrar un domini, només és una closca buida que es pot contractar per 5, 10, 15 o 25… €/any + IVA.

Però amb el pas el temps, el domini va adquirint importància per al seu propietari. Representa l’organització que té al darrere. Per tant, qui tingui el control sobre les seves dades, ha de merèixer molta confiança a tots els nivells: tècnic, de responsabilitat, compromís, i, especialment, a nivell ètic. Ja que en gran mesura la imatge corporativa, i la comunicació del dia a dia de l’empresa o el propietari, és a les seves mans.

Controlant (autènticament) el domini s’assegura l’accés a la informació, i a les comunicacions corporatives.

Al servidor s’emmagatzema informació confidencial, sensible, i imprescindible per a la comunicació quotidiana.

Hem de tenir en compte que A l’espai d’allotjament associat a un domini, habitualment s’emmagatzemarà informació molt sensible per a l’empresa. Molt més enllà de la informació promocional de la pàgina web. Per exemple, mitjançant el correu electrònic s’envien i reben factures, i tot tipus d’informació confidencial. Un altre aspecte rellevant per a la seguretat és que últimament s’estan utilitzant molts ERP. Es tracta de programes que serveixen per gestionar el dia a dia de l’empresa. Aquests programes s’instal·len en el núvol, i habitualment s’hi accedeix des del domini. És imprescindible que aquesta informació estigui ben protegida, i que alhora l’accés autoritzat de l’empresa, així com de clients i proveïdors, estigui garantit.

Per tots aquests motius, en registrar dominis no només importa el preu. Són més imortantes les garanties que el manteniment serà l’adequat. Que tindrem, o podrem disposar de les capacitats tècniques necessàries per gestionar-los adequadament. I que l’administrador vetllarà pels interessos del client, permeten-li fer-ne el que consideri oportú. Lliurement, i en qualsevol moment.

Registrar dominis amb ServeisTic

A ServeisTic, posem totes les eines per administrar els dominis a disposició el client. Entenent que si necessita que es realitzi qualsevol acció que excedeixi les seves capacitats tècniques, es posarà en contacte amb nosaltres perquè ens en fen càrrec. O perquè li indiquem la millor manera de procedir.

Més de 350 extensions de dominis

Un dels aspectes més destacables en les tasques de registrar dominis per part de ServeisTic, és la quantitat d’extensions de dominis que podem registrar per als nostres clients. Més de 350 extensions diferents; des .com i .es, o .barcelona, fins pràcticament qualsevol extensió de dominis. Arribat el cas que a un client li interessi registrar dominis d’una extensió que no consti a la nostra plataforma. Si es posa en contacte amb nosaltres farem els possibles per trobar la manera de registrar-li el domini amb l’extensió desitjada.

Atenció personalitzada

El servei de registre de dominis de ServeisTic, també destaca per l’alt grau de llibertat i personalització que ofereix als usuaris. I inclou l’assessorament tècnic necessari per tal que sigui així. Aquest suport es dirigeix a usuaris particulars que volen administrar el seu domini. Però també és un servei per a empreses per a les quals registrar dominis i allotjar pàgines web és un servei clau o interessant. Normalment això és així perquè els facilita oferir altres serveis. I no obstant això, el servei de hosting i registre de dominis no és prou significatiu per al seu negoci com per tenir d’una persona dedicada a aquestes tasques. Ja sigui la gestió i administració de serveis de hosting, o registrar dominis.

A ServeisTic, el client pot registrar dominis o gestionar-los pel seu compte quan ho necessiti, des de la seva àrea d’usuari. Alhora que, si necessita ajuda, o té qualsevol ensopegada, pot disposar del suport tècnic necessari. Ja sigui trucant per telèfon, enviant un WhatsApp, o bé completant un formulari d’assistència quan ho necessiti.

Més informació:

Serveis Complementaris:

Registrar dominis:

Servei de registre de dominis amb tauler de control per registrar i administrar els dominis contractats amb tota la comoditat. En cas de qualsevol incidència pot contactar amb nosaltres, i l’ajudarem a solucionar-la el més aviat possible. I si vol que ens cuidem de tot, només ha d’enviar un correu electrònic des d’un compte autoritzat, indicant les dades de registre, i si és possible registrem els seus dominis per a vostè.

Més informació:

Allotjament de pàgines web:

A ServeisTic oferim paquets d’allotjament de pàgines web per a gairebé totes les necessitats. Els nostres paquets de hosting permeten l’administració completa dels recursos. A més inclouen un complement molt interessant. Si el client ho considera oportú, apliquem certes adaptacions al seu hosting. La finalitat d’aquestes modificacions és incrementar la seguretat, i millorar i el posicionament. Entre elles s’inclouen certificats SSL, configurar filtres SPF, DKIM i DMARC, o la compressió d’arxius i imatges per accelerar la velocitat de càrrega de les pantalles. Es tracta d’adaptacions que no es poden aplicar per defecte, sinó en funció de el projecte web.

Més informació:

Administració de servidors VPS i dedicats:

Algunes empreses o professionals tenen diverses pàgines web en diferents dominis. Algunes vegades aquests dominis són propis, i altres de clients, als quals se’ls presta el servei d’allotjament. Per qualsevol d’aquestes situacions, posem el servei d’administració de servidors VPS i dedicats a disposició dels nostres usuaris.

Es tracta d’un servei que inclou des de la configuració fins el manteniment després de la posada en marxa. Així com el control de correus retinguts, i els escanejos amb antivirus, antimalware, i el corresponent filtre antispam dels servidors. Seguint les polítiques de ServeisTic, els serveis poden ser gestionats pel client disposant del suport que necessiti. O si ho prefereix pot delegar en el nostre departament tècnic. Entre aquestes tasques, s’hi inclouen la incorporació de nous dominis, crear bústies. O fins i tot, si ho desitja, atendre les incidències dels seus usuaris, o configurar-li el correu al seu ordinador.

Més informació:

Manteniment i actualització de la programació WordPress:

A ServeisTic també ens podem fer càrrec d’actualitzar i mantenir plugins o complements, així com la programació de pàgines web i botigues virtuals WordPress actualitzada. D’aquesta manera evitem que la programació tingui bretxes de seguretat, i resulti vulnerable. Perquè aquesta és la millor manera d’impedir que algú pugui utilitzar la pàgina web per a qualsevol activitat il·lícita.

Més informació:

Posicionament de pàgines web i botigues online:

Fa 15 anys que treballem per millorar el SEO i el posicionament optimitzant pàgines web i botigues virtuals. Per aquest motiu, si el client està interessat podem preparar una anàlisi gratuïta de la seva pàgina web o botiga virtual. I en funció de l’estat, proposar-li diverses opcions que li permetran millorar el posicionament.

Amb els resultats i la nostra proposta, el client podrà decidir si vol que ens ocupem d’aquestes tasques. I si prefereix que se’n faci càrrec el seu col·laborador de confiança. En aquest cas quedarem a la seva disposició per ajudar-lo en allò que necessiti, i aclarir-li qualsevol dubte.

Més informació:

× +info?