Professionals TIC, busquem col·laboradors de les Masies de Roda

A ServeisTIC, volem ser un punt de trobada per la col·laboració entre diverses empreses i professionals tecnològics de la Catalunya Central, basant-nos en la confiança mútua i la col·laboració per assolir solucions adequades, a qualsevol necessitat relacionada amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Ajudant les empreses i entitats que confien en les possibilitats que els podem oferir per millorar l’aprofitament de les TIC, tant a nivell de comunicació externa, optimitzant la seva pàgina, i l’aprofitament de les oportunitats que facilita, com a nivell intern de l’empresa, amb xarxes locals, software i hardware que permeti agilitzar els processos corporatius.

Tot i que el ventall de serveis que podem oferir gràcies als acords de col·laboració amb diverses empreses i professionals de màxima confiança, pot resoldre gairebé qualsevol necessitat. Tot i això, en aquesta pàgina únicament s’hi poden trobar els serveis que es fan directament des de ServeisTIC.

ServeisTIC sempre busca la màxima comunicació, i aconseguir la implicació dels col·laboradors, en entendre que és la manera de que el client tingui el millor assessorament, servei, resultat i satisfacció, que són aspectes bàsics per aconseguir-ne la fidelització.

× +info?