Professionals TIC, que estem buscant empreses i professionals per cooperar de Sant Feliu de Llobregat

ServeisTIC consisteix en un grup de professionals tecnològics, fomentant la confiança, i la cooperació entre els diversos professionals i empreses que col·laboren en els diferents àmbits de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Ajudant les empreses i entitats que ens facin confiança a millorar l’aprofitament de les TIC, tant amb la comunicació externa, millorant la seva presència a Internet, i l’aprofitament de les oportunitats que ofereix, com a nivell intern de l’empresa, amb xarxes locals, software i hardware que permeti optimitzar els processos corporatius.

Tot i que el ventall de serveis que podem oferir gràcies a acords amb empreses i professionals de màxima confiança, pot resoldre gairebé qualsevol necessitat. Tot i això, en aquesta pàgina únicament s’hi descriuen els serveis que oferim directament des de ServeisTIC.

El màxim interès de ServeisTIC és trobar espais de col·laboració amb empreses de l’àmbit de les TIC, i per tant estem disposats a fer els possibles per trobar la manera de col·laborar en els projectes que sorgeixin amb aquelles empreses i entitats que tinguin interès en una cooperació satisfactòria aconseguint un “winwin” que satisfaci per tots els participants.

× +info?