Node d’empreses i professionals tecnològics, que vol trobar col·laboradors de Vallromanes

ServeisTIC consisteix en un grup de col·laboradors tecnològics, basant-nos en la confiança mútua i la col·laboració per buscar solucions pràctiques, a qualsevol necessitat relacionada amb les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Ajudant les empreses i entitats que confien en les possibilitats que els podem oferir per millorar l’aprofitament de les TIC, ja sigui a nivell de comunicació externa, optimitzant la seva presència a Internet, i l’aprofitament de les oportunitats que ofereix, com a nivell intern de l’empresa, amb xarxes locals, software i hardware que permeti optimitzar els processos corporatius.

Tot i que el ventall de serveis que podem oferir gràcies als acords de col·laboració amb diverses empreses i professionals de màxima confiança, pot resoldre gairebé qualsevol necessitat. Tot i això, en aquesta pàgina únicament s’hi poden trobar els serveis que realitzem directament des de ServeisTIC.

La prioritat de ServeisTIC és que trobar sinèrgies amb professionals i empreses, és la millor manera d’oferir la solució més adequada, garantint el millor resultat possible, i disposar de l’assessorament més apropiat, a les necessitats del client. És per aquest motiu, i pel valor afegit que aconseguim davant del client, que ens interessa tant col·laborar amb altres empreses del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

× +info?