Som diversos professionals i empreses TIC, i busquem empreses i professionals per col·laborar de Oristà

ServeisTIC consisteix en un grup de professionals tecnològics, basant-nos en la confiança i la col·laboració fent els possibles per oferir solucions pràctiques, a pràcticament totes les necessitats relacionades amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Ja sigui en el relatiu a sistemes i xarxes, en instal·lacions, com en connectivitat i comunicació, oferint a més tasques de promoció corporativa utilitzant algunes de les múltiples possibilitats que ofereix Internet .

Tot i que el ventall de serveis que podem oferir gràcies a acords de col·laboració amb diverses empreses i professionals de màxima confiança, pot resoldre gairebé qualsevol necessitat. Tot i això, en aquesta pàgina únicament s’hi poden trobar els serveis que realitzem directament des de ServeisTIC.

ServeisTIC sempre busca un alt grau de comunicació, i implicació dels col·laboradors, en considerar que és la manera de que el client disposi del millor assessorament, servei, resultat i satisfacció, que són aspectes bàsics per aconseguir-ne la fidelització.

× +info?