Professionals TIC, busquem col·laboradors de Súria

És un conjunt de professionals tecnològics, mitjançant la confiança i la col·laboració per assolir solucions idònies, a qualsevol necessitat relacionada amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Ajudant les empreses i entitats que confien en les possibilitats que els podem oferir per millorar l’aprofitament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, tant amb la comunicació externa, millorant la seva pàgina web, i l’aprofitament de les oportunitats que facilita, com a nivell intern de l’empresa, amb xarxes locals, software i hardware que permeti agilitzar els processos corporatius.

els serveis que podem oferir mitjançant la col·laboració amb professionals i altres empreses TIC, fa possible tenir solució per pràcticament qualsevol problemàtica. Però en aquesta pàgina web, per ara únicament s’hi poden trobar els serveis que es realitzen directament per l’empresa ServeisTic. Per consultar totes les solucions disponibles, pot visitar ServeisTic.

El màxim interès de ServeisTic és la col·laboració amb altres empreses de l’àmbit de les TIC, i estem disposats a buscar conjuntament la manera de col·laborar en els projectes adequats que sorgeixin amb aquelles empreses i entitats que tinguin interès en una cooperació satisfactòria aconseguint un “winwin” que satisfaci per tots els participants.

× +info?