Som diversos professionals i empreses TIC, i busquem empreses i professionals per col·laborar de Sant Salvador de Guardiola

Vol ser un grup de professionals tecnològics, treballant per assolir la màxima confiança, i en estreta cooperació entre els diversos professionals i empreses col·laboradores en els diferents àmbits de les TIC.

Ja sigui en el relatiu a equips i xarxes, en instal·lacions, com en connexions i comunicació, oferint a més tasques de promoció utilitzant algunes de les múltiples possibilitats que ofereix Internet .

La varietat de serveis que podem oferir mitjançant la col·laboració amb professionals i empreses TIC, fa possible disposar de solució per gairebé totes les necessitats. Però en aquesta pàgina web, per ara únicament hi publiquem els serveis que es realitzen directament des de ServeisTic. Per consultar totes les solucions disponibles, pot visitar ServeisTic.

El màxim interès de ServeisTic és trobar espais de cooperació amb altres empreses tecnològiques i de comunicació, i per tant estem disposats a buscar conjuntament la manera de col·laborar En projectes en que ens puguem complementar amb aquelles empreses i entitats que tinguin interès en una cooperació satisfactòria aconseguint un “winwin” satisfactori per tots els col·laboradors.

× +info?